Stanovisko Rady ECM SO k prichádzajúcemu plošnému testovaniu

Stanovisko Rady ECM SO k prichádzajúcemu plošnému testovaniu

Naša krajina sa tento rok vďaka celosvetovej nákaze ocitla v situácii, ktorú sme tu nezažili 75 rokov, teda od konca druhej svetovej vojny. Štátne autority v spolupráci s odborníkmi sa snažia nájsť najlepšie riešenia, ako ochrániť ľudské životy, ale aj ekonomiku. Zavádzajú sa opatrenia, ktoré priniesli mnohé obmedzenia aj pre život cirkví. Vnímame nárast negatívnych emócii, ktoré polarizujú spoločnosť, ale aj kresťanskú cirkev. Hnev, strach a frustrácia namierená najviac voči štátnym autoritám sa zdá pochopiteľná vzhľadom na obrovskú neistotu a najmä ekonomické škody, ktoré prináša. My ako kresťania si uvedomujeme, že naším skutočným domovom je nebo. V Ježišovi Kristovi už nie sme z tohto sveta, aj keď ešte sme jeho súčasťou. Aj prorok Jeremiáš nás svojimi slovami vyzýva usilovať sa o blaho miesta, kde pôsobíme (Jer 29,7). V tomto prípade aj my kresťania sme súčasťou zápasu s nebezpečnou nákazou, a preto podporujeme všetky rozumné kroky zodpovedných autorít, ktoré majú pomôcť zastaveniu šírenia nákazy a takto ochrániť to najvzácnejšie – ľudské životy.

Jedným z pokusov vlády zvrátiť veľmi nepriaznivú situáciu s narastajúcim počtom nakazených koronavírusom a hrozbe kolapsu zdravotníctva je celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska. Uvedomujeme si, že v spoločnosti, ale ani medzi kresťanmi k tomu neexistuje jednotný postoj. Viacerí kresťania majú možno otázniky, ako sa v tejto veci majú zachovať. Rada ECM na Slovensku odporúča svojim členom a priateľom zúčastniť sa tohto testovania a aj takým spôsobom zrejme prispieť k zvráteniu rastu nakazených.

Zároveň ako kresťania sme pozvaní, aby sme pokračovali v modlitbách i pôstoch za aktuálnu situáciu s vierou a očakávaním na Boží zásah.

V mene Rady ECM SO

 

 

 

Mgr. Štefan Rendoš, superintendent

 

V Bratislave 29.10.2020