Rozvrh modlitieb, september 2020

6. – 12. 9.

 

Bratislava – Staré Mesto

Modlíme sa za dobrý reštart zborových aktivít v septembri po lete a po obmedzeniach kvôli pandémii.

Od septembra budú v zboru zapojení aj manželia Patrik a Zuzana Hippovci a to hlavne pri aktivitách počas týždňa (biblické hodiny a iné). Modlime sa za to, aby do zboru priniesli novy "vietor", nápady a možnosti, a tiež nech oni sami sú cez to požehnaní. Hippovci  zároveň naďalej ostávajú slúžiť v zbore v Dolnom Kubíne, tak sa modlíme, aby to všetko vedeli zvládať.

V zbore vidíme potrebu i potenciál novej služby s dorastom a mládežou. Modlíme sa za múdrosť a vedenie Svätým Duchom v tom, ako to celé rozbehnúť.

Z dlhodobého hľadiska sa modlíme za múdrosť pri riešení otázky zodpovedného kazateľa zboru. Zbor sa od októbra minulého roku stále nachádza v stave určitého provizória a je stále iba administrovaný superintendentom Štefanom Rendošom.

Štefan Rendoš

 

Litoměřice

Potřebovali bychom nadšené matky či babičky či mládežníky či kohokoli do mateřského centra, aby se mohlo rozvíjet. Takto je v útlumu, neboť nemá finance na zaměstnance. Doufám, že v každý pátek vytvořím s Evou hodinové uctívání v rámci budování Domu modlitby a chvály.

Marcela Andršová

Od září začnou navštěvovat naši školku 4 nové děti, modlíme se za ať se rychle adaptují. Stejně tak se částečně obměnil personál, za který jsme velice vděční a přimlouváme se, ať se jim daří naplnit potřeby dětí jim svěřených. 

Škola: Přijato máme celkem 6 dětí: 5 dětí do první třídy a 1 dítě do druhé třídy. Další dvě děti jsou v jednání. Finišujeme ještě drobné opravy a dodělávky, které souvisí i s chodem školy. Modlíme se za paní učitelku Milenu Roubalovou i paní asistentku pedagoga Libuši Bumbálkovou. Předmětem našich modliteb je i to, že bychom rádi ještě na nastávající školní rok přijali 2-3 děti do první třídy. Získali bychom více peněz z normativů na žáka a třída by se více zaplnila. 

Filip Jandovský

 

 

13. – 19. 9.

 

Bratislava – Elim

Ďakujeme Bohu za jeho ochranu počas prvej vlny pandémie a všetky nové skúsenosti počas karanténneho obdobia. Sme vďační za mnohé uistenia o jeho dobrote a láske, za viac príležitostí študovať Božie slovo a modliť sa spoločne v online priestore. 

Keďže sa mnohí naši členovia odsťahovali v poslednej dobe z Bratislavy, Boh nás v tomto zvláštnom období znovu spojil a prijali sme z toho mnoho požehnania.

Naďalej prosíme Pána o Jeho vedenie v hľadaní vhodných priestorov a ohľadom budúcnosti nášho zboru.

Ďakujeme za každú modlitbu.

Gabriella Kopas

 

 

 

Plzeň 1 – Lochotín

Uvítáme přímluvy za následující:

 • Občerstvující milost a inspiraci pro služebníky v nedělní besídce i jejich náctileté pomocníky.
 • Požehnání služby misijních Dětských venkovních klubů na sídlišti (sdílení evangelia dětem prostřednictvím služby našich dětí a náctiletých).
 • Přípravy rodinných nedělních bohoslužeb (několikrát během roku se stěžejním zapojením dětí i náctiletých).
 • Požehnání do nových začátků školičky, aby nové děti zakusily pokojné přijetí, Pánovo objímání a potěšování.
 • Pro učitelky pak moudré, citlivé a laskavé srdce.
 • Mateřské centrum Slovíčko je prozatím uzavřené. Kéž Pán dá brzké uzdravení D. Rohovské - zánět šlachy.
 • Ať maminky, děti a celé rodiny poznávají skrze službu školičky i MC Pána Ježíše Krista.
 • Požehnání přípravy říjnové mládežnické bohoslužby a probíhajícího biblického studia mládeže "Svoboda v Kristu".

Pavel Kuchynka

 • Rádi bychom po koronakrizové přestávce obnovili 1-2 týmy, které koncem loňského roku realizovaly Dětské kluby na dvou plzeňských sídlištích (1x/14 dní).
 • Rádi bychom už v září rozběhli 1x/14 dní setkávání s náctiletými během bohoslužeb s cílem pomoci jim překlenout to, že odrůstají besídce, ale bohoslužby pro ně ještě nejsou.
 • Začínáme opět docházet do křesťanské mateřské školky s programem křesťanské výchovy (1x za měsíc ve dvou třídách).

