Rozvrh modlitieb, máj 2018

6. – 12. 5.

 

V dňoch 9. – 13. 5. sa v nemeckom Dünenhof, Cuxhaven uskutoční Európsky metodistický festival s názvom Staunen. I napriek tomu, že zo SO sa Festivalu nezúčastní nik, môžeme byť s našimi bratmi a sestrami aspoň v modlitbách. Pred niekoľkými rokmi sa podobný Festival konal u nás v Bratislave. Máme ešte v čerstvej pamäti, koľko organizačnej práce a práce rôznych dobrovoľníkov za takouto akciou stojí. Modlime sa, preto za týchto bratov a sestry, ktorí ochotne budú slúžiť počas festivalu, aby sa všetci účastníci mohli cítiť, čo najkomfortnejšie. Nesme na modlitbách i rečníkov a spevákov, nech Hospodin prehovára skrze ich službu k srdciam ľudí, nech môžu počas týchto štyroch dní prežiť obnovu svojej viery. Prosme Pána i za to, aby použil túto akciu k šíreniu evanjelia v severnom Nemecku.

Lenka Procházková

Za českou oblast se festivalu Stauen zúčastní čtyři mládežníci z Horních Počernic. 

Původně měl jet i bratr farář Richard Novák, který měl vést na festivalu seminář o působení Ducha svatého. Zahrňte je prosím do svých modliteb.

Petr Procházka

 

 

13. – 19. 5.

 

Metodistické církve v zemích kontinentální Evropy vznikly většinou působením misionářů z USA a jsou součástí United Methodist Church, stejně jako česká a slovenská. Některé metodistické církve (Portugalsko, Itálie) jsou organizačně samostatné. Ovšem všechny, ať přímo nebo nepřímo, odvozují svůj původ od metodistické církve v Británii a nazývají ji mateřskou církví. Snad s výjimkou Británie a Irska jsou metodistické církve v Evropě malé počtem svých členů, nicméně činorodé. Modleme se, aby zůstávaly požehnáním pro země, ve kterých působí. Ať Bůh žehná každému jednotlivému sboru a jejich spolupráci na místní, státní i evropské úrovni. Ať naše společné svědectví o Boží lásce přispěje k rozšíření Božího království.

Jana Křížová

 

 

20. 5. – 26. 5.

 

Výročná konferencia ČR a SR

Výročná konferencia sa v dňoch 26. – 27. mája uskutoční v Bratislave. Okrem toho, že toto grémium prijíma rozhodnutia, ktoré sa týkajú zmien v Ústave cirkvi, je tiež príležitosťou pri ktorej sa dozvedáme o práci na iných miestach v rámci našej cirkvi, spoznávame bratov a sestry duchovných a laikov zo zborov v SR a ČR, máme príležitosť na spoločné rozhovory, uctievanie Pána Boha i oslavu ordinácie duchovných pracovníkov. Tento rok sa budeme lúčiť s dlhoročným superintendentom br. Pavlom Procházkom, ktorého v tejto zodpovednej funkcii vymení brat Števo Rendoš. Predkladajme Pánovi týchto dvoch našich bratov, pre ktorých nastanú v nasledujúcom konferenčnom období veľké zmeny.

Modlime sa tiež za pokojný priebeh rokovaní, múdrosť z hora, trpezlivosť jeden s druhým, ústretovosť a túžbu porozumieť Božím zámerom s našou cirkvou. Nezabudnime vyprosiť od Pána i ochranu pri cestovaní, keďže niektorí delegáti prídu z ďaleka. Konferenciu riadi brat biskup a tak chceme v modlitbách Pána prosiť i za neho, aby ho Hospodin požehnal a viedol.

Lenka Procházková

 

 

27. – 2. 6.

 

Práca s deťmi v SO

Ďakujem za

 • prácu dobrovoľníkov v detských besiedkach
 • podporu kazateľov, ktorí nabádajú k službe deťom
 • za akcie, ktoré majú zbory a motivujú aj deti
 • za ochotné finančne podporujúce srdcia

Prosíme za

 • rozhojnenie Božích darov pre učiteľov, mládež aj dorastencov v tejto službe
 • tímovú spoluprácu, duchovné napredovanie a lásku k najmenším
 • požehnanie v rómskych besiedkach
 • múdrosť pri písaní predmetových a iných príležitostných lekcií pre deti
 • letný prázdninový čas, ktorý je pred nami a ponúka mnoho práce s deťmi

Henrieta Kocevová

 

Práce s dětmi v České oblasti

 • Děkujme za nově obrácené, požehnané a pokřtěné děti v našich sborech v posledním roce a prosme za jejich růst a péči o ně.
 • Děkujme za rodiny v našich sborech. Usilujme o pokoj, porozumění, chraňme čas naslouchání a rozvíjejme osobní vztahy mezi námi.
 • Žehnejme rodičům, aby v moudrosti a bázni před Bohem chránili své děti před negativním vlivem a následky “elektronických vymožeností “ dnešní doby.
 • Prosme, aby se naše děti naučily rozlišovat, v tom všem velikém množství informací, co je dobré, Bohu milé a mohly se ve víře a světle Božího slova stavět proti špatnému a hříšnému. Ať je pro ně přátelství samotného Boha cennější, než všechny poklady a zážitky světa.

Jitka Buchtová