Rozvrh modlitieb, november 2020

 

1. – 7. 11.

 

Sereď

 • Modlime sa za starších, aby ich Pán posilnil a ochraňoval.
 • Za zbor, aby viac boli zapojení do modlitieb a sa vzájomne duchovne podporovali.
 • Za celkovú situáciu s covidom-19 a aby sme sa viac v tejto náročnej situácii približovali k Bohu.

Pavle Kocev

 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Děkujeme za modlitby. V současné době se náš azyl hodně zaplňuje a za chvíli budeme mít obsazeny všechny pokoje, což samozřejmě přináší určité nepohodlí na budovách a s tím i potenciální konflikty. Určitě tomu nepomáhá ani distanční výuka dětí a omezení volnočasových aktivit, které pro klienty normálně vytváříme. 

V rámci covidu, jsme vytvořili na budově B tři karanténní pokoje (jeden už obsazen) a pevně věříme, že se nákaza mezi klienty moc nerozšíří, i když magistrát pro ně připravil pokoje v tříhvězdičkovém hotelu :-). 

Pro děti jsme připravili počítače s kamerami a tlačíme na matky aby své děti ve výuce on-line podporovaly. 

Pracovníky jsem rozdělil na směny, které se nepotkávajít, a věřím, že to kapacitně zvládneme. Zatím máme jednoho pracovníka nemocného. 

Myslím, že modlitby jsou stejné jako pro celou naši společnost. Ať to všechno zvládneme. 

Roman Čepelák

 

 

8. – 14. 11.

 

Dolný Kubín

Prosíme o modlitby za lepšie priestory, za deti z projektu Fusion, za rast zboru, za zdravie a silu pre všetkých v zbore zvládnuť toto náročné obdobie.

Patrik a Zuzana Hippovci

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Aktuálně bychom se rádi modlili za ochranu našich středisek před nákazou koronavirem, ale také za uzdravení našich klientů z vnitřních zranění, která si nesou a která bývají příčinou závislosti na alkoholu a návykových látkách. Dále za obnovení provozu v našich farnostech (konkrétně v Plzni). Naši klienti navštěvují bohoslužby a biblické hodiny dobrovolně. Většinou je do kostela "něco táhne". Rádi bychom se modlili za to, aby se Pán dotýkal jejich srdcí a dal se jim poznat jako osobní spasitel. Rádi bychom se modlili za našeho faráře Pavla Hradského, který pravidelně naše klienty naštěvuje a hovoří s nimi. Oni jsou za jeho návštěvy vděční a těší se na ně. Kromě terapeutické komunity Vršíček bychom se určitě rádi modlili za naše další střediska a jejich pracovníky (sociální rehabilitace, dům na půl cesty a terénní program.) a v neposlední řadě za našeho ředitele Marka Novotného.

Miloslav Čech

 

 

15. – 21. 11.

 

Trnava

Vďaky:

 • za Božiu ochranu počas krízy
 • za možnosť vysielať online bohoslužby v čase, keď sa nedá zhromažďovať
 • za ľudí, ktorí pomáhajú a povzbudzujú.

Prosby:

 • za dar rozlišovania duchov pri súčasnom informačnom chaose
 • za silu a odvahu viery nestrácať nádej
 • za múdrosť pri rozhodovaní sa v súčasnej situácii.

Luboš Tagaj

 

Plzeň, POINT 14, z.ú.

Každý rok se v sociální oblasti setkáváme s nejistotou financování sociálních služeb. Podle informací, které jsem obdržel, má dojít ke snižování rozpočtu na místní i státní úrovni o 5 – 10 % na rok 2021. Sociální služby bývají v systému pomoci často vnímány jako méně důležité. Prosím v této souvislosti o modlitby. Prosím také o modlitební podporu za ochranu zaměstnanců a našich klientů před Covid – 19.

Karel Nyerges

 

 

22. – 28. 11.

 

Slavkovce

Z nášho zboru ľudia ťažko znášajú tú situáciu, čo sa deje. Uvedomujú si, ako potrebujú spoločenstvo. Prosím o modlitby za posilu a hlavne, aby zostali verní Pánovi, aby neklesali.

