Rozvrh modlitieb, október 2020

4. – 10. 10.

 

Vzdělávání

 • Děkujeme a přimlouváme se za všechny učitele. Studium na všech typech škol je poznamenané a komplikované karanténami, omezeními, nařízenou distanční výukou apod.
 • Přimlouváme se za děti ve školách, za děti, které se učí z domova, za jejich rodiče. Přimlouváme se za starší i dospělé studenty. Prosíme o moudrost  a zrání, jak hospodařit s časem, s vlastními duševními a fyzickými silami. Prosíme o rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Takřka všichni se potřebujeme nově učit kázni, a zároveň neztrácet z očí to vše, z čeho se můžeme zároveň radovat.
 • Děkujme Bohu za všechny bratry a sestry, kteří slouží, nebo se připravují na službu, jako laičtí kazatelé. Děkujme za úsilí, které věnují prohlubování svému porozumění Písmu a Božímu povolání. Děkujeme za práci, kterou věnují tomu, aby ze své strany udělali maximum, aby jejich služba nesla ovoce, budovala naše sbory, farnosti, střediska diakonické služby. Děkujeme za jejich rodiny, přátele, učitele, kteří je v tom podporují.
 • Děkujeme a přimlouváme se za studenty, kteří pokračují letos ve studiu modulu B, za studentky kurzu pro pracovníky s dětmi S dětmi na cestě víry a za studenty teologie. 

Připravujeme:

 • sobota 10/10 sobotní soustředění modulu B – studijního kurzu pro lokální kazatele naší církve.
 • sobota 14/11 setkání studentů, absolventů a učitelů všech kurzů Institutu vzdělávání ECM

 Ivana Procházková

 

Vzdelávanie

 • Ďakujeme a prihovárame sa za za účastníkov študijného kurzu modul B.
 • Pripravujeme program na celoživotné vzdelávanie. Prosíme o modlitby za Božie vedenie. 
 • Na Katedre teológie a katechetiky v Banskej Bystrici sa začal nový akademický rok. Vyučovanie prebieha prevažne online. Prosíme o modlitby za učiteľov, za múdrosť a vedenie. Modlime sa i za študentov, aby zodpovedne a s vážnosťou pristupovali k príprave na prácu kazateľov, učiteľov a misijných pracovníkov. Prosíme pre všetkých o trpezlivosť v tomto neľahkom období boja s pandémiou.

Pavel Procházka

11. – 17. 10.

 

Vděčnost za stvoření

 • prosme Pána za odpuštění, že máme, ať už chceme nebo nechceme, svůj podíl na ničení jeho díla a devastaci stvoření, na špatném hospodaření s dary země a na konzumu západního světa
 • děkujme za to, že udržuje život, naši planetu i celý vesmír; děkujme za hojnost, kterou máme, za letošní úrodu, a za to, že nejsme závislí pouze na ní
 • prosme o to, aby každý, kdo patří do naší církve, měl touhu být dobrým právcem stvoření, podle možností a informací, které má k dispozici, a nemusel být vydán kritice Stvořitele, andělů a lidí jiných vyznání
 • předkládejme Bohu zvířátka, se kterými žijeme, ať už jsou naší obživou, či společníky
 • prosme za lidi, kteří se namáhají, aby vypěstovali jídlo
 • prosme za lidi, kteří se namáhají, aby odstranili poškození způsobené lidmi v přírodě, přírodovědce, správce rezervací a pracovníky útulků

Jana Daněčková

 

 

18. – 24. 10.

 

In Mission Together

V posledních letech se vždy v říjnu konaly konzultace koordinátorů a příznivců projektu In Mission Together, a to buď v USA nebo v Evropě. Letos se nesejdeme osobně, ale jsme i přes oceán spojeni modlitbami. Mnohé letní akce – tábory, ke kterým dříve přijížděli přátelé z USA, jsme letos uskutečnili vlastními silami. Děkujeme za podporu a přátelství lidí z našich partnerských sborů a za všechna ta spojení online. Těšíme se, až se zase budeme moci navštívit. V USA je po přepočtu na množství obyvatel několikanásobně víc nemocných než v Česku. Prosíme o dostatek moudrosti, jak se chovat při epidemii a jak být společně svědky naděje, kterou máme v Kristu. Přimlouvejme se za metodistickou církev v USA a za propojení našich sborů. Potřebujeme se navzájem. Potřebují nás i ti, kdo to nevědí.

Jana Křížová

 

 

25. – 31. 10.

 

Státní svátek

Vznik Československa si každoročně připomínáme 28. října. Na tento den jsou naplánované různé státní i církevní oslavy. V minulých letech jsem absolvoval vojenskou přehlídku na Vítkově, přísahu nových vojáků na Pražském hradě, předávání státních vyznamenání, recepci u příležitosti státního svátku. A k tomu všemu se přidá církevní slavnost, kterou jsme nazvali Modlitba za domov. Ale i této modlitbě ještě předchází Modlitba z vlast, která se koná v předvečer svátku v katedrále.

Je to exponovaný den. A právě v tento den vás chci pozvat, abychom se společně na chvíli zastavili, ztišili a poděkovali za naši vlast, za naše předky, za mír a pokoj. A v této době i prosili, aby Bůh zastavil jezdce, který projíždí světem a rozdává smrt, utrpení a bolest.

Pro naše přátele v USA: modlete se za nás, za církev v České republice, za naše svědectví o Kristu, aby nepohaslo.

Petr Procházka

 

Partizánske:

- ďakujeme za ochranu počas letných dní, že sme sa znovu mohli začať stretávať

- modlime sa za situáciu ohľadne šírenia pandémie COVID-u

- modlime sa za našich starších ľudí, aby necítili osamelosť

- modlime sa za našich mladých v zbore

Štefania Sklenarová