Rozvrh modlitieb, Január 2018

7.1. – 13.1. Modlitebný týždeň EA

 

Téma: Pútnici a cudzinci

“Každý je cudzinec – skoro všade.” Tento slogan, ktorý sa stal populárny pred pár rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete. Prechádzame ním, ale nie je to náš domov. Sme na ceste do nášho definitívneho cieľa, nebeského domova, ktorý Kristus pre nás buduje.

Počas tohto Modlitebného týždňa objavíte veľa výziev pre váš status quo. Modlím sa, aby ste nechali Pána Boha konať Jeho dielo cez tieto konkrétne výzvy. Dovoľte Mu, aby skrze Ducha Svätého urobil zopár korekcií vašej cesty. Kiež stretnete Pána Ježiša novým spôsobom na vašej ceste do nebeského cieľa!

Thomas Bucher

Generálny Tajomník Európskej Evanjelickej Aliancie

 

Česká evangelikální aliance vyzývá k modlitbám za obnovu církve. Tajemník Jiří Unger nadepsal svůj úvod k modlitebnímu průvodci: Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme. Přidejme se k modlitbám těch, kdo se v tomto týdnu scházejí (z různých církví) a společně děkují a prosí.

Jana Křížová

 

 

14.1. – 20.1. Vzdelávanie

 

 • Děkujeme a přimlouváme se za všechny současné studenty Studijních kurzů – modulu A a B. Všichni studují při zaměstnání, mají povinnosti ve svých rodinách, ve sborech, kam patří. Studium vyžaduje nejen časovou investici, ale je také časem duchovního zrání a hledání Božího povolání v Kristově těle.
 • Děkujeme a přimlouváme se za všechny absolventy.
 • Prosíme Ducha svatého, aby ti, které volá do ordinované služby, odpověděli na jeho volání a vstoupili na cestu přípravy – studijní, duchovní aj.
 • Bůh nás všechny křesťany chce vést k růstu a zrání ve víře, naději a lásce. Kéž naše sbory i střediska diakonie, celá naše církev i každý z nás osobně nepromeškáme žádnou příležitost a nacházíme další způsoby, jak se na této cestě vzájemně obohacovat a povzbuzovat.

Ivana Procházková

 

 

21.1. – 27.1.

 

Banská Bystrica

Prosím o modlitby za študentov teológie a katechetiky, ktorí sa v tomto období učia na skúšky. Nech im Pán Boh dáva trpezlivosť, vytrvalosť a múdrosť. Prosme tiež o to, aby si Boh povolal nových pracovníkov, nových študentov, ktorí by sa chceli pripravovať na prácu kazateľov.

Pavel Procházka

 

Praha Horní Počernice

Prosíme o modlitby za

 • pokojnou přípravu farní konference 28. 1. a její průběh
 • doplnění staršovstva, výborů a vedoucích dětských besídek
 • moudrost pro vedoucí mládeže
 • nové rodiny ve sboru
 • zdravotní stav faráře partnerského sboru ve Virginii, USA
 • dokončení rekonstrukce sborových prostor
 • změny po výroční konferenci – za nového kazatele a za rodinu současného faráře

Richard Novák

 

 

28.1. – 3.2.

 

Stretnutie s biskupom P. Streiffom

Biskup pricestuje 29. 1. do Bratislavy, aby sa stretol s terajším superintendentom a nastupujúcim superintendentom. Modlime sa za túto schôdzku, ale aj obdobie, kedy sa brat Š. Rendoš bude pripravovať na svoju úlohu vedenia ECM na Slovensku.

Lenka Procházková

 

Praha 2

Děkujeme za každého jednotlivého člověka, který nějakým způsobem patří do naší farnosti. Přimlouváme se zejména za nemocné a oslabené.

Navázali jsme vztahy s pracovníky humanitního odboru městské části Praha 2 a jejich klienty. Prosíme o moudrost, jak spolupracovat, aby to bylo lidem k užitku.

Sbor v Ječné sdílí budovu kostela s ústředím ECM a s rusky mluvícím sborem ECM. Hledáme nejlepší způsoby soužití.

Modlíme se za sbor v Sedlčanech, kde působí kazatelka ECM z USA jako misionářka a učitelka angličtiny. Ať je ona i lidé ze sboru požehnáním pro okolí.

Jana Křížová