Tiež prosím o modlitby za môjho manžela, nie je na tom dobre zdravotne. Kašle, aj teploty mal.

Modlime sa, aby Pán odstránil tú nemoc, ktorá koluje svetom.

Jarmila Nagyová

 

Středisko křesťanské pomoci Jihlava

Sociální služby – azylový dům pro muže, terénní programy, noclehárna

Prosíme/děkujeme za:

 • Probíhající rekonstrukci nové budovy azylového domu pro muže Jihlava a za zdárné dokončení celého tohoto projektu, za získání prostředků na pokrytí deficitu.
 • Začínající projekt na novou budovu pro noclehárnu a denní nízkoprahové centrum
 • To, aby naše sociální práce byla účinnou pomocí pro lidi v nouzi, za naše pracovníky a klienty.
 • Za nového vedoucího azylového domu, který je ve funkci půl roku, a za dobrou týmovou spolupráci.
 • Kromě udržení kvality služeb „starých“ za novou službu, která se nazývá Terénní programy Bouřka.
 •  

SKP – Naděje pro život Jihlava

Sociální služby – azylové ubytování Jihlava pro ženy a rodiny s dětmi, prostupné bydlení a jiné činnosti

Prosíme/děkujeme za:

 • Zdárnou realizaci potravinové sbírky a spolupráci s potravinovou bankou.
 • Týmovou spolupráci, motivaci a ochranu našich pracovníků, za jejich pevné ukotvení, růst a odbornost.
 • Za ochranu dětí a možnosti nového života.
 • Za ochranu rodičů i dospělých klientů před zlým, za motivaci a chuť dobře hospodařit a zapojit se do života.
 • Za úspěch a rozvoj prostupného bydlení.
 • Za dobrou spolupráci a vztahy s Krajem Vysočina, s městem Jihlava a Oblastní charitou Jihlava i ostatními spolupracujícími organizacemi.

 

Ječmínek, o.p.s. – Žďár nad Sázavou

Sociální služby – azylový dům pro matky/otce s dětmi a terénní programy

Prosíme/děkujeme za:

 • Připravovanou rekonstrukci budovy azylového domu pro matky (otce) s dětmi a za zdárné dokončení celého tohoto projektu.
 • Našim podporovatelům, donátorům a dárcům za jejich podporu a dary.
 • To, aby naše sociální práce byla účinnou pomocí pro lidi bez přístřeší, za naše pracovníky a klienty.
 • Zdárnou realizaci potravinové sbírky a spolupráci s potravinovou bankou.
 • Zdraví, motivaci a ochranu našich pracovníků, za jejich pevné ukotvení, růst a odbornost.

 

David Chlupáček

29. 11. – 5. 12.

 

Partnerské medzi-zborové programy

Ďakujme spoločne za zbory, ktoré v priebehu posledných 15 rokov boli ochotné podporovať našu prácu na Slovensku finančne, modlitbami i návštevami.

Momentálne hľadáme spôsob, ako ísť v tejto spolupráci ďalej. A to najmä čo sa týka programu In Mission Together. Modlite sa, prosím, za to, aby nám Pán ukázal, čo je jeho vôľa v tejto veci. Nechceme byť závislí na podpore zvonka. Na druhej strane vzhľadom na našu „mini“ cirkev, je pre nás ohromným povzbudením, keď máme tieto vzťahy so zahraničím.

Lenka Procházková

 

Advent

První nedělí adventní začíná zvláštní období. V této době čteme biblické texty, které zaslibují příchod Spasitele, a zároveň čteme i apokalyptické texty, které připomínají konečnost světa. Jde o dobu očekávání příchodu Spasitele. 

Svět již mnohokrát zasáhla pandemie moru a jiných nemocí. Ještě nedávno jsme se nechápavě dívali na morové sloupy v našich městech, které byly vztyčeny jako poděkování Bohu za ukončení moru. Nyní naši předkům rozumíme. 

Zvu nás všechny, abychom se podobně jako naši otcové a matky modlili a prosili za ukončení pandemie, která nás nyní ohrožuje. Advent je časem očekávání a to platí i pro vyslyšení našich modliteb. Neboť příchod našeho Spasitele je blízko.

Petr Proch