Rozvrh modlitieb, máj 2021

2. – 8. 5.

 

Praha 2

V době hygienických omezení jsme si uvědomili, nakolik je pro nás důležité patřit do svého sboru. Jsme vděční za to, že můžeme tvořit společenství prostřednictvím osobních setkání, telefonátů a spojení online. Jsme vděční, že jsme součástí církve, a to konkrétně ECM. Tento týden se shodou okolností stalo, že celá církev v Česku a na Slovensku se modlí za náš sbor a zároveň my jsme byli vylosováni, abychom se modlili za celou církev (viz poslední strana tohto rozpisu). Komise pro evangelizaci a její předseda Ctirad Hrubý připravili modlitební štafetu a my začínáme. Modlete se prosím za nás, abychom dostáli svému poslání.

Jana Křížová

 

Jenkovce

Prosme

 • o Boží pokoj pre synov (Marek a Robert) sestry, ktorá v marci zomrela na covid.
 • za ekumenickú službu, ktorá v obci mnohým z dôvodu pandemických obmedzení chýba 

Ďakujme

 • za dieťa, ktorým Pán požehnal manželstvo Kláry a Maťa z nášho zboru.

Jiří Bassano

 

 

9. – 15. 5.

 

Mládež

Milý Bože, 

prosíme Tě za mladou generaci. Prosíme za to, aby sis probudil nové hrdiny víry. Prosíme, abys nám pomohl bourat zdi, které mladé a starší oddělují. Pane, promlouvej k mladým na našich shromážděních, zapaluj srdce pro ztracené, způsob hlad po Tvém slově, probuď touhu po modlitbě. Prosíme za mladé v době pandemie a omezeného kontaktu s vrstevníky. Prosíme za letní akce, tábory a pobyty i za naši víkendovou konferenci v září v Mikulově. 

Pane, věříme, že mezi mladými můžeš způsobit věci větší, než zač prosíme a než si umíme představit. Amen.

Milan Mrázek

 

Michalovce

Ďakujeme

 • za možnosti slúžíť cez internet.

Modlíme sa

 • o múdrosť ako rozbehnúť zmysluplnú službu v zbore;
 • za nových ľudí, a možnosti zapojiť ich do spoločenstva;
 • za dlhodobo chorých a prosíme o uzdravenie a posilnenie ich samých, ale aj rodín, ktoré sa o nich starajú.

Nech je Pán oslávený vo vypočutých modlitbách.

Svetlana Komíves Francisti

 

 

16. – 22. 5.

 

Svatodušní týden, uvedení nového superintendenta v pátek 21. 5.

Nebeský Otče,

tak jako jsi seslal Ducha svatého na učedníky, sešli svého Ducha a zmocni svou církev i dnes.

Tak jako oni zvěstovali evangelium vzkříšeného Ježíše Krista celému Jeruzalému a až na konec světa, dej i nám do úst svědectví o tvém království.

Tak jako oni měli odvahu čelit utrpení a smrti, dej i nám odvahu nebát se o svůj život.

Modlíme se za zmocnění Duchem svatým pro našeho biskupa Patricka Streiffa a našeho superintendenta Ivanu Procházkovou. Prosíme ukaž jim cestu pro tvůj lid, dej jim odvahu ke správným rozhodnutím a povolej jim vhodné spolupracovníky.

Modlíme se ve jménu Ježíše Krista našeho Pána. Amen.

Petr Procházka

 

 

Partizánske

Ďakujeme

 • za možnosť pomoci ľuďom v DSS, pomáha tam naša sestra Svetlanka.

Prosíme

 • ak sa uvoľnia opatrenia, aby sme opäť zatúžili byť spoločne na aktivitách zboru, nabrali novú silu na reštart zborového života;
 • za br. Martina a sestru Svetlanku, aby im Pán požehnal v hľadaní nového zamestnania;
 • aby sme v týchto časoch, keď sme viac doma, nezostali ľahostajní k Božiemu slovu, ale i pomoci blížnym.

Štefania Sklenarová

 

 

23. – 29. 5.

 

Noc kostelů 28. 5.

Letošní motto: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104,20

Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Děje se tak v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda má Bůh moc nad tímto světem... Ale právě zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Jde o to, že člověk nesmí ztratit ze zřetele, že není králem stvoření, nýnrž jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání.

I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu, tvůrcem stvoření. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat.

Podle nockostelu.cz/aktuality

 

 

 

 

 

Dolný Kubín

Prosíme za

 • nových pracovníkov na besiedku;
 • nových ľudí;
 • projekt fusion, ktorý naďalej pokračuje;
 • za rodiny a deti. 

Patrik Hipp

 

 

30. 5. – 5. 6.

