Rozvrh modlitieb, Február 2018

4.2. – 10.2.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za možnosť stretávať sa pri Jeho slove;

- za ľudí, ktorí k nám pravidelne prichádzajú;

- za dobrovoľníkov, ktorí ochotne slúžia;

- za pokoj a mier, ktorý smieme zažívať;

- za zdravie a každodenný chlieb, o ktorý neustále prosíme;

- za Jeho požehnania a dary, ktoré neustále od Neho prijímame. 

Prosíme Pána Boha:

- o múdrosť a vedenie Jeho Duchom pri našej práci a službe;

- o nový zápal pre nové veci, ktorých výsledkom by bola efektivita a požehnanie;

- o nových hudobníkov a dobrovoľníkov pre službu;

- o Jeho milosť pre nás, aby sme dokázali ľudí prijímať, slúžiť im a svedčiť o Ježišovi Kristovi;

- o Jeho požehnanie a priznanie sa k nášmu spoločenstvu;

- o pokojné vzťahy medzi sebou.

 Ivan Lukáč

 

Tachov

- Po farní konferenci je nám jasné, že potřebujeme ve sboru uskutečnit změny. Potřebujeme zvát nové lidi na domácí skupinky. Prosíme o modlitby, aby dal Hospodin věřícím odvahu, sílu a duchovní oheň k této službě. Prosíme o příchod nových lidí do sboru.

- Prosíme o přímluvy za mladé lidi, kteří docházejí na všechny kontaktní aktivity. Velmi toužíme po tom, aby mohli začít chodit na setkávání mládeže a aby se obrátili ke Kristu.

- Prosíme za ty, kteří se připravují na křest, aby se rozhodli odpovědně a opravdu vstoupili do vztahu s Kristem.

- Prosíme o přímluvy za rodiny a manželství, která procházejí krizí, rozvodovým řízením nebo otřesem. Zvláště se chceme modlit za děti z těchto rodin. 

- Prosíme o to, aby Hospodin provedl Fusion krizí vedení. Ať může vzniknout nový tým, který by Fusion vedl.

- Modlíme se za to (a prosíme v tom o pomoc), aby ke Kristu přišli lidé, kteří přicházejí každý týden na literární čtvrtky.

- Prosíme o přímluvy za službu laické misionářky sestry Aysun Kurt; pracuje ve sboru v čajovně. Ať může přivádět ke Kristu ty, kteří sem přicházejí.

Petr Vaďura

 

 

11.2. – 17.2.

 

Gerlachov

Prosíme o modlitby:

- za tých, ktorí odišli zo zboru, aby im Pán dal milosť k návratu;
- za deti a mládež, aby sa rozhodli pre Ježiša;
- za budovanie dobrých vzťahov medzi bratmi a sestrami v zbore i mimo zboru;
- za evanjelizačné aktivity v Gerlachove i okolí.
Ďakujeme za vaše modlitby.

Ľuboslav Sirkovský

 

Slaný

Děkujeme za přímluvce z jiných sborů.
Prosíme o moudrost při přípravě i jednání farní konference (18. 2.)
Plánujeme duchovní i fyzický provoz ve sboru s novým farářem. Chystáme se i na aktivity navenek: v červnu spolupráce ZUŠ s výstavou v našem sále, v létě sportovní kemp s Američany.

Josef Červeňák

 

 

18.2. – 24.2.

 

Jenkovce

Prosíme o modlitby:

- aby brat Robert našiel zamestnanie v Košiciach;

- za chorú s. Palayovú /staroba a rakovina/, jej dcéru a vnuka, aby našli Pána a usporiadali si život;

- za obnovenie ekumény v obci.

Jiří Bassano

 

Anglicky mluvící sbor Praha Vršovice (ESUMC)

Prosíme modlete se s námi za to, aby sbor získal členy, kteří by dlouhodobě stáli ve vedení sboru a vytvořili staršovstvo. Ať rozumíme tomu,co je služba a misie v našem okolí.

John Redmond

 

 

25.2. – 3.3.

 

Michalovce

Za to, aby zborový život v týchto mesiacoch neutrpel kvôli momentálnym častým cestám kazateľa (súčasť jeho prípravy  na nové služobné pridelenie - superintendent).

Za pripravovanú zmenu na pozícii zodpovedného kazateľa a všetky zmeny s tým súvisiace - aby tie zmeny mohli posunúť tento zbor dopredu.

Za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru - za uzdravenie, ale aj nové občerstvenie na duši.

Vďaka za nových ľudí, ktorí začali navštevovať zbor - prosba zato, aby tu mohli nájsť duchovný domov a aby mohli duchovne rásť a napredovať v nasledovaní Pána Ježiša.

Za tých, ktorí prestali chodiť do zboru a už nežijú s Bohom, aby nanovo zahoreli pre Pána Ježiša.

Štefan Rendoš

 

Rusky mluvící sbor Praha 2, Agape

Modlíme se za

- rozvoj našeho sboru Agape

- dorost a mládež

- rusky mluvící obyvatele Prahy

- evangelizaci v únoru a březnu (umělecký večer, seminář Rodina)

- reklamu našeho sboru Agape v Praze

Ať vám Bůh žehná.

Lev Shults