Pavel Wittner

 

 

20. – 26. 9.

 

Gerlachov

Ďakujme spoločne za roky práce brata Ľuba Sirkovského v tomto rómskom zbore, ktorý ku koncu júna odišiel do dôchodku. Ďakujme i za to, že v júli smel nastúpiť do Gerlachova nový kazateľ brat Peter Mazúr. Modlime sa za požehnanie jeho služby, za Božie vedenie, múdrosť i nadšenie pre prácu s ľuďmi v Gerlachove – dedinke pod Tatrami.

Lenka Procházková

 

Studijní týden pro kazatele

 • Jsme jako kazatelé vděční za to, ze se může Studijní týden uskutečnit v plánovaném termínu (20.-24. září), děkujeme Bohu za to, že zatím všichni kazatelé i pozvaní lektoři jsou zdraví a schopní přijet.
 • Děkujeme za prostory kláštera ve Vranově, za pohostinnost a otevřenost, které zde panují.
 • Prosíme, aby 5 dní zde bylo pro kazatele časem odpočinku, duchovního občerstvení a příležitost odvézt si nové podněty do kazatelské služby.

Jako v minulých letech prosíme, abychom zde mohli být také jeden druhému oporou, čas zde prožili v přátelském duchu a společenství kazatelů tak bylo vnitřně posíleno.

 • Poprvé s námi pojede bratr Jaromír Andrýsek – děkujeme a prosíme také za něj.

Ivana Procházková

 

 

 

Protivín, Pastelka

 • Děkujeme za děti, které se zúčastnily kuchařského tábora. Děkujeme i za jejich rodiče, s nimiž máme přátelské vztahy. Prosme, aby se jich Boží láska dotkla
 • Děkujme za studenty, kteří chodí na jazykovou výuku a doučování. Mnozí chodí již mnoho let. Prosme, aby i tyto hodiny jim přinášely vhodnou formou evangelium tak, aby zatoužili po své záchraně.
 • Projekt mateřské centrum prochází změnou. Prosme společně o moudrost, jak dál pokračovat, co nabízet. 
 • Děkujeme za práci se seniory, kdy šijeme panenky pro UNICEF; plánujeme šít chňapky pro domácí hospic v Písku. Prosme o to, aby i mezi seniory mohlo evangelium zaznívat a přinášet ovoce na sklonku jejich života.

Miluška Šálková

 

 

27. 9. – 3. 10.

 

Výročná konferencia

Tento rok nás čaká netradičná Výročná konferencia (VK): V netradičnom čase, za netradičných okolnosti kvôli pandémii a s netradičnou slávnosťou.

Modlime sa, aby opatrenia kvôli šíreniu koranavírusu, nezabránili účasti slovenských delegátov, čo reálne hrozí.

V priebehu VK sa uskutoční slávnosť 100. výročia vzniku ECM na území bývalého Československa. ECM na Slovensku existuje aj vďaka vernosti a obetavosti mnohých českých služobníkov (a ich rodín), ktorí boli ochotní kvôli službe sa aj presťahovať na Slovensko a dlho tu verne slúžili. Chceme Bohu ďakovať za týchto Božích hrdinov(hrdinky).

Modlíme sa za nové možnosti pre spoluprácu medzi Českou a Slovenskou oblasťou.

Štefan Rendoš

 

Oslava 100 let ECM

V letošním roce si připomínáme začátek metodistické misijní práce v tehdejším Československu. Co tomu předcházelo? Metodistická episkopální církev jižní v USA začala misijní práci mezi Čechy v Texasu koncem roku 1907.  O pět let později již čtyři čeští kazatelé sloužili v českých sborech v Texasu. V červnu 1912 požádali čeští kazatelé a studenti Misijní radu v Nashvillu ve státě Tennessee, aby nezapomínala na Čechy a Moravu… V březnu 1920 vybídla Misijní rada Josefa Dobeše, aby se vydal na cestu do Československa.

Bože, náš nebeský Otče děkujeme Ti za kazatele, které jsi poslal zvěstovat evangelium Ježíše Krista do Československa. Děkujeme za všechny, kdo skrze jejich, ale i dalších tvých služebníků uvěřili. Děkujeme za obětavost duchovních i laiků. Děkujeme, že jsi dal své církvi přečkat i časy zlé. Prosíme Tě, neopouštěj ani nyní své dílo. Dej nám odvahu a zmocnění Ducha svatého nést tvé evangelium i dále. A to slovem i skutkem lásky, což nám chybí nejvíce. Amen.

Petr Procházka