Rozvrh modlitieb, december 2018

2. – 8. 12. 2018

 

Rada slovenskej oblasti ECM

Vďaka za všetkých členov rady, za ich ochotu budovať cirkev, ktorá nám bola zverená. 

Prosíme za:

 • múdrosť a vedenie Sv. Duchom, ale aj odvahu pri nejednoduchých rozhodnutiach, ktoré ako Rada často musíme urobiť
 • jednotu, pokoj a vzájomnú úctu a to najmä v emočne a citovo náročných situáciách či rokovaniach
 • najbližšie rokovanie Rady SO, ktoré sa bude konať 7. 12.

Štefan Rendoš

 

Rada české oblasti ECM

Děkujme za práci členů Rady oblasti – duchovních a laiků a za jejich ochotu brát. na sebe odpovědnost při rozhodování o lidech a majetku církve.

Prosme pro ně o

 • moudrost a vedení Duchem svatým
 • požehnání toho, co rozhodnou
 • dostatek sil a radosti
 • požehnání v jejich soukromých životech

Jana Křížová

 

 

9. – 15. 12. 2018

 

Diakonia ECM SO

Ďakujeme Bohu za otvorené dvere k službe ľuďom aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov.

Modlime sa, aby ľudia cez slúžiacu cirkev videli Božie srdce a cítili Ježišovu lásku.

Modlime sa za službu v nocľahárni, v domovoch dôchodcov a za Vianočný charitatívny koncert, ktorý bude 16. decembra v Seredi.

Milena Belková

 

Vánoční setkání spolupracovníků    13. 12. 2018

Vánoční setkání spolupracovníků má již svou tradici. Setkáváme se, abychom poděkovali Bohu za rok, který je za námi, potěšili se z přicházejích vánočních svátků a zvláště se vzájemně setkali jako bratři, sestry a přátelé, které spojuje víra v Krista.

Děkujeme Bohu za každou příležitost, kdy můžeme být jako křesťané spolu a radovat se ze společenství víry.

Děkujeme za církev, za naši církev, sbory a za jednotu mezi námi.

Děkujeme za přicházející vánoční svátky, máme radost z narození a příchodu Mesiáše.

Prosíme Pána, aby si nás, svou církev použil na svém díle.  

Prosíme za Českou republiku, za duchovní probuzení, za požehnání lidem, kteří ještě neznají radost víry v Krista.

Petr Procházka

 

 

16. – 22. 12. 2018

 

Pracovníci ústredia ECM SO

Pre mnohých z nás, ako to vnímame, nastáva najkrajšie obdobie roka, ktorým je advent a vianočne sviatky. Obzeráme sa za uplynulým rokom a máme možnosť vidieť, ako nám až doposiaľ náš Pán pomáhal. To je veľký dôvod k vďačnosti a poďakovaniu mu aj pre nás, ktorí pracujeme v ústredí cirkvi na Slovensku. 

Sme vďační a ďakujeme Pánovi za

 • to, že bol s nami v časoch, ktoré sme prežívali ako dobré a príjemné, ale aj v časoch, ktoré sme vnímali ako ťažké
 • to, že nás takým obdobím previedol a mohli sme pociťovať Jeho posilu a podporu
 • posilňovanie a Jeho potešovanie v skúškach a chorobách
 • Jeho uzdravovanie a hojenie zranení a rán
 • to, že nám dával silu k práci a zdar pri plnení úloh, ktoré prinášal každý nový deň či na pracovisku, v škole alebo v domácom prostredí
 • to, že bol s nami a dával nám pokoj a uistenie, že sme v Jeho ruke v čase zmien a nových veci, ktoré nám uplynulý rok tiež priniesol  
 • Jeho posilňovanie v našich slabostiach 
 • to, že nám pomáhal prekonať sklamania a vykročiť s novou nádejou a dôverou ďalej
 • to, že dával tým, ktorí sa starajú o svojich chorých a slabých silu a trpezlivosť a energiu byť tými ktorí prinášajú lásku a podporu aj pre časy, v ktorých nemáme záľubu
 • to, že sme ako cirkev boli schopní zaplatiť pôžičku, ktorú sme mali z biskupskej kancelárie na dofinancovanie opravy strechy a rozšírenie parkoviska
 • dotáciu, ktorú máme na mzdové položky a na prevádzku ústredia
 • tých, ktorí sa na miestach každodenného pôsobenia usilujú žiť svoju vieru, konajúcu cez lásku a uplatňovať, ako to len ide,  princípy prameniace z viery   
 • všetkých ochotných darcov financií, času a práce, ktorí pomáhajú k fungovaniu cirkvi
 • modlitebníkov, ktorí prinášajú nás, ale nesú aj bremená druhých pred Boží trón
 • spoločenstvo cirkvi

