Vedenie cirkvi

Predstaviteľ Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť:
 

Superintendent
Mgr. Štefan Rendoš

kancelária superintendenta:
Panenská 10 Bratislava
poštová adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava

 

Rada Slovenskej oblasti (do roku 2018):

Predseda Rady - superintendent Mgr. Štefan Rendoš
štatutárny zástupca ECM

Oblastný vedúci laikov - Bc. Pavol Absolon
 

Duchovenskí členovia:

Mgr. Pavle Kocev ( 2. štatutárny zástupca ECM)
Bc. Ľuboš Tagaj
Mgr. Gabriella Kopas, PhD.

ThDr. Ivan Lukáč (náhradník)

Laickí členovia:

Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Mgr. Ján Dikej
JUDr. Maroš Vince

Zdena Bassanová (náhradníčka)

Adresa ústredia:

Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel./fax. 00421 2/54 41 44 68
e-mail: ustredie@umc.sk