Rozvrh modlitieb, september 2019

Modlitby v září / septembri 2019

 

1. – 7. 9.

Plzeň Lochotín

Školička: Modlíme se za pokojné vykročení do nových začátků. Milostivou Boží přítomnost potřebujeme pro nás i pro děti, které se nově začleňují, zvykají si být poprvé od rodičů, tak aby vše probíhalo v Boží lásce, která mnohé přikrývá.

Mateřské centrum: Kéž se maminky i děti cítí být přijaté a milované, ať mají svobodu se dotazovat a setkat se s Boží láskou. A každý program nechť je pod Jeho vedením.

V září nastupuji na operaci, tak si moc přeji, aby vůbec nebylo poznat, že měsíc nebudu přítomna. S vděčností

Dana Rohovská

 

Gerlachov

Prosme v modlitbách za brata Ľuba Sirkovského, ktorý pracuje v rómskom zbore v Gerlachove. Nech ho Pán obdarí múdrosťou a silou.

Lenka Procházková

 

8. -14. 9.

Protivín, SKP Pastelka      

Děkujeme za děti, které na táboře prožily Boží dotek, a prosíme, aby měly odvahu jít s ním dál. 

Děkujeme za lektorky, které jsou ochotné vést děti na kroužcích. Děkujeme za jejich nadšení do práce s dětmi. Bez nich by tato služba nebyla možná. Prosíme za ně, aby měly sílu vytrvat, dostávaly novou inspiraci a měly moudrost, jak s dětmi pracovat. Prosíme také za to, aby našly cestu k našemu Otci.

Děkujeme i za děti a rodiče, s nimiž pracujeme. Prosíme o jejich srdce otevřená pro Boží jednání, aby viděli svůj hřích před Bohem Otcem, ale rovněž i pocítili jeho láskyplnou náruč a měli touhu se do ní odevzdat.

Prosíme za moudrost pro ředitelku, aby s odvahou a radostí sdílela pravdu evangelia.

Miluše Šálková

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za čas oddychu počas letných prázdnin;

- za možnosť cestovať na dovolenku a navštíviť rodiny, príbuzných a známych;

- za zborové aktivity počas leta: 1) Letný metodistický týždeň 2019, na ktorom sme spoločne preberali katechizmus ECM; 2) Filmový večer, na ktorom sme premietali kresťanský film a po jeho skončení sme zotrvali v spoločných rozhovoroch (mali sme aj hostí); 3) Bohoslužby, pri ktorých sme radi počúvali Božie slovo a Pánovi spievali na chválu a 4) Farské staršovstvo, na ktorom sme prežili Božie vedenie pri plánovaní nových vecí v našom zbore.

 

Prosíme Pána Boha:

- o požehnanie pre žiakov a učiteľov v novom školskom roku;

- o požehnanie pre zvonkáčov, ktorí sa budú pripravovať na koncert v advente;

- o požehnanie pri stretnutiach na biblických hodinách;

- o požehnanie septembrovej zborovej hodiny, ktorej súčasťou bude seminár na tému: "Príťažlivý zbor";

- o požehnanie pripravovanej evanjelizačnej bohoslužby v novembri.

 

Ivan Lukáč

 

15. – 21. 9

Studijní týden 

Uskuteční se ve dnech 16. – 19. září ve Vranově u Brna. Děkujeme za příležitost společně strávit čas studiem ve společenství našich farářů, děkujeme za krásné a ekumenicky vstřícné prostředí kláštera ve Vranově, děkujeme za všechny vyučující, kteří se budou podílet na programu – za ně i prosíme a za požehnání pro všechny účastníky, abychom i prostřednictvím tohoto týdne rostli ve víře a ve službě Kristu.

Studijního týdne se zúčastní také bratr biskup.

