Oblasti práce

Kancelária rady ECM SO

Vedúca kancelárie a hlavná účtovníčka
Miroslava Procházková
e-mail: eku@umc.sk

Sekretárka
Milena Belková
e-mail: ustredie@umc.sk

Mzdová účtovníčka a personalistika
Ing. Mária Tkačovová
e-mail: ecm.mzdy@gmail.com

Informačné a komunikačné technológie
PhDr. Dominik Procházka
e-mail: it@umc.sk

Medzinárodné vzťahy

Koordinátorka:
Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Kancelária: Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel.: 00421 2/54 41 44 68
e-mail: mission@umc.sk

Diakonia ECM

Štatutárny zástupca:
Milena Belková.
Sídlo: Panenská 10, 811 03 Bratislava
Prácu Diakonie môžete podporiť na č. účtu
IBAN: SK4783300000002601111768
Venujte Diakonii ECM 2% z dane

Evanjelizačný výbor

Povereník pre evanjelizáciu
Bc. Ľuboš Tagaj
 

Práca s deťmi v ECM SO:
Mgr. Henrieta kocevová

Oblastná vedúca Sesterskej rady:
Mgr. Gabriella Kopas, PhD.

Oblastný vedúci laikov:
Bc. Pavol Absolon

Oblastný vedúci mládeže:
Bc. Pavol Absolon

Inštitút vzdelávania ECM v SR a ČR

Sídlo:
Panenská 10, 811 03 Bratislava
www.institut.umc.sk
Riaditeľ:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
e-mail: slovaksuperintendent@gmail.com
Knižnica:
Knižnica Združenia evanjelikálnych cirkví v SR
ul. Kpt. O. Jaroša 32, 974 11 Banská Bystrica
Zástupca riaditeľa pre českú oblasť:
Mgr. Ivana Procházková
tel: 00420/77 78 64 461
e-mail: iprochazkova@umc.cz

 

 

 

Partnerské zbory

Connecting Congregations

Statesboro First UMC (Partizánske)
P.O. Box 534
Statesboro, GA 30458, USA
www.statesborofirst.com

In Mission Together

Cheviot UMC(Sereď)
3820 Westwood Northern Blvd. Cincinnati,
OH 45211-2597, USA
www.cheviotumc.com

First UMC (Trnava)
P.O. Box 865, Keller, TX 76248, USA www.kellerumc.com

Living Word UMC (Michalovce)
17315 MANCHESTER ROAD, WILDWOOD, MO 63038, USA www.livingwordumc.org