Rozvrh modlitieb, január 2019

6. – 12. 1. 2019
Stretnutie delegátov na Generálnu konferenciu


11. – 12. 1.

sa v Nemecku uskutoční stretnutie európskych delegátov, ktorí sa koncom februára zúčastnia mimoriadneho zasadania Generálnej konferencie v Saint Louise, USA. Toto stretnutie sa koná na pozvanie biskupov Centrálnych konferencií ECM v Európe. Mimoriadne zasadanie GK bude primárne rozhodovať o smerovaní našej cirkvi s ohľadom na službu a ordináciu LGBTQ. Myslime v modlitbách na tých, ktorí sa zúčastnia tohto stretnutia, aby ich Pán Boh obdaril múdrosťou, zhovievavosťou a trpezlivosťou pri neľahkých rozhovoroch. Z našej Výročnej konferencie je duchovenským delegátom brat Petr Procházka a delegátkou za laikov je sestra Lenka Procházková.
Lenka Procházková


Český Alianční týden modliteb
Česká evangelikální aliance vyhlásila svůj týden modliteb na 6. – 13. ledna pod názvem Modlitby v polarizované době. Tajemník ČEA Jiří Unger v úvodu k programu říká: Žijeme v době, kdy je pro splečnost a nakonec i pro církev stále těžší hledat cestu k těm, s nimiž nesouhlasíme. Mezi lidmi jsou tak vysoké hradby, že neslyšíme, co druzí skutečně říkají a proč.
Modleme se tedy za to, abychom nejednali v hněvu a ze strachu; abychom byli schopni mluvit s těmi, kdo mají odlišné postoje, s úctou a láskou.
Jana Křížová


13. – 19. 1. 2019
Aliančný týždeň modlitieb: Jednota v rozmanitosti
Počas týždňa jednotnej modlitby uvidíme, ako v rozmanitosti existuje jednota v Kristovej cirkvi. List Ef 4 nám pomáha pochopiť našu spoločnú pôdu ako cirkev. Počas týždňa modlitieb spomenieme osem právd, ktoré nám dávajú jednotu ako Kristovej cirkvi:
1. Jednota v láske
2. Jednota v Duchu
3. Jednota vo viere (vyznaní)
4. Jednota v krste
5. Jednota v tele
6. Jednota v misii
7. Jednota vo vízii
8. Jednota v Kristu
Pre každý deň členovia Európskej evanjelickej aliancie vypracovali návrh tém, za čo
môžeme ďakovať a zo čo prosiť. Je k dispozícii na internete.


20. – 26. 1. 2019
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Zapojme sa spolu s bratmi a sestrami z rôznych denominácií do modlitieb za jednotu
kresťanov.
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2019 (18. – 25. 1.) připravili
křesťané z Indonésie. Hlavní téma je: Budeš usilovat o spravedlnost, a jen
o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).


27. – 2. 2. 2019
Inštitút vzdelávania ECM
Modlime sa za všetkých študentov a učiteľov zapojených do teologického kurzu pre
laikov Modul A.
Modlime sa za vedenie Duchom Svätým pri práci autorov na textoch novej zborovej
biblickej školy - Dr. Gabriella Kopas, Dr. Patrik Hipp, Mgr. Štefan Rendoš a prof. Dr.
Pavel Procházka.
Modlime sa za kazateľov a kazateľky, aby nachádzali dostatok času k osobnému štúdiu
a získavaniu kreditov v celoživotnom vzdelávaní duchovných ECM.
Modlime sa za to, aby naši mladí ľudia rozoznávali Boží hlas, ktorý ich volá na štúdium
teológie a do kazateľskej služby
Pavel Procházka