Ivana Procházková

 

Elim Bratislava

Od júna vyvíjame rôzne aktivity na ohlasovanie evanjelia v našom okolí. našich známych, ale aj neznámych, k s ktorými sa náhodne dostávame do reči, pozývame na Objavné čítanie Biblie. Tam niektorí prvý krát v živote počujú slová evanjelia a Ježišov príbeh priamo.

Ďakujeme Bohu za túto možnosť a dobré skúsenosti. 

Ďakujeme Bohu za zmenené životy a novoobrátených ľudí.

Prosíme, modlite sa s nami za rozpoznanie príležitostí a Božie vedenie.

Prosíme Pána, aby nám otváral ďalšie dvere a aby v nás budoval ochotu a poslušnosť šíriť dobrú správu v našom meste.

Prosíme aj za nové kontakty, za rozšírenie okruhu našich známych.

Ďakujeme, že stojíte v tomto zápase s nami. Pán vám žehnaj

Gabriella Kopas

 

22. – 28. 9

Litoměřice 

Máme 3 oblasti, kde potřebujeme vedení a pomoc od Pána:

Klubíčko – křesťanská mateřská škola

 • děkujeme, že funguje a že je stále plná
 • prosíme o moudrost při řízení MŠ
 • modlíme se za personál: jedna učitelka a  provozní pracovnice ještě nepřijaly Pána Ježíše do srdce, ale děkujeme Bohu za bohabojný kmenový personál; další 2 učitelky, ředitelka a zástupkyně jsou Bohu podřízeny a celkově panuje na pracovišti láskyplná atmosféra
 • prosíme o modlitby za moudrost při komunikaci s rodiči, ať s nevěřícími nebo věřícími, a moudrost při jednání s jejich dětmi
 • toužíme po tom, abychom do dětí vložily Boží hodnoty a touhu po něm a úctu k němu, k lidem, ke stvoření

Křesťanská základní škola

 • modlíme se za zdárné otevření 1. třídy o 10 dětech v září 2020
 • děkujeme za to, že jsme po 4 letech usilování získali na ministerstvu zápis do rejstříku škol
 • děkujeme za to, že jsme se mohli pustit do přestavby, že jsme měli prostor, finance a sílu

Mateřské centrum Klubíčko

 • chceme ho znovuvzkřísit; volná herna nestačí, chystáme na 3 dny v týdnu programy, které povedou matky křesťanky
 • toužíme, aby zde vzniklo kontaktní centrum pro nalezené i ztracené
 • děkujeme za možnost dobrovolníka z USA, učitele angličtiny, který většinou jednou do roka působí po 3 měsíce láskyplně ve školce i v MC

Děkujeme Bohu, že si své dílo chrání a buduje.

Marcela Andršová

 

Michalovce

Ďakujeme za nových ľudí a prosíme o skupinku učeníctva pre nových a hľadajúcich.

Prosíme za pracovníkov s deťmi, mládežou a dorastom.

V zbore máme viacerých dlhodobo chorých tak prosíme o Boží dotyk, povzbudenie a uzdravenie.

 

Svetlana Komíves Francisti

 

29. 9. – 5. 10.

 

Plzeň, SKP Duha

Prosíme o modlitby za

 • učitelky a vedení školky (moudrost, síla, chuť a radost ze služby)
 • nové děti a rodiče, aby pro ně mohla Duha být dobrým prostředníkem na cestě k Bohu
 • ochranu pro děti
 • nové kroky, které Duha dělá, aby byly k oslavě Hospodina

Linda Čechová

 

Partizánske

Ďakujeme za Božiu ochranu počas letných prázdnin, za dni oddychu a návštev svojich najbližších.

Ďalej

- ďakujeme za vypočuté modlitby za sestru Darinku

- ďakujeme za možnosť slúžiť v DSS v Dolných Vesteniciach

- prosíme o Pánovo požehnanie pri začatí štúdia Zborovej biblickej školy

- prosíme, aby sme vedeli k tomuto štúdiu pozvať aj ľudí z vonka

- prosíme o Pánovo vedenie pre našich študentov v novom školskom roku

Štefánia Sklenarová