Rozvrh modlitieb, Apríl 2018

1. 4. – 7. 4.

 

Trnava

Budeme mať vodný krst (7.4.), tak prosíme o Božie požehnanie pre šiestich ľudí, ktorí sa budú krstiť.

Prosíme o Božiu múdrosť pre Farskú konferenciu (8.4).

Luboš Tagaj

 

Plzeň 1 Maranatha

 • Děkujme Pánu za vysvobození, jež přinesla jeho milostivá velikonoční oběť a za naději, kterou máme díky jeho vzkříšení.
 • Prosíme za obnovení a občerstvení našeho duchovního života.
 • Přimlouvejme se za farní konferenci 8. 4., ať se naše rozhodnutí neminou s Boží vůlí.
 • Přimlouvejme se za fungování mládeže, dorostu a nedělní školy v našem sboru a nové pomazání pro učitele jednotlivých skupin. Prosme, ať Bůh znovu inspiruje rodiče, ať jsou svým dětem dobrým příkladem v následování Krista. 
 • Modlíme se za zasažení společnosti kolem nás evangeliem, za oslavu a vyvýšení  KristaPána i skrze různé akce, setkání, bohoslužby nejen o Velikonocích
 • Modlíme se za růst štědrosti a dobré správcovství u nás osobně i v naši církvi a ve společnosti.
 • Modlíme se za lidi v nesnázích, ať vidí východisko ze své situace, ať neztrácejí naději.
 • Prosíme za správce věci veřejných. Ať rozhodují v bázni a moudrosti.

Filip Jandovský

 

 

8. 4. – 14. 4.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

 • za pokojný priebeh Farskej konferencie 2018;
 • za sestru Janu a brata Rastislava, ktorí sú novými členmi farského staršovstva;
 • za všetkých slúžiacich v našom cirkevnom zbore;
 • za Veľkonočný koncert zvonkohry, ktorý sa konal v nedeľu 25.3.;
 • za príležitosť stretávať sa na bohoslužbách aj počas Veľkonočných sviatkov.

Prosíme Pána Boha:

 • aby požehnal našu ďalšiu prácu a službu;
 • aby požehnal naše manželstvá a rodiny;
 • aby sme boli zdraví;
 • aby sme sa nikdy nehanbili za Kristovo evanjelium;
 • aby sme cítili zodpovednosť na svoju vieru a za dianie v našom cirkevnom zbore.

Ivan Lukáč

Plzeň 1 Lochotín

Děkujeme, že se přimluvíte za:

 • pozitivní vliv nově přijaté vize pro posílení jednoty, vzájemné spolupráce, osobního růstu členů a misijního úsilí farního společenství;
 • rostoucí zájem lidí v Horšovském Týně o nabídku středečního dopoledního setkávání maminek s předškolními dětmi, o nabídku středečních večerních vzdělavatelných setkání a o nedělní bohoslužby;
 • povolání nových služebníků farnosti ke službě dětem;
 • zapojování mladých dospělých do života sborového společenství a za uvolnění potenciálu jejich darů a kreativity;
 • požehnaný průběh seminář Ivany Šímové z týmu WyclifFových překladatelů bible o metodě prezentace biblických příběhů „Simply The Story“ - Prostě příběh, v sobotu 14. 4. 2018.

Pavel Kuchynka

 

 

15. 4. – 21. 4.

 

Slavkovce

Ďakujeme Pánovi za naše novo-zvolené staršovstvo.

Prosíme

 • o znovuzrodenie
 • aby Pán Ježiš otvoril dvere pre nových ľudí
 • za prácu z deťmi.

Jarmila Nagyová

 

Třeboň

Jsme vděčni za větší zapojení těch, kteří mají povolení ke kázání, protože farář jezdí o nedělích také do Vimperka, Protivína a Týna nad Vltavou. Prosíme

 • aby Pán obživoval naši víru
 • za moudrost, jak pokračovat v práci s dorostem tak, aby program oslovoval a aby se dařilo zapojovat mladé do širšího společenství církve
 • za finance na rekonstrukci střechy na kostele
 • za koncert, který se uskuteční 12.5.2018 v našem kostele a je vnímán také misijně
 • za pokračování oprav nově zakoupeného domu ve Vimperku a práci s Romy (obzvlášť s těmi, kteří se připravují ke křtu)

Pavel Hradský

 

Protivín

I zde jsme vděčni za aktivizaci některých členů v době nepřítomnosti faráře. Díky tomu mohou pokračovat prakticky všechny sborové činnosti jako skupinky, modlitební setkání, bohoslužby, péče o děti... Prosíme

 • za práci Mateřského centra Pastelka
 • za příchod nového faráře, který se do Protivína nastěhuje pravděpodobně počátkem léta
 • aby se zdárně dokončily úpravy bytu pro rodinu faráře
 • za občerstvení těch, kteří jsou unaveni

Pavel Hradský

 

 

22. 4. – 28. 4.

 

Veľké Kapušany

Ďakujeme za službu v Domovoch a prosíme o modlitby za rodinu. 

Prosíme za nespasených, ktorých nám Pán posiela do cesty.

Svetlana Kömíves Francisti

 

Mikulov

Jsme vděční za děti, dorostence i učitele v obou sborech naší farnosti a vyprošujeme jim Boží ochranu.

Prosíme za:

 • Moudrost pro rodiče k výchově, aby děti vyrůstaly v lásce a v poznání Krista.
 • Odvahu dětí, aby se nestyděly za svou víru před spolužáky.
 • Větší horlivost ve službě Pánu, za poslušnost Božího volání ke každému z nás.
 • Boží moudrost v přípravách sborového dne na Letnice a Noc kostelů.
 • Boží milostivý zásah v životech lidí, kteří se vzdalují od Boha.
 • Oslovení a zasažení hledajících v rámci sborových misijních aktivit.

Ctirad Hrubý

 

 

29. 4. – 5. 5.

Dve stretnutia v Bratislave

V modlitbách prosme za dve pripravované stretnutia, ktoré sa v máji uskutočnia v Bratislave. Bude to stretnutie superintendentov a Výročná konferencia. Prosme Pán o múdrosť pre všetkých, ktorí sa pripravujú s príspevkami do programu. Prosme tiež o tých, ktorí majú na starosti logistické zabezpečenie akcií, nech Pán otvára srdcia a dá ochotu pomocníkom.

Lenka Procházková

 

Brno

Prosíme

 • požehnání a růst ve víře pro dorosťáky
 • ti, kdo slouží, aby nepropadli únavě
 • at nás Pán rozmnoží
 • děkování za vytrvalost členů

Jana Daněčková