Modlitebné predmety september / září 2015

30. 8. – 5. 9.

 

Studenti v České oblasti

1. Metodistický seminář byl založen v roce 2010 s úmyslem poskytnout věřícím studentům kromě ubytování i možnost duchovního zázemí a křesťanského společenství. Během uplynulých pěti let bylo v semináři ubytováno více než šedesát studentů, někteří zde bydleli po celý čas svých studií. Jedná se o studenty rozličných oborů z různých křesťanských církví.

Prosíme o modlitby za duchovní život semináře, za studenty a za vedoucího semináře bratra Opočenského. 

2. Jsme vděční Pánu Bohu, že povolal do služby laických kazatelů bratry a sestry Z. Neužila, P. Konopíka, P. Kolouchovou, V. Černou, J. Thála, J. Šimka. Prosíme o modlitby za tyto služebníky. Prosíme o modlitby za všechny pomocníky kazatele, kteří ve sborech slouží slovem.

Prosíme o modlitby za studenty teologie J. Pěkného, M. Švehlu, V. Černou a J. Křížovou. Prosíme o modlitby za studenty a absolventy teologického studijního kurzu Modul A. a Modul B.

Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou. L 10,2

Petr Procházka

 

Veľké Kapušany

Ďakujeme za Natáliu, ktorá odovzdala život Pánovi. Prosíme o väčší duchovný hlad a ustálenie práce.

Svetlana Kömíves Francisty

 

 

6. – 12. 9.

Jihlava

K modlitbám máme:

 • jednota všech bratrů a sester
 • rozjezd pravidelných obědů se zamyšlením ve sborové kavárně
 • děti a mládež, všechny služby a aktivity pro ně (rozjezd besídky, služby Royal Rangers, dorost, mládež...)
 • kurz Učedník od října

Děkujeme.

Milan Mrázek

 

Bratislava – Staré Mesto

Prosíme o modlitby:

- za požehnanie vnútromisijných aktivít zboru (bohoslužby, detská besiedka, dorast, nácvik zvonkohier, biblické hodiny a modlitebné stretnutia);

- za požehnanie brata farára Ivana Lukáča, aby s pomocou Ducha Svätého príkladne a zodpovedne viedol jemu zverený zbor a bol nápomocným všetkým tým, ktorí by potrebovali duchovné a pastorálne sprevádzanie;

- za našich veriacich, ktorí pravidelne prichádzajú do nášho zboru, aby v ňom neustále nachádzali Boží pokoj, prijatie a lásku;

- za nových ľudí, aby ich Pán Boh posielal medzi nás a mohli tu tak nájsť pravý duchovný pokrm, ktorí zachraňuje pre večný život;

- za nových mladých ľudí, aby sme mohli začať prácu s mládežou a tak rástli nielen počtovo, ale predovšetkým kvalitne;

- za brata superintendenta Pavla Procházku, aby ho dobrotivý a láskavý Pán mocne požehnával v jeho duchovno-pastierskej službe v Cirkvi a pedagogickej práci na Katedre teológie a katechetiky UMB v Banskej Bystrici;

- za katechétov nášho zboru, ktorí sa láskavo starajú o deti a vedú ich k hlbšiemu poznaniu Pána Boha;

- za organistov nášho zboru, ktorí vždy verne a ochotne slúžia hudobným sprievodom na bohoslužbách;

- za sestry hudobníčky, ktoré nás každú nedeľu na bohoslužbách sprevádzajú počas chválospevov;

- za to, aby sme ako farnosť vedeli slúžiť všetkým ľuďom, ktorých nám Pán Boh pošle do cesty a v službe Jemu a iným mohli využívať dary, ktoré nám boli zverené - aby sme mohli žiť príkladným a cnostným životom uvedomujúc si, že podľa toho ostatní spoznajú, že sme Kristovi patriaci, keď sa budeme vzájomne milovať a konať skutky lásky a milosrdenstva.

Ivan Lukáč

 

 

 

13. – 19. 9.

Znojmo

Děkujeme, že spolu s námi prosíte Pána za:

 • rozpoznávání příležitostí ke sdílení naděje evangelia
 • růst v poznávání Krista v rámci setkávání mládeže
 • křestní přípravu účastníků mládeže, kteří se rozhodují pro Krista
 • bourání předsudků vůči církvi a touhu ptát se mezi účastníky výtvarných kurzů a jejich blízkými
 • nové zájemce o výtvarné kurzy
 • vedení a Kristovu přítomnost v nemocniční kaplanské službě kazatele

Pavel Kuchynka

 

Banská Bystrica

Modlime sa za študentov na Katedre teológie a katechetiky. Začína sa nový akademický rok. Zároveň prosme o nových študentov z našej ECM.

 

 

20. – 26. 9.

Mikulov

Naše modlitební předměty jsou:

 • restart domácích skupinek po prázdninové pauze – inspirace a vedení Ducha svatého pro vedoucí a otevřenost před Bohem i ostatními pro všechny účastníky; totéž i pro biblické hodiny
 • zformování nové skupiny mládeže – nalezení termínu scházení, vypuzení služebníků, zakořenění do Krista, touha oslovených přijít a milost k pokání pro mladé lidi z našeho okolí
 • povzbuzení a posila pro ty, kdo nemohou chodit na shromáždění; Boží požehnání pro ty, kdo je navštěvují a pro společná setkání
 • vydanost a touha po učednictví pro všechny členy i návštěvníky shromáždění
 • moudrost od Boha v přípravách díkůvzdání, adventního koncertu, dobročinné burzy a dalších akcí

Ctirad Hrubý

 

Jenkovce

Prosíme o modlitby za

 1. seniorov v zbore
 2. stretnutie pracovníkov "Zemplínskej župy"
 3. neistú sociálna situácia na Zakarpatskej Ukrajine /inflácia, zdražovanie zákl. potravín/.

Jiří Bassano

 

27. 9. – 3. 10.

 

Litoměřice

Modlíme se

 • za zformování mládeže sboru
 • za naplnění softball klubu a sílu pro mládežnické vedoucí
 • za naplněnost Kurzů Alfa které plánujeme od září

Zbeněk Brož

 

Partizánske

Ďakujeme

 • za ochranu počas dovoleniek
 • za deti z klubu, že sme sa s nimi mohli stretávať aj počas prázdnin.

Modlime sa

 • za duchovné prebudenie v zbore , ale aj v našom meste
 • za rodinu Lakatošových  ,za zdravie a pokoj v tejto rodine
 • za nastávajúci začiatok školského roku, aby Pán dával silu deťom aj rodičom sa znovu naštartovať do týchto povinností.

Štefánia Sklenárová