Rozvrh modlitieb, November 2017

5. – 11. 11.

 

Pastorálka

V dňoch 10. – 11. 11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

Lenka Procházková

Jihlava

V sobotu 11. 11. se v Jihlavě koná celocírkevní setkání těch, kdo pracují v našich sborech s dětmi. Vyprošujme požehnání do všech příprav, moudrost a inspiraci řečníkům, ať každý, kdo přijede, je povzbuzen a posilněn do další služby.

Jitka Buchtová

12. – 18. 11.

 

Veľké Kapušany/Kráľovský Chlmec

Ďakujeme za ľudí, ktorých nám Pán posiela do cesty a že im môžeme hovoriť  o viere.

Prosíme o múdrosť pre prácu s dorastajúcou mládežou - aby zostali v tomto náročnom období pri Bohu.

Svetlana Francisty

 

Mikulov

Modlíme se a prosíme o přímluvy:

 • děti v besídkách a dorostu, moudrost při výchově a vedení ke Kristu pro rodiče i vedoucí
 • zakotvení a zapojení mladých ve sboru; návrat vzdálených
 • uzdravení nemocných (v posledních měsících máme několik závažných diagnóz)
 • povzbuzeni pro ty, kdo nemohou pravidelně docházet na shromáždění
 • příležitosti ke sdílení evangelia
 • budování vztahů uvnitř sborů, abychom mohli sloužit v jednotě Ducha svatého
 • evangelizace 18.11., aby přišli hledající a kladně reagovali na pozvání
 • adventní koncert 2.12., za vhodnou příležitost k jasné zvěsti evangelia

Ctirad Hrubý

 

 

19. – 25. 11.

Trnava

Prosíme o modlitby za

 • túžbu členov po hlbšom spoločenstve s Bohom a jeden s druhým v zbore.
 • za služobníkov vo farnosti Trnava
 • mladú generáciu, aby verne šli za Bohom a svoje dôležité životné rozhodnutia nerobili bez Boha
 • misijné aktivity zboru - misijná práca v Pezinku, aby návštevníci, ktorí sú z Pezinka prijali misijné aktivity za svoje. Aby sa cítili súčasťou misie v Pezinku v rámci našej cirkvi.
 • v rámci misie je súčasťou zboru aj misijná práca v Dolnom Kubíne,  modlíme sa za ľudí, ktorí by boli piliermi v práci budúceho zboru.

P. Absolon

 

Brno

Modlete se s námi

 • za mládežníky, aby vydrželi stres se školou a ještě zbyla síla se modlit
 • za věrné služebníky, aby stále cítili Boží lásku a radost
 • za ty, kdo mají starosti
 • za Pepu Hartla, který se nepoddává nemoci, ale modlitba mu určitě bude k dobru

Jana Daněčková

 

 

 

26. 11 – 2. 12.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za požehnaný čas na našich bohoslužbách s bratmi a sestrami zo Starokatolíckej cirkvi, s ktorými sme spoločne slávili sv. Večeru Pánovu;

- za zdravie, pokoj a pohodu, ktoré nám dával a naďalej dáva;

- za tých, ktorí k nám pravidelne chodia na bohoslužby, biblické hodiny a modlitebné stretnutia;

- za dar viery, ktorá dáva zmysel nášmu životu;

- za našu modlitebňu, ktorá je chrámom Božím, v ktorom sa môžeme s Ním osobne stretávať pri Božom slove, pri piesňach a na modlitbách a zjavne pociťovať Jeho blízkosť a spoločne Ho so všetkými uctievať a zvelebovať.

 

Prosíme Pána Boha:

- o múdrosť pri spoznávaní Jeho najsvätejšej vôle pre nás ako jednotlivcov a pre našu farnosť;

- aby každý, kto navštívi náš zbor, mohol tu nájsť vzácny poklad - Božie slovo a dary Božej milosti - odpustenie hriechov a nádej nového života;

- o požehnanie pre našich organistov, hudobníkov, katechétov, dobrovoľníkov, ktorí sa verne a ochotne podieľajú na rozvoji našej farnosti;

- o požehnanie pre deti a dorastencov, aby neustále túžili hlad a smäd po Tom, ktorý štedro a verne nasycuje - po Bohu;

- o požehnanie pre starkých v domovoch dôchodcov

- o požehnanie pripravovanej adventnej ekumenickej bohoslužby so slávením eucharistie v našej farnosti, na ktorej budú zastúpení viacerí kňazi z kresťanských cirkví, aby sme spoločne nachádzali Boží pokoj a lásku, skrze ktoré dokážeme odstrániť to, čo nás rozdeľuje a nachádzali to, čo nás spája - viera v Trojjediného Pána Boha;

- o požehnanie akcie "Adventný príhovor", ktorý sa koná v spolupráci so ZUŠ v Bratislave a na ktorom bude prítomný starokatolícky a metodistický farár a rabín;

- o ochotné, štedré a milujúce srdcia, s ktorými dokážeme sprostredkovať evanjelium Kristovo všetkým tým, s ktorými sa stretneme a ktorých nám On sám pošle do cesty;

- o to, aby sme sa nikdy na Neho nehanbili a podľa príkladu všetkých svätých apoštolov a martýrov smeli nebojácne a odhodlane svedčiť o Tom, ktorý za nás zomrel na Golgote.

Ivan Lukáč

 

Jihlava

Prosíme o modlitby

 • za hledání vize, jak zasáhnout město Jihlavu. Hledáme a promýšlíme, jakým směrem se máme ubírat. Rádi bychom se otevřeli lidem ve městě, aby o nás věděli a mohli jsme jim svědčit o Kristu. S tím se pojí i hledání nových prostor pro náš sbor – hledáme možnosti, jak postavit nový kostel.
 • za mládež a její vedení po změnách a novém nadechnutí v letošním školním roce.
 • za kurzy angličtiny a všechny studenty (kolem 60). Většina jich je nesborových a tak se modlíme, abychom jim byli dobrým svědectvím.

Milan Mrázek