Modlitebné predmety – prosinec / december

6. – 12. 12.  

Banská Bystrica

Modlíme sa za študentov na Katedre teológie a katechetiky, denných i externých, ale aj

za požehnané vedenie katedry novou vedúcou PaedDr. Viktóriou Šoltésovou, PhD.

Modlime sa tiež za nových kandidátov štúdia teológie spomedzi metodistov.

Farnost Třeboň

- aby si Pán použil vánoční shromáždění a Vánoce jako takové k oslovení dalších lidí

- za větší propojení účastníků bohoslužeb a biblických hodin (na biblické hodiny

přichází někteří, kteří nechodí v neděli a obráceně)

- aby mohli být osloveni křesťanskou zvěstí noví nájemníci bydlící na faře

- za prohloubení vztahů s ECM jako takovou, ale i s dalšími křesťany

- abychom byli zapálení pro Krista

- Ve Vimperku děkujeme za nové lidi, kteří začali chodit do sboru a za jejich zakotvení

v církvi. Prosíme za to, aby se mládežníci začali zapojovat do sboru a bohoslužeb.

Pavel Procházka

Pavel Hradský

13. – 19. 12.

Kancelária ústredia SO

V kancelárii ústredia cirkvi prosíme za zdravie, aby sme sa mohli bez problémov sústrediť na

práce, ktoré nás čakajú na konci roka, ktorý pre nás znamená aj uzatvorenie účtovného

Prosíme aj o múdrosť a pozornosť pre činnosti, ktoré budeme v tejto súvislosti vykonávať.

Prosíme, aby sa podarilo dobre opraviť aj múry kancelárie, ktorá sa práve pripravuje na

úpravu, a aby všetko dlho vydržalo v zdravotne nezávadnom stave.

Prosíme, aby nám pracovné vyťaženie nezatienilo a nezobralo čaro adventného času a

radosť a vďačnosť z osláv narodenia nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Za toto isté

prosme aj za všetkých našich pracovníkov na zboroch a účastníkov bohoslužieb. Nech sú

nám všetkým zborové zhromaždenia časom načerpania nových síl, posilnenia a  obživenia

 a upevnenia vo viere. Nech sme vďační za to, že sa môžeme stretávať pri chválach a

počúvaní Božej zvesti pre jedného každého z nás.

Ďakujem, že napriek rôznym napätým okolnostiam  a správam, ktoré k nám často

prichádzajú skôr so smutnou náplňou, predsa nám znie posolstvo piesne, ku ktorej sa

môžeme pridať, že "čas radosti veselosti nastal požehnaný ...."

Vánoční setkání spolupracovníků ČO

Ve čtvrtek 17. 12. se bude konat v Praze, Ječná 19 tradiční vánoční setkání zaměstnanců

české ECM. Vedle farářů a kazatelů jsou to pomocníci kazatelů, účetní, správci, pracovníci

ve střediscích diakonie a další. Při této příležitosti se můžeme navzájem potěšit, povzbudit,

můžeme poděkovat za práci, která není na první pohled vidět. Prosíme o požehnání.

Miroslava Procházková

Jana Křížová

20. – 26. 12.

Diakonia SO

Som vďačná Bohu za spolupracovníkov v diakonickej službe. Cez jednotlivcov z našich

zborov sa koná rôzna služba pomoci: je to napr. jedlo  a platenie nocľahu bezdomovcom,

nákup hygienických potrieb, pomoc stravnými lístkami, návštevy v domovoch dôchodcov,

detských domovoch, a pod. Nemôžeme zmeniť celý svet, ale môžeme zmeniť život

niektorých jednotlivcov.  Prosme Pána Ježiša, aby nám aj naďalej v tejto službe otváral

srdcia a ruky. Nech ľudia, ktorým slúžime, môžu cítiť Božiu lásku. Modlime sa, aby sme si

cez Vianoce našli čas niečo pekné povedať, napísať alebo darovať tomu, kto je osamelý.

A tak ho potešiť v Kristovom mene.

Zaměstnanci ústředí ECM v Praze

Prosíme o modlitby za:

- Pracovníky ústředí církve: superintendent Petr Procházka, vedoucí kanceláře Renata

Šimandlová, ředitel Správy budov Jan Procházka, sekretář superintendenta Martin

Kukla, zástupce ředitele vzdělávání pro ČR Ivana Procházková, misijní koordinátorka

Jana Křížová, ředitel Diakonie Ctirad Hrubý, účetní církve Renata Bednářová,

recepční Lubomír Kacafírek.

- Požehnání práce, kterou zajišťuje ústředí církve: ekonomické a personální záležitosti,

správa nemovitostí ve vlastnictví církve, ekumenická spolupráce s církvemi v ČR,

spolupráce v rámci Centrální konference ECM a se světovou ECM, diakonická

činnost, vzdělávání laiků i duchovních a další činnosti.

Milena Belková

Petr Procházka

27. 12. – 2. 1. 2016

Detská práca SO

- za deti, ktoré budú oslovované evanjeliom v našich farnostiach, na misijných poliach

(Detských domovoch, sociálnych zariadeniach, rómskych komunitách)

- za učiteľov besiedok a dobrovoľníkov, ktorí budú môcť ísť zvestovať radostnú zvesť

o Narodení dieťaťa

- za príležitosti služby Detskej práce, ktoré nám náš nebeský Otec z milosti dáva

- za ochotné srdcia služobníkov a ich duchovný rast

- za deti, ktoré už spoznali Božiu lásku a uverili v Pána Ježiša Krista

Prajem krásne  a požehnané chvíle s naším Pánom.

Finanční záležitosti ČO

Podle smlouvy českých církví se státem se v roce 2016 začne soustavně snižovat státní

příspěvek na platy kazatelů. Nastává tedy situace, na kterou jsme se připravovali několik

roků. Modleme se za staršovstva jednotlivých sborů a jejich předsedy, aby měli moudrost při

získávání finančních prostředků i při jejich spravování. Modleme se za členy církve, aby

z dávání desátků měli radost. Modleme se také za ducha solidarity, která prospěje sborům

v misijní situaci a všem umožní podílet se na poslání církve, totiž zvěstování evangelia.

Henrieta Kocevová

Jana Křížová

3. – 9. 1. 2016

Prosíme o modlitby za múdrosť a citlivosť na Božieho Ducha pri všetkých rozhodovaniach

Pavel Procházka

Předkládáme k modlitbám členy Rady oblasti. Jsou to: Petr Procházka, Pavel Hradský, Jana

Křížová, Josef Havíř, Martina Chlupáčková a Petr Konopík. Při rozhodování o personálních,

finančních, majetkových a dalších záležitostech církve mají velkou zodpovědnost. Prosíme

za moudrost a prozíravost pro jednání Rady.

Petr Procházka