Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

 • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
 • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
 • ochotných dobrovoľníkov

Sme vďační za

 • ľudí a rodiny, ktorí po dlhšom čase navštívili náš zbor opäť
 • dorastencov, ktorí sa stretávajú pri výučbe katechizmu
 • mnohé uzdravenia a svedectvá, našich starších bratov a sestier v Pánovi

Pavle Kocev

 

Plzeň 1 – Lochotín

Modlíme se za akce velikonočního týdne:

Zelený čtvrtek – veřejné čtení bible a sederová večeře

Velký pátek – hody lásky a noc bdění pro Hospodina

Velikonoční neděle – bohoslužba slova a stolu

Velikonoční pondělí – setkání na Svidné

Společenství farnosti prochází velmi náročným obdobím. Děkujeme, že se budete přimlouvat za Boží působení:

 • ve spojitosti s liturgickou obnovou církve, kterou nezanedbatelná část sboru Lochotín dlouhodobě vnímá jako násilí na své dřívější zbožnosti
 • ve spojitosti s pochybnostmi některých členů farnosti vůči jednání představitelů církve (vnímají ho jako nepřiměřeně direktivní a nátlakové)
 • v napjatých vztazích, zklamání a ve zraněních v důsledku  konfliktu mezi lokálním kazatelem Jiřím Kantorem a některými členy, zejména ze sboru v Horšovském Týně

Prosme za moudrost shůry, která je čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky (Jk 3,17).

Modleme se, aby naše víra neselhala a mohli jsme ze zkoušek vyjít protříbení, s obnovenou důvěrou a vzájemností, připravení pro další společnou službu evangelia.

Děkujme za nově přicházející v obou našich sborech a prosme, aby mezi námi nacházeli autentické svědectví života víry, přijetí a bezpečný duchovní domov.

Pavel Kuchynka

 

 

9. – 15. 4.

 

Veľké Kpaušany/Kráľovský Chlmec

V Kapušany – ďakujeme za pravidelné skupinky a modlitby a prosíme za otvorené oči a príležitosti osloviť nových ľudí. 

K. Chlmec – ďakujeme za nových ľudí a prosíme za jednotu v zbore a za vhodné priestory pre bohoslužby a prácu s deťmi a mládežou. Tiež za spolupracovníkov pre tieto služby.

Svetlana Komíves Francisti

 

Plzeň 3

 • Prosíme za účelné využití setkání Farní konference 9. 4., zejména nových projektů zahrnutých do vize sboru.
 • Ať se prohloubí náš vztah k Pánu Bohu i k lidem, rosteme ve víře a svatosti, poznáváme a činíme Boží vůli.
 • Modlíme se za požehnání nejen pro sborové akce a setkání nejen o Velikonocích (například Veřejné čtení Bible).
 • Modlíme se za účelnou a přínosnou službu faráře, staršovstva, výborů i laických kazatelů; za střediska Diakonie – SKP Plzeň, Point 14, MC Duha.
 • Modlíme se za otevřenost a přátelskost v našem sboru, ať příchozí nacházejí pomoc, evangelium, biblické vyučování i opravdový život. Prosíme za hledající i za ty, kteří byli ve sboru pokřtěni, nebo ze sboru odešli, za nevěřící rodinné příslušníky; ať zakusí Boží lásku, která mění životy.
 • Modlíme se za to, aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský novým lidem přicházejícím do sboru.
 • Modlíme se za Francisca José Villaba Cárcerese – třináctitého chlapce, kterého naše sborová rodina adoptovala v rámci projektu Adopce na dálku.
 • Učíme se vděčnosti za vše, co nám Pán Bůh svěřuje a dává – třeba Vaše přímluvy, díky za ně.

Filip Jandovský

 

 

16. – 22. 4.

 

Schůze kazatelů

Prosíme o modlitby za společné setkání duchovních naší církve z Polska, Slovenska a České republiky. Setkání se uskuteční ve Vranově u Brna ve dnech 19. – 22. dubna.

Společný čas chceme využít ke společným modlitbám a vzájemnému sdílení o službě církve v jednotlivých zemích. Doufáme v navázání užší vzájemné spolupráce.

Petr Procházka

 

 

23. – 29. 4.

 

Bratislava - Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

 • za požehnané vzťahy v našom cirkevnom zbore
 • za verných ľudí, ktorí pravidelne prichádzajú na bohoslužby a biblické hodiny
 • za tých, ktorí pravidelne finančne podporujú našu farnosť
 • za možnosť zapájať sa do rôznych ekumenických akcií v rámci nášho mesta
 • za sestry, ktoré slúžia v zvonkovej skupinke
 • za členov farského staršovstva, ktorí ochotne a trpezlivo hľadajú riešenia pre prácu v našom spoločenstve

 

Prosíme Pána Boha:

 • o nových ľudí, ktorí by sa stali vyznávajúcimi členmi nášho spoločenstva a prebrali tak záväzok služby a podpory
 • o Jeho múdrosť pre naše deti a dorast, aby mali citlivé a vnímavé srdcia pre Boží hlas
 • aby požehnal naše rozhlasové bohoslužby RTVS, ktoré budú vysielané v priamom prenose 30. 4.
 • aby nás viedol svojim Duchom, zjavoval nám svoju vôľu, ktorú budeme vždy ochotne a poslušne plniť
 • aby svojou mocou zapálil naše srdcia, ktoré budú horieť pre službu Jemu a nášmu cirkevnému zboru

Ivan Lukáč

 

Slaný

Farní konference se koná 23. 4. Modlíme se

 • za ochotu sloužit, především za náhradníky delegáta
 • aby se nová zpívací skupinka vypracovala a vydržela
 • za nového kazatele
 • za nové lidi do sboru

Jana Daněčková

 

 

30. 4. – 6. 5.

 

Trnava

Ďakujeme za prácu v Trnave, ktorá má v máji 25. výročie založenia.

Prosíme o modlitby za 2 evanjelizačné GospelFest koncerty s teamom z USA, ktoré usporiadame v máji.

Luboš Tagaj

 

Praha – English Speaking UMC

Prosím pokračujte v modlitbách za to, aby ESUMC rozpoznal, co potřebuje společnost v okolí sboru a co má v tom sbor podle Boží vůle dělat. Modlete se, aby povstali vedoucí z místních lidí. Skutečnost, že lidé přicházejí a odcházejí, je pro nás výzvou. Věřím, že máme velkou příležitost právě za účasti místních lidí budovat společenství s těmi, kdo v církvi nejsou.

John Redmond