Rozvrh modlitieb, apríl 2019

7. – 13. 4. 2019

 

Plzeň Maranatha

Děkujeme:

 • za všechny obětavé a ochotné služebníky ve sboru
 • za pestrost vztahů a služeb
 • za prostory ke scházení i ke službě

Prosíme:

 • Hospodina o ochranu a pomoc pro členy sboru, kteří prožívají těžké období , fyzickou či psychickou nemoc, zotavují se po operačních zákrocích
 • za děti, dorost, mládež, kteří musí odolávat tlaku vrstevníků, aby měli chuť a čas se scházet
 • za nově hledající i ty, kteří se Pánu vzdálili; za nevěřící členy našich rodin
 • za diakonickou službu našich středisek, za klienty i pracovníky
 • za projekt DOMA, který se snaží o zapojení cizinců do života v české společnosti a místní komunitě;  záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi
 • za službu taneční skupiny Paprsek
 • za setkání, bohoslužby, akce v rámci Velikonoc i Veřejné čtení Bible v Plzni

Filip Jandovský

 

Slavkovce a Kráľovský Chlmec

Prosíme o modlitby

 • aby ľud v Slavkovciach bol oslobodený z otroctva cigariet
 • za nových ľudí, aby prežili znovuzrodenie
 • za dedinu Drahňov aby aj tam prišlo dotknutie Ježiša Krista
 • za chorých
 • za priestory v Kráľovskom Chlmci.

Jarmila Nagyová

 

 

 

14. – 20. 4. 2019

 

Svatý týden

Květnou nedělí začíná týden před Velikonocemi. Schyluje se k třídennímu svátku, kdy si připomínáme smrt a vzkříšení našeho Pána Jažíše Krista. O obojím je třeba mluvit jedním dechem, i když my lidé to těžko obsáhneme. Tak snad přece jen: Končí postní období. Modleme se společně za to, aby Ježíšovo utrpení v naší mysli nevyvanulo příliš rychle v očekávání jeho slávy. Modleme se za křesťany, kteří v různých zemích světa jsou pronásledováni a mučeni za to, že vyznávají Krista.

Jana Křížová

21. – 27. 4. 2019

 

Praha Agapé

V tomto rusky (a ukrajinsky) mluvícím sboru se scházejí Rusové, Ukrajinci a Bělorusové žijící v Praze. Modlete se s námi:

 • za pokoj mezi našimi národy, zejména po volbách na Ukrajině
 • za rodinu kazatele a rodiny ve sboru
 • za připravovanou evangelizaci po internetu a evangelizační shromáždění v období pravoslavných velikonoc

Lev Shults

Sereď

Prosby:

 • za Veľkonočné slávnostné bohoslužby a Evanjelizácia s br. Jiřím Zmožkom a S. Miháľom v Sládkovičove
 • za rodičov s deťmi v zbore
 • za požehnanie pri ďalších  pripravovaných dňoch Modlitieb a pôstu

Vďaky :  

 • za ľudí, ktorí majú ochotné srdcia v službe
 • za spoluprácu s ECAV v Seredi
 • za uzdravenie chorých

Pavle Kocev

 

 

28. 4. – 4. 5. 2019

Praha Horní Počernice

Prosíme o vaše modlitby a přímluvy za:

 • kurz Manželské večery – za hosty i organizaci večerů
 • Dívčí víkend v Protivíně
 • skupinky (dívčí, mužská, smíšená…)
 • nové možnosti služby, nové nápady, otevřené oči a srdce
 • naše duchovní vedoucí Máriu Kunstovou a Petra Procházku a jejich rodiny
 • ty, kteří nechodí pravidelně do sboru nebo přestali chodit úplně
 • moudrost pro staršovstvo a výbory
 • SKP HoPo, moudrost pro ředitele střediska a správní radu, za nové možnosti propojení s naší farností, za stavbu nové budovy pro matky s dětmi
 • nově se rodící koncept celého hornopočernického areálu a nového kostela, který projednává Rada oblasti
 • děti, jejich rodiče a pracovníky ochotné sloužit dětem
 • mládež, mladé dospělé a mladé páry v našem sboru a v celé ECM
 • nemocné a staré lidi v našem společenství

Martin Jeřábek

 

 

 

Trnava
1) Sme vďační za ochotných spolupracovníkov v oblasti chvál, modlitieb, mládeže, detskej besiedky, charity a bohoslužieb celkovo.
2) Modlíme sa o to, aby sme nestratili pravý zmysel bohoslužby, čo je patriť Bohu celým srdcom.

Luboš Tagaj