Rozvrh modlitieb, Marec 2018

4. – 10. 3.

Praha Strašnice

Uvítáme modlitby za:

Jablonné 

 • udržení a rozvoj malého společenství po odchodu Šimkových (Jiří se stal kazatelem BJB Brniště)
 • dojíždění kazatele ze Strašnic
 • zájem a podpora strašnických na službě v Jablonném

Strašnice

 • služebníci ochotní převzít část neduchoví práce kazatele po převzetí Jablonného
 • spolupráce s partnerským sborem na cestě skupiny mladých do USA 
 • jak podchytit mladé, kteří nedochází do sboru
 • podchycení a rozvoj práce s bezdomovci navštěvujícími sbor

Filip Gärtner

 

Partizánske

Prosíme, vo svojich modlitbách:

 • ďakujme za požehnané stretnutia pri Božom slove,
 • ďakujme za Božiu rodinu, ktorú môžeme tvoriť v našom zbore
 • prosme  za rodinu Kukanovú, za staršiu Svetlanu a jej mamu na Ukrajine. Obe majú zdravotné problémy
 • prosme za našich mladých v zbore
 • prosme, aby zvesť evanjelia nezostávala nevypočutá od tých, ktorým svedčíme.

Štefánia Sklenarová

 

 

 

11. – 17. 3.

Litoměřice

Modlíme se 

 • za růst sboru, zachování pokoje a lásky mezi námi
 • za ochranu manželství
 • za duchovní i početní růst mládeže
 • za naše služby: mateřská škola, mateřské centrum, evangelizace ve vězení
 • za možnost otevření základní školy

Zdeněk Brož

 

 

Elim (Petržalka)

Prosíme Vás o modlitby za naše priestory.
Kvôli organizačným zmenám v budove, kde sme sa stretávali doteraz, nás majiteľka presunula do nového priestoru a na nedeľu nám prenajala konferenčnú sálu vo svojom hoteli (vo vedľajšej budove). Hoci tento variant má niekoľko pozitívnych prínosov, spôsobuje aj značné komplikácie. Vnímame, že to dlhodobo nebude pre nás fungovať a potrebujeme stabilnejšie prostredie, aby sme mali istotu pozývať nových ľudí a našich známych na zhromaždenia a iné udalosti. (Za posledný mesiac sme nikdy nemali istotu, čo nás čaká.)

Prosíme Vás, pridajte sa k nám v modlitbách za múdrosť a Božie vedenie, aby sme čo najskôr našli vyhovujúce priestory a mohli sa sústrediť na to, k čomu nás Boh povolal - šírenie evanjelia a získavanie učeníkov. Ďakujeme!

Gabriella Kopas

 

18. – 24. 3.

Jihlava

K modlitbám máme:

 • projekt Nový kostel pro Jihlavu. Po zralé úvaze jsme se rozhodli prozkoumat, jaké možnosti jsou pro nový kostel. Stávající modlitebna je malá a zároveň chceme oslovit více lidí z našeho města. Jsme na úplném začátku, ale vidíme, že projekt si získává srdce lidí.
 • jednání s vedením města o pozemku pro nový kostel
 • kurzy Alfa, za pozvané, aby přišli a uvěřili

Milan Mrázek

 

Pezinok

Prosíme o modlitby za

 • požehnané spoločné veľkonočné bohoslužby (spolu zbory Pezinok, Trnava a Sládkovičovo)
 • pripravované evanjelizačné akcie, nech Božie Slovo pôsobí na srdcia ľudí, nech dostaneme milosť vidieť ľudí prichádzať ku Kristovi.

Luboš Tagaj

 

25.  – 31. 3.

Česká ECM

Květnou nedělí vstupujeme do svatého týdne. Využijme tento čas k rozjímání nad biblickými texty, které ukazují na poslední dny našeho Spasitele Ježíše Krista.

Květná naděle: Mk 11,1-11

Pondělí: J 12,1-11

Úterý: J 12,20-36

Středa: J 13,21-32

Čtvrtek: J 13,1-17.31b-35

Velký pátek: J 18,1-19,42

Modleme se, abychom pochopili, co je následování Krista, 

aby v našem srdci vítězila Boží láska a odvaha konat dobré.

Petr Procházka

 

Sereď

Prosíme o modlitby

 • za požehnanie aktivít a bohoslužieb v čase veľkonočných sviatkov
 • za Božie vedenie pri práci v Šoporni
 • za múdrosť ako zapájať do zborového života dorast a mládež.

Pavle Kocev