Rozvrh modlitieb, máj 2019


5. – 11. 5. 2019
Bratislava – Staré Mesto
Ďakujeme Pánu Bohu:
- že napriek napätiam, konfliktom a prenasledovaniu kresťanov vo svete, môžeme v našej krajine a meste zažívať Boží pokoj a bezpečie;
- za dar viery;
- za pokojný priebeh Farskej konferencie a nového farského vedúceho laikov;
- za verných ľudí, ktorí k nám prichádzajú a ktorí túžia po slove Božom;
- za ľudí, ktorí sú zasiahnutí Božím Duchom a ktorí svojim životom svedčia o Božej moci.
Prosíme Pána Boha:
- aby sme Mu ostali verní za každých okolností a nikdy nehanbili za Neho a Jeho evanjelium;
- aby sme boli ochotní niesť svoj kríž a nasledovať Ježiša Krista a tým pádom tiež boli aktívnejší vo svojej viere, službe, misii a svedectve;
- aby požehnával prácu nášho farského staršovstva a viedol každého jeho člena v premýšľaní nad možnosťou posunúť sa v zborovej činnosti a napredovať v nej;
- aby do našich sŕdc vlial viacej lásky k ľuďom, ktorí sú v našom okolí a aby to slúžilo na svedectvo o Božej láske;
- aby sme aj naďalej mali túžbu rásť vo svojej viere a v duchovnom živote.
Ivan Lukáč


Cesta do Emaus
Toto hnutí působí v metodistické církvi už 40 roků a rozšířilo se po celém světě, před 15 lety také do Česka. Je otevřené všem, kdo se s námi můžou sejít u Večeře Páně, takže více než polovina účastníků bývá z jiných církví. Připravujeme třídenní kurzy inspirované příběhem z evangelia podle Lukáše (24,13-35). Naši poutníci ovšem nikam nechodí, většinou poslouchají různé promluvy a hovoří o nich. Kurz jim poskytne příležitost, že dovolí Bohu, aby s nimi udělal, co je třeba (povzbudí nebo nasměruje). V tomto týdnu se bude konat ve Vranově u Brna už 20. víkend, tentokrát pro ženy i muže, vedle sebe, části programu budou společné. Prosím modlete se za organizační tým, zejména za vedoucí, aby všechno dobře zvládli. Modlete se za nové poutníky, aby z celé té události měli užitek a domů se vrátili s novým odhodláním.
Jana Křížová


12. – 18. 5. 2019
Výroční konference
- Přimlouvejme se za přípravu, průběh a jednání Výroční konference ECM 2019 v Praze ve dnech 17. – 19. května.
- Modleme se za církev, laiky i duchovní, aby všem byla dána milost stát se viditelně kvasem a solí svému okolí. Abychom tak svým příkladem a jednáním mohli zvěstovat vzkříšeného Krista.
- Přimlouvejme se za všechny věřící, aby tam, kde jsou, naplňovali své povolání v Kristu a stali se tak tvořivou odpovědí vůči výzvám, kterým dnes čelí svět.
- Prosme o požehnání, moudrost a sílu pro kazatele, jejich rodiny, zejména ty, kteří dostanou jmenování na nové místo.
- Modleme se za stabilizaci situace po zveřejnění výsledků mimořádné Generální konference 2019 a pokoru při jednání o přijetí těchto výsledků v jednotlivých konferencích.
Petr Konopík


19. – 25. 5. 2019
Bratislava – Elim
Prosíme, modlite sa s nami za evanjelizačné workshopy, ktoré v tomto mesiaci organizujeme. Túžime po tom, aby naši členovia, ale aj záujemcovia z iných spoločenstiev v meste, boli vystrojení k jednoduchému a prirodzenému zdieľaniu evanjelia so svojim okolím.
Gabriella Kopas


Noc kostelů
Milí bratři a sestry,
v posledních letech jsem se také jako hostitel aktivně účastnil Noci kostelů. Bylo pro mě radostí setkávat se s návštěvníky a poutníky. A musím říci, že jich nebylo málo. Mnozí se zajímali nejen o historii a architekturu kostela, ale i o bohoslužebné a sociální aktivity církve. Z toho všeho jsem nabyl dojem, že naše společnost není anticírkevní, jak se nám to někteří politici snaží namluvit. Jsem přesvědčen, že církev má své místo v naší společnosti a má zde svůj úkol. Přeji mnoho sil, inspirace všem farnostem i jednotlivcům, kteří letošní Noc kostelů připravují. Kéž Bůh požehná na všech místech, kde se otevírají kostely a připravuje se program pro poutníky a návštěvníky. Petr Procházka


26. 5. – 1. 6. 2019
Gerlachov
Prosíme, modlite sa
- za bratov a sestry, aby vytrvali a boli pevní vo viere za každých okolnosti;
- za ľudí, ktorí dobre začali, ale časom sa vzdialili od Pána;
- za múdrosť a milosť oslovovať nových ľudí evanjeliom;
- za mňa, za múdrosť, silu a vedenie sv. Duchom slúžiť deťom a mladým.
Ďakujem!
Ľuboslav Sirkovský


Česká oblast
Za chvíli si celý svět připomene Den dětí. Najděme si alespoň jedno konkrétní dítě z našeho okolí a žehnejme mu každý den tohoto týdne. Máte-li své vlastní děti, proste o příležitost být jim svědky o Kristově věrnosti a dobrotě a zkuste v tomto týdnu najít chvíli pro společnou modlitbu a společně strávený čas nad Božím slovem.
Připojuji inspiraci od S. Wesleyové: „S. Wesleyová byla vzornou matkou, snažila se naučit děti především poslušnosti, kterou pokládala za jedině trvalý a rozumný základ náboženské výchovy. Ještě než uměly děti mluvit, učila je modlit se znameními, a jakmile to bylo možné, učily se modlitbu Páně. Vyžadovala od nich pravdivost, dobrou náladu a dobré chování. Nešetřila námahou, aby si získala jejich důvěru.“
„Zvláště o duši tohoto dítěte chci pečovat víc, než dosud, abych v jeho mysli mohla vštípit zásady té pravé víry a ctnosti. Pane, dej nám milost, abychom to činili upřímně a rozvážně, a požehnej naši snahu úspěchem.“ (V.D. Schneeberger: „Přehledné dějiny metodismu“ str. 11-12)
Jitka Buchtová