Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

 • za dobré vzťahy v zbore
 • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

 • za sestru Darinku, za jej zdravie
 • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych pozývať priateľov do  zboru

Štefánia Sklenarová

 

Centrální konference

Jednou za čtyři roky se koná centrální konference, do které patříme; tentokrát je to ve dnech 8. – 11. 3. v Curychu ve Švýcarsku. Čtyři delegáti budou reprezentovat českou oblast mezi stovkou dalších ze 14 zemí. Prosme o požehnání pro práci konference, všechna setkání, rozhodování a jednání, a také oBoží ochranu na cestách pro účastníky.

Jana Křížová

 

12. – 18. 3.

 

Zbor Elim (Petržalka)

Ďakujeme Pánovi

 • za Jeho prítomnosť v našich životoch, za Jeho slovo, ktorým nás vedie denne v našich životoch a učí nás činiť ho
 • za hlad po spoločenstve a službe, vďaka čomu sa cez týždeň môžeme posilniť a podporovať na stretnutiach mužov a žien
 • za to, že nás Boh používa v životoch ľudí okolo nás a za všetky príležitosti rozsievať slovo evanjelia a nádeje

Prosíme Pána

 • za životy našich najbližších, priateľov, kolegov a susedov
 • za odvahu a silu byť mu svedkami a svojim životom poukazovať na Ježiša, pozývať druhých ku Kristovi
 • za múdrosť v službe deťom

Gabriella Kopas

 

Kazatelé České oblasti ECM

Potřebují i naši kazatelé ztišení a čas na modlitby? Tato otázka je spíše řečnická, protože odpověď je jasná a zřejmá. V evangeliích najdeme texty, kde se píše o tom, že náš Spasitel Ježíš Kristus odcházel do ústraní a na pustá místa, aby se modlil. Modlitba a ztišení nás buduje. Potřebujeme se čas od času zastavit a načerpat novou duchovní sílu.

Také z tohoto důvodu konáme pravidelně exercicie (duchovní cvičení) pro naše kazatele. Je to čas ticha, modlitby, písma a duchovních promluv. Letošní exercicie se uskuteční ve dnech 19.-22.3.2017. Prosíme o vaše přímluvy za kazatele i za tento vzácný čas.

Petr Procházka

19. – 25. 3.

 

Pezinok

Vďaky:

 • za ochotných spolupracovníkov z Trnavy
 • za ľudí, ktorí chodia na bohoslužby aj z okolia Pezinka

Prosby:

 • za prípravu jarných pouličných evanjelizácií

Luboš Tagaj

 

Protivín

V pátek 3.3. pořádáme společně s řkc večer Světového dne modliteb (Filipíny).

Připravujeme generální opravu krovu a střechy na protivínské faře.

Farní konferenci budeme mít 26. 3.

Průběžně hledáme možnosti pro protivínský i týnský sbor

 • jak zintenzivnit duchovní život členů
 • jak připravit vhodné prostředí pro oslovení lidí kolem nás
 • jak účinně pozvat ty, kdo ve vztahu ke sboru ochladli

Jsme vděční za dobrou spolupráci s činností SKP Pastelka.

Josef Červeňák

Prosíme za to, aby Pastelka byla místem, kde se lidé budou setkávat s živým a milujícím Bohem.Děkujeme za rodiny, které se účastní programů.

Prosíme za večeři pro manželské páry konanou 17.3.

Miluše Šálková

 

Třeboň

Modlíme se za:

 • děti, které chodí do dorostu, za jejich rodiny a za to, aby se během puberty neztratily Bohu a sboru; aby se jich co nejvíc účastnilo celocírkevního setkání dorostu v Protivíně.
 • dobré vztahy mezi generacemi napříč sborem
 • za větší touhu zvěstovat evangelium lidem v našem okolí
 • za farní konferenci 26.3.2017 a za to, aby nám Pán ukazoval svou cestu dál

Pavel Hradský

 

26. 3. – 1. 4.

 

Senec/Dolný Kubín

Dolný Kubín: prosíme o modlitby za budovanie nových ľudí a ich zakotvenie  vo viere.

Senec: modlite sa za ďalšie smerovanie zboru a vedenie Duchom Svätým.

Zuzana a Patrik Hipp

 

Česká oblastní konference

V Praze se bude konat v sobotu 1.4. oblastní konference. Modleme se za dobré a užitečné jednání, za moudrost při rozhodování o finančních záležitostech a za požehnání našeho společného svědectví přo zvěstování evangelia.

Jana Křížová