Rozvrh modlitieb, jún 2021

6. – 12. 6.

 

Ženy

Jsme vděčné za to, že Bůh s námi počítá v rozmanitých rolích jako kamarádky, společnice, dcery, matky, babičky, sestry ve sboru; a také v našich povoláních, zaměstnáních v roli kolegyně.

Prosíme o Boží vedení, požehnání a posilu v tom, k čemu jsme povolány, ať už v rodině, na pracovišti nebo v církvi. Kéž jsme jedna druhé oporou.

Prosíme o Boží pomoc pro ženy, které jsou ve svých zemích stále ještě považovány za méněcenné, za spotřební zboží, za majetek mužů.

Prosíme o Boží moudrost pro ženy, které se ujímají svého poslání, aby se nesnažily zaujmout roli mužů, ale byly jim partnerkami – pro prospěch všech.

Jana Křížová

 

Trnava

Vďačnosti:

 • Bohoslužby prebiehajú počas nedele viac krát: vďaka za ochotných služobníkov a za to že sa postupne skoro všetci členovia vracajú a zúčastňujú zhromaždení.

Prosby:

 • za našu ochotu sa nechať napĺňať a viesť Duchom svätým,
 • za tých, čo sa pripravujú na krst.

Luboš Tagaj

 

 

13. – 19. 6.

 

Muži

Modlete se za

 • dorůstající a mladé muže, aby mohli dosáhnout plné dospělosti v životě i v Kristu
 • muže ve středním věku, aby dokázali správně vést rodinu, nebo pokud jsou singl, měli moudrost, jak s tímto darem naložit
 • muže v nejlepších letech, kteří procházejí krizí nebo bilancují prožité zkušenosti, aby se neohlíželi, co je za nimi, ale směřovali k tomu, co je před nimi
 • muže v plném věku, aby dokázali děkovat za to, co jim v životě Hospodin dopřál a mohli v klidu a moudrosti očekávat nový věk

Modlete se za muže, aby se ujali své role podle Ef 5,21-33; 1K 1,7; Ti 2,2.

Petr Konopík

 

Bratislava – Elim

Milé sestry, milí bratia v Kristovi,

Pridajte sa k nám v ďakovných modlitbách za všetky príležitosti k duchovným rozhovorom počas uplynulých týždňov. Za to, že Pán otvára nové možnosti a príležitosti k svedectvám. Ďakujeme mu za Jeho vedenie a za to ako sa k nám prihovára cez svoje Slovo a rôzne iné kanály. Sme vďační za dar spoločenstva, vzájomnú podporu bratov a sestier, Božej rodiny. Čerpáme z tohto daru denne a vnímame to ako nezaslúženú milosť a veľké bohatstvo.

Budeme radi, ak sa budete spolu s nami prihovárať za obyvateľov Bratislavy a okolia, našich kolegov, priateľov a známych, ktorým denne svedčíme slovom i skutkom.

Modlime sa spolu aj za ďalšie smerovanie nášho zboru, za nové spôsoby služby, ktorými by sme mohli dostať dobrú správu o Ježišovi aj tam, kde sa nám to doposiaľ nepodarilo zasiať. Chceme zasievať bohate a široko, ako dobrý rozsievač v evanjeniu. Veríme, že Pán dá vzrast včas a spôsobí rast týchto semienok pre svoju slávu.

Sme vďační za modlitebné spoločenstvo s Vami. Pán Vám žehnaj.

Gabriella Kopas

 

 

20. – 26. 6.

 

Senioři 

Prosíme a modlíme se za všechny naše seniory, aby s plnou důvěrou v Pána Boha a nadějí s přibývajícím zlepšení epidemiologické situace se opět mohli zapojit do běžného sborového života, obnovit setkávání v seniorských skupinkách a povzbuzovat se tak navzájem při společných modlitbách.

Prosíme o požehnání za kurz seniorů na Poušti, který je pro účastníky velkým povzbuzením do dalších dnů.

Jiří Novák

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme, že napriek dlhotrvajúcemu zákazu stretávania sme mali možnosť sa stretávať aspoň v online priestore. O to viac sme vďační za opätovnú možnosť mať bohoslužby naživo. Modlime sa za to, aby sa nám podarilo dobre nanovo rozbehnúť zborové aktivity a zároveň prosíme o múdrosť ako slúžiť novým spôsobom v prichádzajúcej postcovidovej dobe.

Ďakujeme za príležitosť zapojiť sa aj s niektorými mládežníkmi zo zboru do ekumenickej služby vydávania jedla ľuďom bez domova. Modlíme sa za pokračovanie tejto služby, ale i za prácu s deťmi a mládežou (nielen) v našom zbore. Nech z detí a mládežníkov z nášho zboru povstanú horliví nasledovníci Pána Ježiša a Jeho služobníci.

Štefan Rendoš

 

 

27. 6. – 3. 7.

 

Prázdniny

Děkujeme Bohu, že

 • má moc zlé změnit v dobré (Josef a jeho bratři) a to i v souvislosti s epidemií, která změnila naše životní jistoty
 • v uplynulém složitém období podpíral rodiče i učitele a posiloval je v těžkých úkolech
 • děti nejsou na okraji jeho zájmu
 • máme v církvi možnost jim sloužit
 • je množství  dospělých ochotných darovat svůj čas dětem
 • máme dospělé, kteří jsou inspirací a příkladem života v Ježíši Kristu

Přimlouváme se, aby

 • prázdninový čas byl skutečným odpočinkem pro všechny, kdo o děti pečovali během roku
 • všechny tábory a prázdninové akce pro děti byly pod Boží ochranou
 • dospělí měli dostatek trpělivosti, moudrosti a touhy dětem předávat své zkušenosti s Boží láskou
 • děti tuto Boží moc a lásku mohly poznávat a přijímat
 • při rozhodování a hledání svých životních priorit byly chráněny před zlými vlivy a obklopovaly je lidé jako vzory hodné následování

Alena Procházková

 

Gerlachov

Prosíme i naďalej o modlitby za vzťahy a zotrvanie vo viere.

Peter Mazúr

 

 

 

 

Modlitby za církev – Modlitební štafeta

 

  6. 6. 2021      Brno

13. 6. 2021      Bratislava-Staré Mesto

20. 6. 2021      Plzeň-Maranatha