 

Děti

Děkujme

 • za to, že Bůh má pro každé dítě svůj plán, miluje ho a touží se mu dát poznat
 • za to, že děti přicházejí / jsou přiváděné do církve
 • za možnosti i výzvy dnešní doby – jít do hloubky evangelia, být přitažliví a nabízet přijetí

Prosme

 • aby děti viděly okolo sebe víru v každodenní praxi života
 • aby děti osobně přijaly Krista, rostly ve víře a poznávání Boha, aby ho milovaly a byly ochotné nechat se jím vést
 • za ochranu pro děti a zvláštní duchovní setkávání se Stvořitelem nejen o blížících se prázdninách
 • aby se žádné ze sborových dětí neztratilo ve světě, ale mohlo v církvi zapouštět kořeny, sloužit a budovat sebe i druhé skrze svá obdarování, ovoce a moc Božího Ducha
 • aby další děti mohly přicházet do sborů, bylo jim tam dobře slouženo a mohly přivádět celé rodiny i nevěřící přátele

Pavel Wittner

 

 

Sereď

Ďakujme

 • za takmer 8 ročnú službu brata Pavleho Koceva (i jeho rodiny) v pozícii kazateľa zboru a do jeho ďalšieho života i služby vyprosujeme Božiu múdrosť i silu.

Modlime sa

 • za nový reštart zborového života  i duchovnú obnovu zboru po náročnom období spôsobenom určitým napätím vo vzťahoch i zákazom verejných bohoslužieb, kvôli ktorým ostal zbor takmer 4 mesiace bez možnosti stretávania sa;
 • za múdrosť i silu pre  dočasného kazateľa zboru Štefana Rendoša; aby sa mu podarilo nanovo rozbehnúť zborové aktivity, napriek pandemickým obmedzeniam a aby sa mu podarilo obnoviť narušenú dôveru u tých, ktorí možno zanevreli na zbor a tiež, aby zvládal túto službu aj popri iných povinnostiach (superintendent, kazateľ v BA);
 • za nového kazateľa, ktorý by mal nastúpiť do zboru od leta.

Štefan Rendoš

 

 

Modlitby za církev – Modlitební štafeta (právě začínáme)

 

Všichni za jednoho, JEDEN ZA VŠECHNY. 

 

Za co se budeme modlit? 

Za to, aby ECM v Česku a na Slovensku naplňovala své poslání - důvod, proč jsme tady - totiž: aby získávala učedníky pro Ježíše Krista. To je naším cílem a to je cílem modliteb v rámci „Modliteb za církev“. 

 

Konkrétněji za... 

 • Naše FARNOSTI, (a jejich) střediska křesťanské pomoci, školky a školy, misijní týmy... 
 • Různé OBLASTI PRÁCE s misijním nábojem - práce s dětmi a mládeží, chvály, evangelizace, publikační činnost, sdílení obsahu v online prostoru, pomoc potřebným... 
 • Naše VZTAHY uvnitř církve i s ostatními částmi Kristova těla. 

 

Jakým způsobem? 

 • V týdnu T cíleně přidáme do všech pravidelných aktivit sboru „modlitby za církev“. Není třeba vytvářet zvláštní setkání, ale možné to je. 
 • Ideálně přípravný tým předem naplánuje, jakým způsobem „Modlitby za církev“ ve farnosti představí, vybere a navrhne konkrétní modlitební okruhy a oznámí místa, kde bude možné se do modliteb zapojit.  
 • Představení proběhne všemi zaběhnutými způsoby - pomocí elektronických zpravodajů, časopisů… a samozřejmě na nedělních bohoslužbách, kdy na danou farnost přijde řada (kdy přebere štafetu modliteb). 
 • Tým také zajistí "zpětnou vazbu" (asi následující neděli nebo jak uzná za vhodné, aby bylo funkční) - prostor pro sdílení toho, co lidé na modlitbách přijali; co jim Pán zvláštním způsobem položil na srdce; rozsouzená prorocká slova… Tuto zpětnou vazbu vhodným způsobem rozšíří dalším členům štafety (farnostem). 
 • Nic není předepsáno - jenom termín a hlavní zaměření (cíl) modliteb. Na každé farnosti to bude probíhat jinak a v tom je síla (potenciál). Sdílenou zpětnou vazbou se můžeme inspirovat navzájem. To, že jsme součástí velkého a slavného Božího díla - konkrétně služby Evangelické církve metodistické - bychom měli i díky těmto modlitbám silněji prožívat.  

 

Rozpis:

Od neděle

Modlí se

02.05.2021

Praha 2

09.05.2021

Litoměřice

16.05.2021

Partizánske

23.05.2021

Strašnice

30.05.2021

Protivín

06.06.2021

Brno

13.06.2021

Bratislava-Staré Město

20.06.2021

Maranatha