Rozvrh modlitieb, júl 2017

Modlitebné predmety na júl/červenec 2017

 

 

 

2. – 8. 7.

 

Rada SO

Prosíme Pána o Jeho múdrosť a vedenie pre novozvolenú Radu Slovenskej oblasti. Menovite sú to títo bratia a sestry:

Predseda Rady – superintendent prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., štatutárny zástupca ECM

Oblastný vedúci laikov – Bc. Pavol Absolon

Duchovenskí členovia: Mgr. Pavle Kocev (2. štatutárny zástupca ECM), Bc. Ľuboš Tagaj, Mgr. Gabriella Kopas, PhD., Mgr. Štefan Rendoš (náhradník), ThDr. Ivan Lukáč (náhradník)

Laickí členovia: Mgr. Lenka Procházková, PhD., Mgr. Ján Dikej, JUDr. Maroš Vince, Zdena Bassanová (náhradníčka)

Predkladajme ich Pánovi každého osobitne v tento týždeň a vyprosujme Jeho zmocnenie a usmernenie. Túžime hľadať Jeho vôľu a nie presadzovať svoje záujmy. Nech nám všetkým v tom Pán Boh pomáha.

Lenka Procházková

 

O prázdninách prosíme o požehnání různých akcí, které pořádají členové našich sborů, a o Boží ochranu na cestách.

Brno – Prázdninová biblická škola s týmem z partnerského districtu v  USA

Jihlava – Puťák pro dorost

Protivín – Sport Camp s týmem z partnerského districtu v USA

Poušť – Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi

 

 

9. – 15. 7.

 

Slavkovce

Prosíme o modlitby

 • za letné aktivity: evanjelizácia, zborový deň, deň detí, konferencia,
 • za mládež, ktorá sa u nás rozbieha,
 • za zbor – potrebujeme viac lásky a vytrvalosti,
 • za detskú prácu,
 • za zdravie Jozefa Horvátha (zrak a srdce),
 • za Božiu múdrosť pre kazateľku,
 • aby Pán pridával zachránene duše.

Jarmila Nagyová

 

Jablonné – English Camp ve Cvikově s týmem z partnerského sboru v USA

Litoměřice – Softball Camp s týmem z partnerského districtu v USA

Poušť – Rodiny s malými dětmi

Slaný Sport Camp a English Camp s týmem z partnerského districtu v USA

Vimperk – Sport Camp a English Camp s týmem z partnerského sboru v USA

 

 

16. – 22. 7.

 

Veľké Kapušany/Kráľovský Chlmec

Veľké Kapušany – začíname  s detskými klubmi každú sobotu od 14 do17 hod. Prosíme za ochotných pomocníkov a deti, ktoré prídu.

Kráľovský Chlmec – prosíme za Attilovo skoré uzdravenie a zapojenie ďalších do služby, pripravujeme stan v záhrade, v ktorom budeme mávať akcie.

Svetlana Francisti Kömíves

 

Plzeň – Kvítek, podsadový tábor pro 7-13 leté

Poušť – Spoušť (mládež AMM)

English Speaking UMC Prague – Kazatel John Redmond s rodinou odjíždí na několik týdnů do USA. Zastupovat ho bude jeho kolega Jerry Everly. Prosme o požehnání jejich služby.

 

 

23. – 29. 7.

 

Trnava

Vďaky:

 • za pokoj Boží, ktorý nás tento rok chráni od suseda, ktorý už niekoľko rokov vyvolával napätie a snažil sa nám robiť zle,
 • za zapájanie sa mládeže do Bohoslužobných aktivít:  vedením chvál, modlitieb alebo svedectiev,
 • za úspešné ukončenie školského roka.

Prosby:

 • za pouličnú evanjelizáciu v našej misijnej práci Pezinku,
 • za požehnanie návštevy nášho bývalého misijného pracovníka K.W.Lee s rodinou,
 • za diakonickú prácu v nocľahárni s bezdomovcami,
 • za porozumenie a praktizovanie zvesti knihy proroka Zachariáša, ktorú systematicky preberáme.

Luboš Tagaj

 

Plzeň – prázdninová školička v Mateřském centru Duha (několik týdnů)

Poušť – Mládež (AMM)

Praha Strašnice – toto léto nebudeme mít výjimečně žádnou zvláštní akci. Někteří se chystají na Poušť. Modlíme se za ty, kteří sbor již nějakou dobu nenavštěvují, pomáháme nést situaci ve dvou rodinách, kde dochází k rozchodu a modlíme se za mladé dospělé, kteří budou o prázdninách pracovat.

Filip Jandovský

 

 

30.7. – 5.8.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

 • za akciu "Noc kostolov", počas ktorej sme sa stretli s viacerými a mohli s nimi viesť rozhovory;
 • za požehnanie počas celého školského roka, kedy sme sa mohli stretávať na ranných modlitbách, biblických hodinách a zborových hodinách;
 • za Jeho milosť, že smieme prichádzať do spoločenstva s Ním a načúvať Mu.

Prosíme Pána Boha:

 • o požehnanie podujatia "Dobrý trh na Panenskej", ktorý sa uskutoční 15.9.2017 v našej farskej záhrade, aby ľudia, ktorí budú počuť zvesť evanjelia, zatúžili po prijatí Pána Ježiša Krista do svojho srdca;
 • o požehnanie nedeľných bohoslužieb v čase letných prázdnin;
 • o odvahu vo viere a ochote prijať zodpovednosť za službu Jemu;
 • za nových ľudí, ktorí by patrili do našej farnosti;
 • za nové deti a dorastencov, ktorí budú tvoriť pevný základ nášho zboru;
 • za mládež, ktorú už dlhšie v našom zbore postrádame.

Ďakujeme za Vaše modlitby. Nech Vám dobrotivý a láskyplný Pán mocne žehná!

Ivan Lukáč

 

Jihlava – sborová dovolená

Plzeň – Na kole kolem dokola, Orlické hory, sborová dovolená obou plzeňských farností

Tachov – Fusion camp

Třeboň – sborová dovolená

Tachov  – Husitské slavnosti 5. 8. (čajovna po celou sobotu + ochutnávka kávy),

                  v neděli 6.8. bohoslužba pro neznabohy

 

Výhled na srpen:

 

Tachov  4.-13. 8. – tábor Royal Rangers

Tachov  12.-18. 8. – Letní biblická škola v Opárně

Jihlava  12.-19. 8. – dětský tábor na Poušti

Plzeň Maranatha  14.-18. 8. – příměstský tábor Kings Camp XL pro 11-15 leté

24.-26. 8. – festival UNITED (zejména pro mládež, Petr Vaďura má na starost filmovou scénu)

Jablonné 28. 8.-1. 9. English Camp s týmem z partnerského sboru v USA