Rok modlitieb a pôstu za obnovu cirkvi

„Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim. „(2. Krn 7, 14 )

Na stretnutí Rady SO a Oblastnej konferencii v r. 2019 som členom Rady i účastníkom OK zdieľal osobné svedectvo zo služby ako superintendenta. Otvorene som hovoril na jednej strane o ťažkostiach a výzvach, ktorým som čelil ako superintendent počas prvého roku v službe, zároveň aj o nadprirodzených stretnutiach s Bohom, ktorý ma posilňoval a zároveň mi ukazoval niektoré veci, ktoré sa týkajú celej Slovenskej ECM.

Výsledkom tohto zdieľania na spomenutých stretnutiach bolo, že sme sa rozhodli, že tento konferenčný rok bude zameraný na modlitbu. Počas roka sa chceme spolu ako celá cirkev postiť a modliť za našu cirkev a za jej obnovu. Chceme sa modliť v zmysle 2. Krn 7,14, kde existuje zasľúbenie, že ak sa Boží ľud pokorí pred Bohom, bude sa modliť, bude hľadať jeho tvár a odvráti sa od zlých ciest; vtedy Boh vypočuje  modlitby, odpustí a uzdraví...

Rok modlitieb a pôstu je zároveň jeden zo spôsobov, ktorým sa môžu napĺňať všetky 3 priority našej služby, a to (1.) jednak podpora spolupráce medzi zbormi na úrovni celej Oblasti, (2.) zároveň je to príležitosť  podporiť myšlienku väčšej obetavosti a zapojenosti do služby zo strany členov našej cirkvi a (3.) je tu možnosť minimálne pri príprave 2 večerov modlitieb a chvál zapojiť aj mládež a podporiť tak túto oblasť služby.

Štefan Rendoš

Termíny:

15. – 16. november 2019 – Pastorálka zameraná modlitebne: Napr. vyučovanie zamerané na dôležitosť príhovornej modlitby; zdieľanie + vzájomné modlitby; čas chvál a uctievania; (bude to deň pred 30. výročím Nežnej revolúcie – príležitosť na modlitby za Slovensko...)

6. 1 – 14. 2. 2020 – Prvá 40 dňová modlitebno - pôstna reťaz (zapojené sú všetky zbory, tam kde sú)

15. 2. 2020– Večer modlitieb a chvál (Východ alebo západ) - oraganizačne a programovo to pripraví mládežnícky tím

21/22. 2. 2020 - Večer modlitieb a chvál (Východ alebo západ) - oraganizačne a programovo to pripraví mládežnícky tím

20. 4. – 29. 5. 2020: Druhá 40 dňová modlitebno – pôstna reťaz

29. 5. – 30. 5. 2020 (v nedeľu 31. budú Letnice...) – Oblastná konferencia = okrem agendy by bola zameraná na modlitby za cirkev)

Chceme sa modliť a postiť za:

  • za duchovnú obnovu zborov, ale aj celej ECM
  • za uzdravenie vzťahov
  • za kazateľov
  • za mladú generáciu – deti, dorast a mládež
  • za nových služobníkov
  • za aktuálne potreby

 

kliknutím na tento link sa môžete online zapísať na modlitby počas 40 dňovej modlitebnej reťaze