Modlitební předměty na jún/červen 2015

7. – 13. 6.

 

 

Jablonné, farnost Praha Strašnice

Modlete se s námi za

-   shromáždění na náměstí

-   evangelizaci mezi Romy

-   nejen romskou skupinku v České Lípě

-   služebníky vydané Pánu

-   letní English Camp

-   hořící srdce

-   naši církev

-   vylití Ducha svatého a probuzení

Jiří Šimek

 

Veľké Kapušany

Ďakujeme za to že môžeme slúžiť seniorom v Domove n.o a prosíme, aby sme cez túto službu mohli budovať vzťahy a dobré meno cirkvi.

Prosíme aby Pán požehnal akciu na záver školského roka v Lienke -detskom domove a naplnil nás múdrosťou pri následnej práci cez leto.

Kráľovský Chlmec

Prosíme pre nové miesto pre bohoslužby. V základnej škole nám je dobre, ale prázdniny sú problém ako aj pre nás dôležité sviatky.

Svetlana Komíves Francisti

 

 

14. – 20. 6.

 

 

Praha 2

Děkujeme za příležitost otevřít náš kostel návštěvníkům během Noci kostelů a pozvat je do užšího společenství sboru a ke Kristu.

Přimlouváme se za nemocné a seniory.

Přimlouváme se za děti a mládež, za ty, kteří jim ve sboru slouží.

Přimlouváme se za podzimní kurzy Alfa – povolání služebníků a jejich vystrojení do služby.

Ivana Procházková

 

 

Gerlachov

Prosíme o modlitby za:

-   bratov a sestry, ktorí sa rozhodli a rozhodujú vyznať svoju osobnú vieru v Pána Ježiša Krista vo vodnom krste

-   bratov v zborovej rade, za ich duchovný rast, jednotu a Božiu múdrosť pri vedení zboru v Gerlachove

-   mladých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista, aby vytrvali a boli príkladom a svetlom pre ostatných mladých

Ľuboslav Sirkovský

 

 

21. – 27. 6.

 

Sedlčany, farnost Praha 2

Děkujeme za všechny, kteří ve sboru slouží – kázáním, ve chvalách, vyučováním, na skupince maminek s děti.

Přimlouváme se za English camp, který proběhne v červenci. Za všechny účastníky a členy pořadatelského týmu.

Přimlouváme se za růst nových členů sboru a přátel ve víře a jejich zakořenění ve společenství sboru a církve.

Ivana Procházková

 

Jenkovce

Prosíme o modlitby za evanjelizačné programy v Kapušanoch, Chlmci a Slavkovciach za spoluúčasti všetkých zborov Zemplína. Koná sa 26. – 28. 6.

Prosíme o modlitby za uzdravenie sestry Barbory Jenčovej, staroba a s tým spojene ťažkosti, teraz aj psychického rázu. Vrátila sa z nemocnice.

Prosíme o modlitby za desaťročné dieťa, ktoré nechodí a je aj celkovo degenerované. Volá sa Daniela, je z Jenkoviec, a aj keď je to katolícka rodina, nesieme ju stále na modlitbách. Ide do Lurd, čo pre ňu veľmi veľa znamená. A je to viera, ktorá uzdravuje - pasívna aj aktívna.

Jiří Bassano

 

 

28. 6. – 4. 7.

 

Děkujeme za dobu prázdnin a dovolených a prosíme o ochranu na cestách.

Prosíme o požehnání všech táborů pro děti, kurzů a příležitostí k setkávání.

Prosíme  o moudrost a sílu pro ty, kdo připravují programy a organizují akce.

Jana Křížová a Lenka Procházková