Rozvrh modlitieb, október 2021

7. – 13. 11.

 

SKP Horní Počernice

V azylovém domě teď nemáme žádné speciální téma k modlitbám. Modlete se prosím za za klienty a za jejich děti, hlavně aby i při zhoršující se epidemiologické situaci mohly chodit do školy, účastnit se aktivit. Obecně karanténu snášejí velmi špatně. 

A možná totéž i za pracovníky. 

21. listopadu se koná na Chvalském zámku benefiční koncert pro Azylový dům. 

Roman Čepelák

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Bohu, že Covid-19 a protipandemické opatrenia nie sú pre náš zbor príčinou hádok, či rozdelenia. Sme vďační, že napriek celoslovenskému nárastu nakazených je stále možné sa ako zboru stretávať aj naživo.

Modlíme sa za viacerých členov i priateľov zboru, ktorí zápasia so zdravotnými problémami.

Modlíme sa múdrosť pri plánovaní aj mimoriadnych zborových aktivít aj vzhľadom na aktuálne nepriaznivé okolnosti.

Štefan Rendoš

 

 

14. – 20. 11.

 

Plzeňské sociální služby

Prosíme o modlitby za pracovníky a klienty v souvislosti s nástupem další vlny epidemie koronaviru. Dosud jsme epidemii zvládli, také díky moudrosti a nasazení našich pracovníků.

Potřebujeme energii a moudrost do dalších projektů, které nás čekají.

Také budeme rádi, pokud byste se modlili, aby naši klienti zvládli zimu bez újmy na zdraví. Abychom je mohli podpořit ve změnách, které jsou pro ně důležité.

V terapeutické komunitě Vršíček nám odchází kolega, rádi bychom, pokud byste se modlili za novou posilu do týmu.

Některé z našich služeb ve městě přechází pod nový odbor, prosíme v této záležitosti také o modlitby, protože nás čeká spousta změn.

Přimlouvejte se, prosím, za finanční stabilitu služeb.

Prosíme také o přímluvy za vzájemné pochopení a toleranci mezi středisky a naším sborem.

Karel Nyerges

 

Bratislava - Elim

Sme vďační Bohu za Jeho blízkosť a hlas v karanténnom období. Ďakujeme za technické výdobytky, ktoré nám umožnili tráviť oveľa viac času v online priestore na modlitbách, povzbudzovať sa na skupinkách, systematicky a hĺbkovo študovať spolu Písmo. 

Naďalej pokračujeme v spoločnom objavovaní Božích výziev pre naše životy. Vďaka Pánovi za Jeho Slovo. Chceli by sme k tmu pozývať aj našich priateľov a známych. 

Modlíme sa naďalej za vedenie Ducha Svätého, aby sme z Božej milosti  rozpoznávali Boží hlas, príležitosti k svedectvu a výzve ľuďom okolo nás. Túžime byť pripravení a poslušní v uskutočňovaní Božieho plánu záchrany každý deň. 

Gabriella Kopas

 

 

 

21. – 27. 11.

 

Diakonie v Jihlavě

Prosby za SKP Jihlava:

 • aby zdárně uzavřelo projekt stavby nové budovy,
 • aby prošlo úspěšně závěrečnou kontrolou a schvalováním žádosti o platbu bez postihů a krácení dotace,
 • aby vyřídilo na budovu zdárně kolaudaci,
 • aby zvládlo stěhování celé služby s klienty ze staré budovy do nové.
 • Díky Pánu Bohu, že dílo nové budovy azylového domu držel, řídil a vedl a pomáhal uskutečňovat až doposud.

Prosby v přicházející zimě:

 • aby zimní noclehárna měla na každou noc dostatek dobrých pracovníků,
 • aby terénní pracovníci zvládali poskytovat službu klientům v zimě.

Prosby za projekt nové stavby:

 • aby práce na nové nízkoprahové denní centrum a nová noclehárna mohli postupovat podle harmonogramu a byl dodržen kalendář,
 • aby se projekt dokázal vypořádat úspěšně s hospodářskou situací, s vývojem trhu a indexu cen, které rostou skokově.
 • Díky za to, že projekt získal potřebné schválení, podpory a souhlasy.

Prosby za Naději pro život Jihlava:

 • za zdárné převzetí nové služby pro rodiny s dětmi,
 • za obsazení nového vedoucího do nové služby pro rodiny s dětmi,
 • za dobré vztahy a partnerství s Oblastní Charitou v Jihlavě, v jejíž nemovitosti je azylový dům v nájmu.
 • za financování sociálních služeb pro rok 2022.

David Chlupáček

 

Gerlachov

Vzhľadom na blížiacu sa konferenciu a na výročie 100ho, rsp. 101ho výročia Metodizmu u nás a susedných Čechov, od utorka na modlitebnom stretnutí som dal výzvu, aby sme

 sa ako cirkev stali cirkvou v praxi, teda to čo je pre metodizmus charakteristické. Skúsme teda modlitby a naše rozjímanie smerovať týmto smerom. Prosíme i o modlitby za zlepšenie návštevnosti zboru.

Peter Mazúr

 

28. 11. – 4. 12.

 

Advent

Advent je plný symbolů a zvyků. Mezi krásné symboly patří zapalování svící na adventním věnci. První svíce nám má připomenout proroky, kteří přinášeli lidu Boží slovo. Čtěme a rozjímejme tento týden prorocké spisy, které mluví o zaslíbení příchodu Mesiáše (např. Iz 9, Iz 11).

Nebeský Otče, děkujeme, že jsi poslal na svět svého Syna Ježíše. 

Děkujeme, že zvěstoval Boží království i těm, kteří nepatřili do tvého lidu Izraele.  

Děkujeme, že jsi se k němu přiznal i v den jeho smrti a vzkřísil jej z mrtvých.

Děkujeme, že jsi mu svěřil vládu a moc.

Děkujeme, že Kristus povolal učedníky.

Vyznáváme, že On je Pánem církve.

Amen.

Petr Procházka

 

 

Modlitby za církev – modlitební štafeta

 

Jeden sbor se modlí za celou církev. Rozpis na podzim 2021:

 

 

První neděle     Farnost

31. 10.           Praha 2

07. 11.           Jihlava

14. 11.           Brno

21. 11.           Maranatha

28. 11.           Lochotín

05. 12.           Bratislava – Staré Mesto

12. 12.           Mikulov