Prosíme nášho Pána, aby nám dával 

 • vzťahy lásky a porozumenia 
 • schopnosť nechávať sa ním formovať 
 • naprávať naše cesty, keď  zídeme z toho správneho smerovania
 • nech je Pán s nami, aby sme mohli byť svetlom, kde je to treba, pomocou, kde sa jej nedostáva, a tvorcami pokoja, kde vládne chaos a nepokoj. 

V čase Vianoc sa vzájomne obdarúvame. Prosíme za to, aby naši blízki a známi, ktorí nemajú vieru, dostali tento dar zhora. Aby aj oni boli zachránení a stali sa súčasťou rodiny tých, ktorí budú oslavovať narodenie Pána Krista, Spasiteľa.

Nech náš Pán upevňuje naše zdravie, našu vieru a dôveru a dáva jej rásť.

Miroslava Procházková

 

Pracovníci ústředí české oblasti ECM

Prosím o modlitby

 • za zaměstnance kanceláře, aby cítili, že jejich práce pro naši církev je důležitá a smysluplná, a proto měli naději a inspiraci do dalšího roku
 • za zdraví; kéž Bůh nás posiluje v našich nemocech a dá uzdravení nemocným
 • za to, abychom v tomto vánočním čase pociťovali opravdové obdarování Kristem, hledali duchovní pokoj a byli posilou pro  hledající

Renata Šimandlová

 

 

23. – 29. 12. 2018

 

Detská práca ECM SO

Vďaky

 • za bratov a sestry/dobrovoľníkov/, ktorí pomáhajú v práci s deťmi
 • za letné požehnané chvíle  s najmenšími – nech Pánovo Slovo mení životy
 • za všetky besiedky v SO
 • za Božiu milosť a otvorenie náruče nášho nebeského Otca, ktorý stále prijíma zblúdilých

Prosby

 • za nových pracovníkov v službe deťom
 • za čas ADVENTU, kedy sa budú mnohé deti učiť pásma, básne k Vianociam, aby priniesli samého Ježiša Krista
 • za zlepšenie návštevnosti našej facebookovej stránky
 • za vytrvalosť stálych pracovníkov stáť v jednote a ochotu viac sa spoločne stretávať
 • za požehnanie počas nastávajúcich vianočných sviatkov

Henrieta Kocevová

Správa budov české oblasti ECM

Prosíme o modlitby za

 • nový velký projekt, a to vytvoření urbanistické studie na využití pozemku kolem zámku v Horních Počernicích a za přípravu staveb domova pro seniory a nového azylového domu
 • zaměstnance správy budov i za všechny spolupracovníky na sborech, kteří se starají o svěřené nemovitosti
 • personální obsazení správy budov – stále se hledá nový ředitel

Jan Procházka

 

 

30. 12. – 5. 1. 2018

 

Superintendent SO

Vďaka: za Božiu blízkosť i uistenie, ktoré prežívam od momentu, kedy bolo jasné, že sa stanem superintendentom

Prosby: 

 • za to, aby som si úplne zvykol na novú službu i nové mesto
 • aby som vedel odolávať rôznym tlakom, nástrahám či obavám, ktoré sú spojené s touto službou
 • aby som dostával múdrosť i odvahu od Svätého Ducha pri ťažkých rozhodnutiach

Štefan Rendoš

 

Superintendent české oblasti ECM

Prosme společně za superintendenta Petra Procházku a pro něj za

 • moudrost a požehnání pro jednání na Generální konferenci a při vedení, řízení a koordinaci církve
 • požehnání v osobním životě, za jeho manželku a děti
 • dostatek sil a zdraví při vykonávání náročné funkce superintendenta