Vedenie cirkvi

Predstaviteľ Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť:
 

Superintendent
Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

email: slovaksuperintendent [at] gmail.com
kancelária superintendenta:
Panenská 10 Bratislava
poštová adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava

 

Rada Slovenskej oblasti (do roku 2017):

Predseda Rady - superintendent Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
1. štatutárny zástupca ECM
 

Duchovenskí členovia:

Mgr. Gabriella Kopas, PhD. (podpredsedníčka, 2. štatutárny zástupca ECM)
Bc. Ľuboš Tagaj (podpredseda pre rozvoj farností a evanjelizáciu)
Mgr. Štefan Rendoš (člen)
Štefánia Sklenarová (člen - náhradník)

Laickí členovia:

Bc. Pavol Absolon (oblastný vedúci laikov)
Zdena Bassanová
Ing. Ján Ďurík
Bc. Samir Kopas
Ing. Pavel Polák (náhradník)

Adresa ústredia:

Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel./fax. 00421 2/54 41 44 68
e-mail: ustredie@umc.sk