Vedenie cirkvi

Predstaviteľ Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť:
 

Superintendent
Mgr. Štefan Rendoš
tel. 0948 252 153

kancelária superintendenta:
Panenská 10 Bratislava
poštová adresa: Panenská 10, 811 03 Bratislava

 

Rada Slovenskej oblasti (do roku 2020):

Predseda Rady - superintendent Mgr. Štefan Rendoš
štatutárny zástupca ECM

Duchovenskí členovia:

Mgr. Gabriella Kopas, PhD. ( 2. štatutárny zástupca ECM)
Mgr. Pavle Kocev
Bc. Ľuboš Tagaj
Mgr. Svetlana Kőmíves Franscisti (náhradníčka)

Laickí členovia:

Bc. Pavol Absolon (Oblastný vedúci laikov)
Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Milena Belková
Bc. Samir Kopas (náhradník)

Adresa ústredia:

Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel./fax. 00421 2/54 41 44 68
e-mail: ustredie@umc.sk