Rozvrh modlitieb, jún 2019

2. – 8. 6. 2019
Tachov

Prosíme o přímluvy za naše společenství, které bylo v uplynulých třech letech velmi postiženo rozpady čtyř manželství. Prosme za děti z těchto rodin, za to, aby všichni zúčastnění řešili svou rodinnou situaci s Hospodinem. Prosme o uzdravení vztahů, které byly v důsledku těchto událostí narušeny.
Prosíme o upevnění sboru. Společenství se zmenšilo nejen odchodem těch, jimž se rozpadlo manželství, ale i stěhováním jedné rodiny a dvou jednotlivců do ciziny.
Prosíme o přímluvy za letní akce: tábor Royal Rangers, Fusioncamp, Tachovské historické slavnosti, během nichž Sedmdesátku otevíráme veřejnosti.
Prosíme o přímluvy za všechny, kdo navštěvují naše akce, ale nepatří Kristu.
Prosíme o přímluvy za naši webovou prezentaci, aby skrze ni mohli být lidé osloveni.
Prosíme o přímluvy za mladé lidi ve sboru, aby zůstali věrni Kristu, zvláště ti, kteří jsou na počátku svého života víry.
Prosíme za studenty, aby v místě studia nalezli zdravé křesťanské společenství.
Prosíme o přímluvy za mladá manželství i za pár, který se chce vzít v září.
Petr Vaďura


Pezinok
Ďakujeme za spoločné zhromaždenie počas Nanebovstúpenia Pána.
Prosíme o modlitby za pripravované evanjelizačné akcie na ulici aj v Dome kultúry s Markom Brunerom.
Luboš Tagaj


Dolný Kubín
Prosíme o modlitby
- za mladých z projektu Fusion,
- za novú miestnosť na stretávanie sa na bohoslužby a Fusion,
- aby sme našli spôsob ako osloviť nových ľudí.
Patrik a Zuzana Hippoví


9. – 15. 6. 2019
Slaný
V neděli 16. června si bude sbor připomínat 90. výročí otevření Husova domu, a to slavnostní bohoslužbou s hosty. Naši otcové ve víře hledali, jak by žil Ježíš dnešek. Jak být křesťanem dnes, to bylo ve sboru tématem už ve třicátých letech.
Josef Červeňák


Partizánske
Ďakujeme
- za starkých v DSS, ktorým môžeme slúžiť, či už službou Večere Pánovej, alebo prednáškami
- že sme mohli opäť slúžiť v rámci ,,Dávidovho stánku"
Prosíme o modlitby
- aby sme boli dobrým svedectvom pre ľudí, ktorým zvestujeme
- za našich mladých, aby úspešne ukončili študentské povinnosti
- za sestru Darinku, aby jej Pán dal ešte silu, aby sa mohla ešte zúčastňovať zborového života
Štefánia Sklenarová


16. – 22. 6. 2019
Třeboň

Děkujeme za 7 společných let s rodinou faráře Hradského.
Děkujeme za nedávno dokončenou rekonstrukci střechy na kapli a prosíme o modlitby za rekonstrukci jejího interiéru.
Modlíme se za
- novou farářku Rostislavu Gažíkovou Fečovou, která nastoupí do Třeboně od 1. 7. 2019. Kéž je pro sbor požehnáním a přínosem a adaptuje se zdárně do společenství kazatelů ECM.
- předání farnosti
- přechod misijní stanice Vimperk pod farnost Protivín
- zdárné působení faráře Hradského ve farnosti Plzeň 3
- sborovou dovolenou, která se uskuteční na přelomu července a srpna na Poušti
- duchovní růst sboru

Pavel Hradský


Vimperk
Děkujeme Bohu za milost , kterou s námi má.
Prosíme za
- oheň Ducha svatého do našich životů
- za moudrost při plánování sborových aktivit
- každého člena sboru, aby nalezl své místo při práci na Božím díle
- maminky s dětmi - aby se jich Bůh dotkl
- letní baseballový a anglický kemp
- letní jazykové kurzy
- za mládež, za jejich správné vedení a za romskou komunitu ve Vimperku
- za milost k rozpoznání věcí důležitých a nedůležitých
Zdeněk Neužil


Oblastná konferencia ECM SO
V sobotu 22. 6. sa bude v Batizovciach konať Oblastná konferencia. Prosíme o modlitby za duchovných i laikov, ktorí budú cestovať, aby ich Pán sprevádzal na cestách. Modlite sa tiež za pokoj a vedenie Duchom svätým pre brata superintendenta Števa Rendoša, ktorý konferenciu povedie, ale aj o múdrosť pre všetkých zúčastnených. Nech Pán požehná náš spoločný čas a dá nám plodné diskusie, aby sme mohli vykročiť do nového konferenčného roka s vedomím, že naša práca na Božej vinici nie je márna, ale že On pri svojich verných stojí.
Lenka Procházková


23. – 29. 6. 2019
Česká oblast – senioři

Už se stalo tradicí, že deset dní před prázdninami stráví senioři na Poušti. Modleme se, aby jejich kurz byl požehnáním pro všechny účastníky. Ať přítomnost seniorů v našich sborech je církvi k užitku, ať si jich vážíme. Někteří z nich už nemohou přicházet na bohoslužby; prosme, aby je Bůh posiloval a těšil a posílal jim lidi, kteří by pomohli v samotě. Zvlášť prosme za ty, jejichž život se chýlí ke konci, aby je Bůh provázel.
Vlastislav Maláč


Michalovce
Prosíme
- za múdrosť ako osloviť nových ľudí
- za pracovníkov pre mládež a dorast v našom zbore
- o modlitby za plánovaný zborový deň na záver školského roka so slávnostnou konfirmáciou 30. 6. 2019
Svetlana Kömíves Francisty