Rozvrh modlitieb, marec 2021

7. – 13. 3.

 

Bratislava – Staré Mesto

Vďaka, že napriek obmedzeniam kvôli pandémii je možné sa stretávať ako zbor i keď momentálne iba cez sociálne siete; napr. cez skype cez ktorý stále bežia o.i. Biblické hodiny, ktorých za zúčastňujú nielen naši členovia, ale aj členovia iných zborov (Dolný Kubín, Partizánske a iné). Takto sa môžme spoznávať a navzájom povzbudzovať.

Vďaka za príležitosť zapojiť sa do služby vydávania jedla bezdomovcom (projekt kresťanskej platformy "Kresťania v meste"), do ktorej sa zapojili okrem kazateľa aj dvaja mládežníci zo zboru.

Modlime sa ochranu pre všetkých členov a priateľov zboru pred nákazou.

Modlime sa za múdrosť pre kazateľa, ale aj ďalších aktívnych slúžiacich v zbore, za Božiu múdrosť v tom, ako slúžiť v tomto neľahkom období.

Štefan Rendoš

 

Tachov

 • Epidemiologická situace na Tachovsku je katastrofální - na okrese není žádná nemocnice, je zde velké množství i neregistrovaných cizinců, nákaza se šíří nekontrolovaně. Postiženi jsou i lidé ze sboru. Prosíme o ochranu shůry.
 • Prosíme o modlitby za mobilní Hospic sv. Jiří, za jeho sestry, lékařky a další pracovnice. Prosíme o Boží pomoc pro všechny pečující a o Boží otevřenou náruč pro umírající.
 • Prosíme o ochranu pro pendlery, kteří jezdí pracovat do Německa.
 • Prosíme o požehnání práce s mladými lidmi, která pokračuje navzdory pandemii (Fusion, Royal Rangers, osobní kontakty).
 • Prosíme o požehnání pro ty, kdo se připravují ke křtu.
 • Městské kulturní středisko poskytlo pro dobu pandemie prostory kina pro náš sbor, abychom se mohli scházet. Prosíme o to, aby Hospodin odplatil svou dobrotou a láskou.
 • Prosíme o požehnání pro učitele a pedagogické pracovníky, prosíme o Boží pomoc pro žáky a studenty, zvláště maturanty.
 • Prosíme o požehnání Sedmdesátky, které vypadly příjmy z čajovny.
 • Prosíme o přítomnost a působení Ducha svatého při přípravě promluv a šíření kázání přes sociální sítě. Ať všichni, kdo poslouchají záznamy z našich bohoslužeb, nacházejí to, co pro sebe potřebují.
 • Prosíme o požehnání všech rozhlasových a televizních pořadů připravovaných kazatelem sboru.

 Petr Vaďura

 

 

14. – 20. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

 • že Pán ochraňoval našich drahých, ktorí boli chorí na covid
 • za Božiu blízkosť, napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať, nestrácame medzi sebou kontakt

Prosíme

 • aby Pán posilňoval všetkých bratov a sestry počas všetkých týchto obmedzení, aby sme neklesali na duchu, ale hľadali pokoj pri Pánovom slove
 • za múdrosť pre svedectvo a povzbudenie pre tých, ktorí nemajú a ani nevidia žiadnu nádej

Štefania Sklenarová

 

Slaný

Jako snad všichni křesťané děkujeme za dosavadní Boží ochranu ve všech životních situacích dneška – od pandemie po všechny drobné i velké osobní prožitky.

Jsme vděčni, že naši členové až dosud přestáli ve zdraví leckdy složité okolnosti.

Prosíme, abychom vytrvali ve víře, v lásce i naději.

Prosíme za všechny vedoucí, ve společnosti i v církvi, aby měli duchovní i tělesnou moudrost a odvahu jednat věrně, poctivě a spravedlivě vůči všem.

Josef Červeňák

 

 

21. – 27. 3.

 

Dolný Kubín

Prosíme o modliotby

 • za mladých,
 • za rodiny
 • za ochranu.  

Patrik Hipp

 

Třeboň

Vnímáme, že by se náš sbor měl více otevřít a začlenit do místní komunity.

Prosíme o moudrost, do čeho se pustit, jak být užiteční, a o ochotné spolupracovníky. Prosíme za mladé lidi v našem sboru, aby rostli ve víře i v počtu a aby náš sbor byl církví, kam budou chtít patřit. Prosíme o obdarovaného vedoucího chval a dalších hudebních počinů.

Mária Kunstová

 

 

28. 3. – 3. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby

 • za zbor, aby obstál vo viere
 • za tých, čo potrebujú pomoc.

Pavle Kocev

 

Svatý týden

 • Ve velikonočním týdnu hleďme svou vírou ke Kristu. Utrpení se stalo místem Boží zvláštní přítomnosti, blízkosti. Děkujme Kristu, že nezůstáváme v našem utrpení sami, zbaveni naděje a budoucnosti. Přinášejme Bohu v modlitbách nemocné i ty, kteří o ně pečují. Kéž naše vlastní utrpení v nás probouzí soucit a trpělivost se slabostí těch druhých.
 • Své místo má ve velikonočním týdnu také Bílá sobota a její ticho. Každý křik a pláč jednou utichne, hádky a spory vyhasnou, nepřátelství vyhoří, všechna pouta budou jednou zlomena. Přinášejme Bohu již nyní vše, co nemá budoucnost – v našich osobních životech, v životech našich sborů, církve, ve společnosti, na Zemi. Neobviňujme ty druhé. Prosme Božího Ducha, aby nám ukázal náš vlastní díl. Ať oheň Boží lásky může přinést očistu a vytvoří prostor pro nový zrod života.
 • Kristův hrob se stal branou vzkříšení. Děkujme za naději, kterou nám Bůh v Kristu daroval. Boží Duch povolává k novému životu. Přinášejme Bohu ty, kteří, jak se nám zdá, ztratili víru, opustili společenství církve, odešli, spálili mosty, rezignovali. Kéž místa, která pustnou, (modlitebny, kostely, sbory, farnosti, města a vesnice, rodiny i jednotlivci), Bůh znovu probudí k životu.

Ivana Procházková