Kontakt

Predstaviteľ Evanjelickej cirkvi metodistickej, slovenská oblasť:

Superintendent  Mgr. Štefan Rendoš

Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel./fax. 00421 2 / 54 41 44 68
e-mail:ustredie@umc.sk

Odkazy

Evanjelická cirkev metodistická ČR
www.umc.cz

Evanjelická cirkev metodistická, Stredná a Južná Európa
www.umc-europe.org

Evanjelická cirkev metodistická
www.umc.org

United Methodist Church Global Ministries
www.new.gbgm-umc.org

Katedra teológie a katechetiky
www.detm.org