Farnosti

Farnosť Bratislava - Staré Mesto
Zbor Bratislava - Staré Mesto, Panenská 10
bohoslužby nedeľa 10:00

biblické štúdium utorok 17:00
Administrátor: Mgr. Štefan Rendoš
tel: 0948 252 153
www.bratislava.umc.sk

Farnosť Bratislava Petržalka
Zbor Elim, Bratislava, Panenská 12 (suterén)
bohoslužby nedeľa 10:15

objavné čítanie Biblie štvrtok 17:30
Kazateľka: Mgr. Gabriella Kopas, PhD.
tel. 0948 150 708
www.petrzalka.umc.sk

Farnosť Partizánske
Zbor Partizánske, Jesenského 12
bohoslužby nedeľa 10:00

modlitebná hodina štvrtok 18:00
Kazateľka: Štefánia Sklenarová
tel.0915 129 455
www.partizanske.umc.sk

Farnosť Sereď
Zbor Sereď, Dlhá 2336
bohoslužby nedeľa 9:30

biblická hodina streda 18:00
modlitby piatok 18:00
www.sered.umc.sk

Farnosť Slavkovce
1. Zbor Slavkovce č.31
bohoslužby nedeľa 11:00

biblická hodina streda 16:00
Kazateľka: Jarmila Nagyová
Pomocný kazateľ: Jozef Horváth

2. Misijná práca Kráľovský Chlmec
Kazateľka: Jarmila Nagyová
Bohoslužby v osade podľa oznamov

Farnosť Trnava
1. Zbor Trnava, Bernolákova 6
bohoslužby nedeľa 9:30

biblická hodina utorok 17:00
modlitby piatok 18:00
Kazateľ: Bc. Ľuboš Tagaj
tel. 0905 266 011
Pomocný kazateľ: Bc. Pavol Absolon

2. Misijná práca PEZINOK
Kultúrny dom, Holubyho ulica
štvrtok 17:30
Kazateľ: Bc. Ľuboš Tagaj

3. Misijná práca DOLNÝ KUBÍN
MsKs na 1. posch. (vchod od reštaurácie)
bohoslužby nedeľa 10:00
Fusion: štvrtok 17:00 Pomocná kazateľka Bc. Zuzana Hippová

Farnosť Michalovce
1. Zbor Michalovce,
Jilemnického 33
bohoslužby nedeľa 10:00
biblická hodina utorok 17:00
Kazateľka: Mgr. Svetlana Kőmíves Francisti
tel. 0944 662 432
www.ecmi.sk

2. Zbor GERLACHOV
Mlynská 21 (v suteréne ZŠ)
bohoslužby nedeľa 15:00
Kazateľ: Mgr. Peter Mazúr
email. petermazur007@gmail.com

3. Zbor JENKOVCE
Jenkovce č. 26
bohoslužby nedeľa 10:00 a 13:30
biblická hodina štvrtok 17:00
Kazateľ: Jiří a Zdena Bassanovci
tel.:056/6598423
www.jenkovce.umc.sk

4. skupinka SEČOVCE
Pomocný kazateľ: Mgr. Ján Dikej
tel. 0905 954 266

5. Misijná práca VEĽKÉ KAPUŠANY,
ul. Hadabuda
modlitby štvrtok 17:00
doobeda služba v DSS
Kazateľka: Mgr. Svetlana Kőmíves Francisti