Farnosti

Farnosti, zbory, misijné práce

Štruktúra farností, zborov a misijných staníc ECM SO

 

Farnosť Bratislava Staré Mesto
Zbor Bratislava Staré Mesto

www.bratislava.umc.sk
Panenská 10, 81103 Bratislava

Kazateľ: ThDr. Ivan Lukáč
email: lukac.ivan@gmail.com
tel: 00421 911 786 411
pevná linka: 02/381 31 112
bohoslužby nedeľa 10:00
Biblická hodina utorok 17:30 hod.(júl - august sa nekoná)
nácvik zvonkohry (jan-apr a sep-dec)

Farnosť Partizánske
Zbor Partizánske

www.partizanske.umc.sk
Jesenského 12, 958 01

Lokálna kazateľka: Štefánia Sklenarová
tel.: 00421 915 129 455
e-mail.:partizanske@umc.sk
nedeľa 10:00
mh štvrtok 18:00
 

Farnosť Slavkovce
Zbor Slavkovce

Slavkovce 31, pošta 072 17 Zemplínske Kopčany
Lokálna kazateľka: Jarmila Nagyová
e-mail:slavkovce@umc.sk
Pomocný kazateľ: Jozef Horváth
bohoslužby nedeľa 15:00
biblická hodina streda 16:00
Detská katechetická práca
pondelok 14:00
štvrtok 14:00
piatok 14:00

Misijná práca Kráľovský Chlmec
Kazateľka: Mgr. Svetlana Kőmíves Francisti
Bohoslužby sobota 15,00
na Základnej škole, L. Kossutha 56.
077 01 Kráľovský Chlmec
Modlitby za rodiny v priebehu týždňa, možno ich dohodnúť na tel. čísle 00421 908 483 899

Farnosť Bratislava Petržalka
Zbor Elim

www.petrzalka.umc.sk
Kremnická 26, Bratislava-Petržalka

Poštová adresa zboru:
Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel.: 0948 150 708
e-mail.: ecmpetrzalka@gmail.com
Kazateľka: Mgr. Gabriella Kopas, PhD.
bohoslužby  Klub Apollo Súkennícka 4 nedeľa 10:00

Farnosť Trnava
www.ecmtrnava.sk
Bernolákova 6, 917 01 Trnava

Kazateľ: Bc. Ľuboš Tagaj
tel.:00421 33 / 55 36 592
e-mail.:luobosko@gmail.com
Pomocný kazateľ: Bc. Pavol Absolon
e-mail.:absolon@umc.sk

Pravidelné aktivity:
Nedeľné bohoslužby 9:30
Biblická hodina utorok 18:00
Modlitby piatok 18:00
mládež v sobotu raz za mesiac o 18.00

Misijná práca Pezinok
Kultúrny dom Holubyho ulica
Kazateľ: Bc. Ľuboš Tagaj
každý štvrtok o 18h

Misijná práca Evanjelickej cirkvi metodistickej „Prístav“ Senec

www.senec.umc.sk
DK Labyrint (na námestí)
Bohoslužby: nedeľa 17:00
Kazateľ: PhDr. Patrik Hipp, PhD.
e-mail: ph5423@gmail.com

Misijná práca Evanjelickej cirkvi metodistickej Dolný Kubín
Bohoslužby v DK - Hudobná škola, nám. Slobody, piatok 17 h.
Pomocná kazateľka Bc. Zuzana Hippová

 

Farnosť Sereď
Zbor Sereď

www.sered.umc.sk
Dlhá 2336, 926 00 Sereď

Kazateľ: Mgr. Pavle Kocev,
e-mail: pavlekocev@gmail.com
Práca s deťmi v ECM SO:
Mgr. Henrietta Kocevová
Katechétka: Milena Belková
e-mail: sered@umc.sk
nedeľa 9:30
bh streda 18:00
mh piatok 18:00

Farnosť Michalovce
Zbor Michalovce

www.ecmi.sk
Jilemnického 33, 071 01 Michalovce
tel.: 0944662 432

Kazateľ: Mgr. Svetlana Kőmíves Francisti
Pomocný kazateľ: Mgr.  Ján Dikej,
email: dikej86@gmail.com
Bohoslužby: ne 10.00;
bh ut 17.00;
mh št 10.00.;
1x mesačne ženská a mužská skupinka;
1x mesačne služba v DSS Anima;
2 - 3x do mesiaca skupinka v Sečovciach

Zbor Jenkovce
www.jenkovce.umc.sk
Jenkovce č. 26, 072 52, okr. Sobrance

Kazateľ: Jiří Bassano
tel.:056/6598423
email:bassano.jiri@gmail.com
bohoslužby nedeľa 10:00 a 13:30
biblická hodina štvrtok
v zime 17:00
v lete 18:00 (u Jenčových - Jenkovce 111)

Misijná práca Veľké Kapušany
Hadabuda 25, 079 01 Veľké Kapušany
Kazateľka: Mgr. Svetlana Kőmíves Francisti
tel.:00421 915 964 943
skype:francisti.s
Utorok 17:00 Modlitby
Nedeľa 10:30 Bohoslužby

Zbor Gerlachov
Mlynská 21, 059 42 Gerlachov;
poštová adresa: Hviezdoslavova 15, 059 35 Batizovce

Bohoslužby: ne 15.00,
bh a modlitby
ut  18.00;
deti: št 16.30;
ml: Pi 19;
Lokálny kazateľ: Ľuboslav Sirkovský

tel.: 052/775 2123, 0903/545 926
e-mail: luboslav.sirkovsky@gmail.com