Modlitebné predmety september 2016

4. 9. – 10. 9. 2016

 

Banská Bystrica

Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky PF UMB.

Pavel Procházka

 

Český tým dobrovolníků

Ve dnech 3. – 13. 9. navštíví čtyřčlenná skupina partnerský distrikt v Tennessee, USA. Bude pracovat společně se superintendentem a dalšími dobrovolníky z okolí Johnson City na projektu pomoci chudým rodinám v Apalačských horách (rekonstrukce domů). Prosíme o modlitby za ochranu na cestách a při práci. Ať Bůh žehná všechna setkání s lidmi, ať se rozhojní křesťanská láska i přes hranice způsobené vzdáleností a různým způsobem života.

Jana Křížová

 

11. 9. – 17. 9.

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za požehnanie nedeľných bohoslužieb počas letných prázdnin;

- za ochranu na cestách počas dovoleniek;

- za našich bratov a sestry, ktorí radi do nášho spoločenstva prichádzajú.

 

Prosíme:

- Dňa 15.9. sa chceme ako farnosť zapojiť do pripravovanej akcie "Dobrý trh na Panenskej ul." a otvoriť tak dvere našej modlitebne, kde by sme návštevníkom vytvorili priestor pre tiché modlitebné rozjímanie. Zároveň ich chceme oboznámiť s aktivitami, ktoré sa dejú v našom cirkevnom zbore a využiť tak príležitosť pre pozvanie ľudí na ne. Nech si to Pán Boh použije k oslave Jeho mena.

- Pána Boha o požehnanie novej aktivity v našom cirkevnom zbore "Filmový klub na fare". Chceme pozývať nielen mladých, ale všetkých tých, ktorí sa radi sledujú dobré filmy. Je to čas na osobné spoznávanie sa a zdieľanie nielen vo veciach duchovných. Túto aktivitu bude mať na starosti nový brat, ktorý sa túži stať členom nášho zboru. Vďaka Pánovi za to!

- V septembri sme pozvali na naše biblické hodiny hostí (farárov) z rôznych kresťanských cirkví, aby nás oboznámili s ich učením, vieroukou, liturgiou a pod. Prosíme Pána Boha o požehnanie tohto času vzájomného ekumenického spoznávania sa a prehlbovania vzťahov vo viere.

- Pána Boha o nových ľudí, ktorí sa stanú členmi našej farnosti.

Ivan Lukáč

 

 

Světová metodistická konference, světové shromáždění metodistických žen

Na začátku září se v texaském Houstonu sešli zástupci různých církví, které se hlásí k odkazu Johna Wesleyho. Ta konference se koná jednou za pět roků a sjedou se k ní lidé ze všech obydlených míst na zemi. Děkujeme za povzbuzení, za společně prožité bohoslužby, za proslovy a diskusní skupiny, za zprávy a osobní zozhovory. Modlete se za to, aby taková velká setkání sloužila k navázání a rozvíjení vztahů a pomáhala lidem v jednotlivých církvích a sborech účastnit se poslání, které Bůh církvi dal.

Jana Křížová

 

18. 9. – 24. 9.

Gerlachov

Modlite sa, prosím, za mladých, aby víťazili nad tlakmi a pokušeniami sveta; za klubové stretnutia detí a ich vstup do nového školského roka; za budovanie dobrých vzťahov medzi bratmi a sestrami; za nový zápal pri zvestovaní evanjelia.


Ľuboslav Sirkovský

 

Setkání s biskupem

Prosíme o modlitby za službu naší církve v České a Slovenské republice. Modleme se, abychom jako jednotliví křesťané i jako společenství církve rostli ve víře a v poznání Pána Ježíše Krista. Nechť nejsou mezi námi spory a sváry, ale ať společně chválíme Boží milost v Kristu Ježíši.

Ve dnech 19. – 20. 9. navštíví Prahu bratr biskup Patrick Streiff. Proběhne setkání Kabinetu a také setkání s českými kazateli a dalšími spolupracovníky. Prosíme o modlitby za obě tyto příležitosti k osobním rozhovorům, modlitbám i plánování další služby našich sborů i celé církve.

Petr Procházka

 

25. 9.- 1. 10.

Jenkovce

Prosíme o modlitby za študentov v zbore, Jakub nastupuje do práce, Tamara na VŠ do Košíc.
Modlite sa tiež za rómsku rodinu, ktorá sa prisťahovala do Jenkoviec a má problémy. Sú to dobrí ľudia, ale stretávajú sa s rasisticky ladenou nenávisťou od ostatných obyvateľov. Snažíme sa tejto rodine pomáhať, z čoho sú ľudia šokovaní. Prosíme o modlitby.

Jiří Bassano

 

Metodistický seminář – Praha Vršovice

Především chci poděkovat Bohu za milost a požehnání  v uplynulých šesti letech trvání semináře. Děkuji za pestré složení studentů, za jejich vzájemnou toleranci a možnost vzájemného obohacování a poznávání se (jsme velmi ekumenické společenství).

Prosím o modlitby pro příští akademický rok, za jeho úspěšné zahájení, za požehnání při našich ranních modlitebních setkáních a společně strávených chvílích.

Bohouš Opočenský