Rozvrh modlitieb, november 2019

3. – 9. 11.

 

SKP Plzeň

K modlitbám máme tři zásadní okruhy:

 • Ti, kteří nás podporují: Prosme o to, aby přistupovali k našim službám s pochopením a porozuměním.
 • Pracovníci našich služeb: Prosíme o sílu, empatii a porozumění. Hledáme nové pracovníky do služeb Terén a Terapeutická komunita. Prosíme o moudrost při jejich výběru. O to, aby se hlásili lidé kvalifikovaní, moudří a otevřeného srdce.
 • Klienti: Prosme, ať najdou cestu, jak se zařadit do společnosti, která je bude vnitřně naplňovat. Prosme za smysluplné vztahy; za touhu jít dál a řešit problémy, které život přináší. 

Marek Novotný

 

Michalovce

Ďakujeme Pánovi za dorast a nových ľudí.

Prosíme za pracovníkov s deťmi a mládežou. Viacerí v zbore sú chorí, tak prosíme o modlitby za uzdravenie.

Svetlana Kömíves Francisti

 

 

10. – 16. 11.

 

SKP Horní Počernice

Prosíme o modlitby hlavně za pracovníky střediska, ta každodenní práce s naší cílovou skupinou je někdy hodně frustrující a vypadá, že marná (i když není).

A také za novou budovu D pro samotné matky. Máme ji hotovou, ale už půl roku stojí kvůli stavebnímu povolení a kolaudaci a protestům souseda.

Finance máme teď vyřešené, za to Bohu děkujeme.

Roman Čepelák

 

Pastorálka ECM SO

Modlíme sa:

 • nech je to čas duchovného občerstvenia pre pracovníkov cirkvi
 • nech je to čas hlbokého spoločenstva medzi pracovníkmi navzájom ale aj s našim Bohom
 • za všetky a aktivity (bohoslužby, skupinky, modlitby a chvály...) a tých, ktorí ich budú viesť, kázať a pod.

Štefan Rendoš

 

 

17. – 23. 11.

 

SKP Jihlava

Děkujeme a prosíme

 • o moudrost, jak zdárně uskutečnit investiční projekt na novou budovu azylového domu(AD) pro muže v Jihlavě;
 • o moudrost, jak začít a uskutečnit druhý projekt v blízké budoucnosti: po otevření nového AD by měl následovat druhý investiční projekt na opravu původní budovy AD, kde by měla vzniknout noclehárna a nízkoprahové denní centrum;
 • za dostatek zimních sezónních pracovníků na noční službu do zimní noclehárny, kterou zatím poskytujeme v provizorních podmínkách od prosince do března;
 • za rozvoj veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce a městem Jihlava;
 • za prozíravost, abychom v Diakonii a církvi (ECM) uskutečnili převzetí organizace Ječmínek o.p.s. (Žďár n/S) s jejími sociálními službami a za výběr i působení nového ředitele s funkcí statutárního orgánu.

David Chlupáček

 

Partizánske

Ďakujeme, že sme mohli byť účastní ekumenického stretnutia ,,Dávidov stánok".

Ďakujeme za možnosť spoločne prežívať chvíle pri zborovej biblickej škole.

Prosíme o modlitby za spoločnú akciu všetkých cirkví tu v meste, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Štefánia Sklenarová

 

 

24. – 30. 11.

 

Česká oblast, Diakonie ECM

Modleme se společně

 • za nového ředitele celé Diakonie ECM;
 • za všechny pracovníky, kteří v SKP pracují; za působení Ducha svatého, motivaci a podporu a sdílení i prožívání evangelia při poskytování sociálních služeb;
 • za rozvoj diakonické činnosti v našich SKP, abychom objevovali potenciál diakonie v 21. století v našem společenství i společnosti.

David Chlupáček

 

Sereď

Prosíme za rodičov s deťmi, aby náš Pán bol pre nich "Vzácnym priateľom".

Prosíme o ochranu a zdravie pre starších členov v zbore.

Prosíme o požehnanie  v  manuálnych prácach v úprave zborovej miestnosti a vstupných priestorov.

Ďakujeme za čas strávený pri spomienke na starších v zbore (Dni úcty k starším).

Ďakujeme za chválospevové skupiny v zbore (vedenie a ochotu slúžiť).

Ďakujeme za  nových ľudí, ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva a chcú nás spoznať ako spoločenstvo svätých (nech sme pre nich dobrou výzvou k svätosti).

Pavle Kocev