Rozvrh modlitieb, február 2020

2. – 8. 2.

 

Praha 2

Modlete se s námi za průběh a rozhodování volební farní konference, která se bude konat příští neděli. Děkujeme za to, že členové sboru jsou ochotni přispět svým obdarováním, prací a penězi k činnosti sboru, a za skupinky, které se ve sboru zformovaly. Jsme vděční za to, že ve sboru máme členy všeho věku, od malých dětí po seniory, a že spolu dobře vycházíme. Prosíme o moudrost v tom, které z možných dobrých projektů máme uskutečnit. Máme starost o sbor v Sedlčanech, který patří do naší farnosti. Je tam pěkný nově opravený kostel a byt k dispozici, ale většina členů sboru v minulých letech odešla. Starat se o sbor z Prahy je poněkud obtížné, zejména po několika zklamáních v minulých letech. Obrátili jsme se s žádostí o pomoc  i na radu oblasti. Prosíme o modlitby za ECM Sedlčany.

Jana Křížová

 

Partizánske

Vďaka za vypočuté modlitby ohľadne operácie srdiečka malej Ivanky na Ukrajine. (neter našej Svetlanky)

Prosíme o vedenie a múdrosť pri osobnej evanjelizácii.

Prosíme za seniorov v DSS, ktorých chodíme navštevovať.

Prosíme za Renátu, aby Pán zasiahol jej srdce.

Štefánia Sklenarová

 

 

 

9. – 15. 2.

 

ESUMC Prague

Je zkratka English Speaking United Methodist Church. Schází se ve Vršovicích, viz http://www.esumcprague.org/

Už více než rok je farářem sboru Mark Hicks. Bohoslužeb a dalších aktivit se zúčastňuje vedle členů sboru také mnoho hostů, kteří v Praze žijí dočasně kvůli zaměstnání. Pocházejí z různých částí světa a z různých kultur, někteří jsou i Češi. Spojuje je jazyk – angličtina. A samozřejmě víra v Krista. Modleme se za faráře a jeho rodinu, za upevnění a rozvoj sboru.

Jana Křížová

Sereď

Prosíme, aby Pán požehnal náš spoločný večer modlitieb a chvál v Seredi (15.2 o 17:00).

Vďaka za nových ľudí a priateľov, ktorí začali navštevovať náš zbor.

Pavle Kocev

 

 

 

 

 

16. – 22. 2.

 

Tachov

  • Hledáme, jak fungovat po odchodu několika klíčových lidí ze sboru (po rozvodech a stěhování).
  • Prosby za fungování mateřského klubu Krteček, 51. přední hlídky Royal Rangers a Fusionu.
  • Koexistence s bulharským společenstvím.
  • Prosíme za přípravu letních pobytů – Letní biblická škola, tábory RR a pobyty Fusionu.
  • Prosba o to, aby naše služba prostřednictvím médií byla účinná.
  • Do sboru přicházejí noví lidé – toužíme po tom, aby zůstali a posílili naše společenství.

Petr Vaďura

Dolný Kubín

Prosíme za nových ľudí a osobnú evanjelizáciu.

Projekt Fusion – prosíme za mladých ľudí, ktorí boli skrze túto službu oslovení, skupinku s nimi, aj zborovú skupinku.

Patrik Hipp

 

 

23. – 29. 2.

 

Agape Praha 2

Jsme rusky mluvící sbor, ale mluví se u nás i ukrajinsky a česky. Členové sboru i hosté jsou původem Rusové, Ukrajinci, Bělorusové a další z bývalých sovětských republik, většinou žijí v Česku už několik roků a česky rozumějí. Scházejí se k bohoslužbě (v Ječné 19) a modlí se za skončení války na východní Ukrajině, za pokoj v jejich původní zemi a také v jejich novém domově. Do sboru přicházejí noví lidé, modlíme se za upevnění jejich víry. Záleží nám na tom, aby ti noví lidé přicházeli “ze světa”, nikoli především z jiných křesťanských sborů. Spolupracujeme s úřady a školami a také s ruským střediskem v Praze, abychom o sobě dali vědět. Prosíme modlete se s námi za připravované koncerty a další evangelizační akce. Pomáhá nám v nich misionář Valerij Motovilov a jeho rodina, učí angličtinu na biblických příbězích. Ve sboru probíhá přípravka ke křtu a těšíme se na dvě svatby v následujících měsících. Prosíme o modlitby za rodiny, které tvoří jádro sboru, a za rodinu kazatele.

Lev Shultz

 

Pezinok

Vďaky za ľudí, ktorí milujú Pána a majú túžbu, aby sa ľudia v Pezinku obrátili od svetského života.

Prosby za múdrosť v rozhodovaní ako ďalej pokračovať s misijnou prácou.

 

Luboš Tagaj