Modlitebné predmety október / říjen 2016

2. 10. – 8. 10. 2016

 

Michalovce

Modlíme sa:

 • za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru
 • za vykrytie všetkých služieb v zbore, ktoré do svojej výpovede mala na starosti s. K. Balogová: detská služba, služba v DSS Anima a iné

Štefan Rendoš 

 

Mikulov

K modlitbám máme:

 • duchovní obnovu a horlivost všech členů - dospělých, mládeže i dorostu
 • zmocnění pro vedoucí domácích skupinek
 • zdárný průběh adventního koncertu a dobročinné burzy, za oslovení pozvaných a hostů evangeliem
 • sborové návštěvy (ECM Bratislava-mesto, ECM Sereď)
 • posilu ve správě modlitebny ve Valticích - dokončování rekonstrukce vnitřních prostor a v Mikulově - broušení a natírání velké konstrukce přístřešku na dvoře
 • moudrost pro rozhodnutí, jak naložit s kostelíkem v Novém Přerově

Děkujeme.

Ctirad Hrubý

 

 

 9. 10. – 15. 10.

 

Partizánske

Ďakujeme

 • za ľudí, ktorí si vzali Bibliu z boxu pred modlitebňou a zároveň o nich prosíme, aby im Jeho slovo nebolo ľahostajné
 • že opäť sme sa mohli po lete začať stretávať na biblickej a znovu sme zaviedli samostatné modlitebné stíšenia

Prosíme

 • za Lukáša a Petra, ktorí občas prídu buď na pastoračný rozhovor alebo na bohoslužbu, aby im Pán otvoril srdce pre zvesť evanjelia
 • za zdravie pre sestru Darinku

Štefánia Sklenarová

 

Litoměřice

 • Přichází k nám do farnosti v říjnu 3 lidé z výkonu trestu. Jsou bez zázemí, vykročili na cestu víry s Kristem. Modlíme se a konáme pro jejich ubytování i zařazení do sboru a nového života.
 • Modlíme se za schválení založení ZŠ Ministerstvem školství. Město žel vydalo neutrální až nesouhlasné stanovisko. Nemusí být na to brán zřetel. Bůh je mocen měnit věci.
 • Modlíme se za provoz MŠ, moudrost, zdraví a duchovní ochranu pro personál,
 • za kurz výchovy dětí nabízený rodičům do MŠ,
 • za duchovní i početní růst mládeže.
 • Pravidelně začínáme sloužit v psychiatrické léčebně v H.Beřkovicích, modlíme se za rozvoj této služby.

Zdeněk Brož

 

16. 10. – 22. 10.

 

Elim (Petržalka)

V mesiaci október máme naplánovanú evanjelizáciu. Modlite sa s nami za našich známych, s ktorými vedieme rozhovory a za ktorých sa už dlhší čas modlíme aj my sami. Modlíme sa, aby prijali naše pozvanie, aby sa ich Boh dotýkal, aby porozumeli evanjeliu a zrodila sa v nich viera.

Ďakujeme za spoločenstvo a učednícku skupinu mužov. Sme povzbudení Božím konaním v našich životoch.

Modlime sa aj za našu celoslovenskú ženskú konferenciu SeS3 vo Vernári, ktorej sa zúčastnia aj naše sestry. Nech Pán občerství nášho ducha, posilní a postaví na pevný základ! To žehnáme aj všetkým bratom a sestrám v ECM!

Samir Kopas, vedúci laikov

 

Znojmo

Prosíme

 • za nového kazatele
 • za světlo pro další směrování sboru
 • obnovení mládežnických setkávání

Milan Mrázek

 

 

23. 10.- 29. 10.

Pezinok

Vďačnosť:

Cez leto bývali zhromaždenia v Zámockom parku, a niekoľko ľudí bolo oslovených evanjeliom.

Evanjelium piesňami sme zvestovali na svadbe 2 našich členov, ktorí majú neveriace rodiny.

Prosba:

Raz mesačne chceme organizovať bohoslužby na verejnosti, ktoré budú evanjelizačne zamerané.

Ďakujeme za vaše modlitby.

Luboš Tagaj

 

Mládežnická konference v Plzni

Modlete se s námi

 • za obnovení odhodlání následovat Krista pro všechny mladé
 • aby konference pomohla zapálení nové dorůstající generace pro službu lidem a v církvi
 • za požehnání pro všechny řečníky a organizátory

Milan Mrázek

 

 

30. 10. – 5. 11.

Senec

Prosíme modlite sa za múdrosť a Božie vedenie pre nás, nakoľko hľadáme spôsob ako evanjelizovať v Senci. Prosíme o modlitby tiež za novú prácu, ktorá začína v Dolnom Kubíne.

Patrik Hipp

 

Jihlava

K modlitbám máme

 • víkendová setkání duchovní obnovy žen a mužů - abychom se nechali obnovit Duchem svatým
 • jednota křesťanů ve městě
 • azylové domy pro muže a pro ženy

Milan Mrázek