Rozvrh modlitieb, október 2018

7. – 13. 10. 2018

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • celozborový deň modlitieb a pôstu (4. - 5. 10.), aby sa čo najviac ľudí mohlo zapojiť,
  • Br. Boronča, aby ho Pán posilnil, zmocnil a dával mu múdrosť pri rozhodovaní.

Vďačíme Pánovi za

  • všetkých bratov a sestry, ktorí po dlhšom čase začínajú znovu navštevovať náš zbor,
  • všetky naše aktivity počas leta. 

 

Pavle Kocev

 

Metodistický seminář, Praha Vršovice

Začíná další akademický rok, tak prosme za jeho zdárné zahájení pro všechny ubytované studenty. Jsme velmi různorodé společenství; prosme za vzájemnou úctu, toleranci, touhu navzájem se poznávat. Budeme se společně scházet nad Božím slovem a k modlitbám; ať jsou pro nás tato setkání požehnáním. Prosme za setkávání se u společných snídaní, společně si zasportujeme – jsou to vzácné chvíle kdy se můžeme i lépe poznávat.

Bohumil Opočenský

 

 

 

14. – 20. 10. 2018

 

Slavkovce

Prosíme, pripojte sa k nám v modlitbách za Janda – má veľké problémy so zrakom. Modlíme sa za uzdravenie.

Prosíme tiež Pána za to, aby nám pridával nových ľudí.

 

Jarmila Nagyová

 

Konference mládeže České oblasti

Jako každý rok i letos bude konference pro mládež s názvem Connected, tentokrát v Praze s podnázvem Kdo jsem? Naším záměrem je propojit mladé lidi s Bohem a s dalšími křesťany. Z vlastní zkušenosti víme, jak moc důležité jsou vztahy mezi mladými křesťany. Touto událostí chceme pomoci mládeži najít svou identitu v církvi a v chaotickém světě, který přináší spoustu nejistot a zmatku. Konference bude probíhat o víkendu 19. – 21. října. Na oba večery chystáme slova od známých řečníků na již zmíněné téma a koncerty chval. Sobotní den bude plný seminářů, organizovaných setkání, kde bude možnost se sdílet a dozvídat se něco nového, také je plánovaná procházka po Praze se zajímavým tématem a v průběhu dne si každý bude moci říct o pastorační pomoc nebo se jen ztišit v modlitební místnosti.

Doufáme a modlíme se, aby víkend byl o Bohu a Bohem zaštítěný. Děkujeme i za Vaše modlitby.

Za organizační tým mládeže z Horních Počernic Dominika Kružíková

 

 

21. – 27. 10. 2018

Kráľovký Chlmec

Prosíme o modlitby za priestory na schádzanie sa. Tiež sa modlíme za nových ľudí, aby prichádzali a boli oslovení Božím Slovom.

Jarmila Nagyová

 

Státní svátek České republiky

28. 10. 2018 – v tento významný den si připomínáme 100 let od založení Československa. Sto let je na první pohled krátká doba, ale během této doby náš stát prošel první a druhou světovou válkou se všemi jejich hrůzami, nástupem komunistické diktatury a ztrátou svobody, totalitním obdobím, obsazením armádami Varšavské smlouvy a nakonec sametovou revolucí. Nyní žijeme již 29 let ve svobodě. 

28. 10. 2018 odpoledne se bude v Praze konat Ekumenická modlitba za domov.

Děkujeme za vaše děkovné i přímluvné modlitby.

Petr Procházka

 

 

28. 10.  – 3. 11. 2018

 

Trnava

1) Vďačnosť: za mnohé Božie požehnania prejavené aj v tohtoročnej úrode.

2) Prosby: aby sme uznávali Ježiša Krista ako nášho Veľkňaza a žili zmierení s Bohom aj s ľuďmi.

 

 Luboš Tagaj

 

Oblastní konference České oblasti

Konference (3.11.2018) se bude věnovat dvěma tématům: Službě naší církve mládeži a mladým rodinám a návrhům Komise na cestu vpřed pro Generální konferenci 2019.

Děkujeme za vaše děkovné i přímluvné modlitby.

Petr Procházka