Rozvrh modlitieb, január 2020


5. – 11. 1.
Alianční týden modliteb
Česká evangelikální aliance připomíná Jana Amose Komenského, který zemřel před 350 lety. Její modlitební průvodce s názvem Porada o nápravě používá Komenského myšlenky a zve k modlitbám za různé oblasti veřejného života. Témata jednotlivých večerů jsou: Vláda, politika, věci veřejné; Jazyk, řeč a média; Podnikavost a byznys; Víra, spiritualita, náboženství; Vzdělání; Kultura, krása, umění; Rodina; Církev.
http://www.ea.cz/clanky/209/detail
Gerlachov
Spoločne sa modlime
- za novú milosť a duchovné zmocnenie bratov a sestier v Novom roku 2020;
- za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pri hlásaní evanjelia novým ľuďom;
- za nového služobníka, (br. Peter Mazúr) ktorý by v tomto roku mohol zaujať moje miesto.
Ľuboslav Sirkovský
12. – 18. 1.
Slaný
Děkujeme všem, kdo ve svých přímluvných modlitbách vzpomenoui na sbor ve Slaném. V neděli 26. 1. 2020 konáme farní konferenci. Zúčtujeme loňský rok po duchovní i materiáln í stránce. Snažili jsme se loni o nějaké nové aktivity, ale jde to trochu těžkopádně. Nicméně máme radost z několika lidí, kteří do sboru nově začali chodit. Udělali jsme dost radikálních úprav v modlitebně. A hned od ledna začínáme splácet půjčku, kterou jsme dostali z církevního fondu.Hledíme do budoucna s nadějí v Boží přítomnost a posilu pro naše služby.
Josef Červeňák
Aliančný týždeň modlitieb
Na ceste domov: Ako cestovať bezpečne – to je téma aktuálnych aliančných modlitieb, ktoré sa uskutočnia v týždni od 12. do 19. januára 2020.
Tohtoročné modlitebné témy sú pripravené našimi bratmi v Španielsku.
Srdečne vás k tomuto modlitebnému hnutiu pozývame. www.easr.sk
19. – 25. 1.
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Program týdne (18.–25. 1.) vydává Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference. Letos jej připravili křesťané z Malty. Základem je text o ztroskotání apoštola Pavla na tomto ostrově (Sk 27,18 – 28,10), hlavní téma vystihuje verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2).
Michalovce
8. 2. 2020 sme sa zapojili do Premena Timothy tour a prosíme o
- premenu v nás a celom našom meste
- zobudenie nádeje a hladu po Bohu
- za prípravy a zjednotenie zboru
Prosíme za mladú generáciu a žehnáme mestu Michalovce duchovnú obnovu ale aj materiálne uzdravenie, aby mladí ľudia neodchádzali, ale aby mohli tu zostať.
Svetlana Komives Francisti
27. 1. – 1. 2.
Komise pro evangelizaci a domácí misii v České oblasti ECM
Komise obnovila svoji činnost v říjnu 2019. V tuto chvíli pojmenováváme náš úkol: chceme podporovat církev – konference, farnosti, sbory, různé skupiny a jednotlivce, členy a přátele Evangelické církve metodistické v České republice – v ustavičném nesení evangelia všem lidem.
Věříme, že evangelium je Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Proto chceme lidi a církev získávat pro odhodlání nést evangelium. Využít chceme to, co již funguje – spolupracovat s dalšími komisemi, institutem vzdělávání, pracovními skupinami i jednotlivci na místní i nadsborové rovině.
Za co se můžeme modlit nyní?
- Zapálení našich členů pro práci na Boží vinici. Sdílení evangelia od člověka k člověku, jako přirozený životní styl každého metodisty. Vznik neformálních skupin pro společné akce v místních sborech a na misijních polích v rámci farnosti i celé církve. Vznik týmů krátkodobé misie, zmocnění služebníků – vedoucích týmů.
- Za správné nastavení našich priorit – kam patří nesení evangelia?
- Za spolupráci a spojení sil na posílení evangelizace v ECM – např. v oblasti vzdělávání (laiků i kazatelů), služby dětem, dorostu a mládeži, publikační, modlitební…
Budeme rádi za každého, kdo se k nám připojí.
Ctirad Hrubý, předseda komise
Bratislava – Staré Mesto
Vďaky
- za ochotných darcov, ktorí v uplynulom období finančne i materiálne podporili viacero diakonických projektov (príprava vianočných balíkov pre ľudí z Rómskeho zboru v Slávkovciach; zbierka pre obete tragédie v Prešove; finančná podpora študentky v Keni – sestry nášho nového člena Ericka M.
- za kvalitnú organizáciu adventného koncertu, ktorého sa zúčastnilo viacero aj neveriacich ľudí.
Prosby
- modlíme sa za múdrosť pre br. biskupa pri trvalom riešení pozície hlavného kazateľa;
- modlíme sa za múdrosť ako osloviť evanjeliom ľudí v našom meste.
Štefan Rendoš