Modlitební předměty v listopadu / novembri 2016

6. – 12. 11.

 

Plzeň 3 – Maranatha

Prosíme za

 • setkávání klubu omladiny a besídku

 • vedoucí služeb a staršovstvo

 • propojenost mezi farností a diakonickými středisky

 • klienty odcházející po ukončení léčby z TK Vršíček a jejich následné zapojování do církve

 • dlouhodobě nemocné

 • papírové členy farnosti

Děkujeme za vaše přímluvy.

Filip Jandovský

 

Sereď

Prosíme o modlitby

 • za jesenný výlet pre deti a rodičov v našom zbore

 • za starších ľudí, ktorí sú v domovoch dôchodcov

 • za pracovno-stavebné úpravy modlitebne

Ďakujeme za zapojenie mladých do chvál a vyučovaní katechizmu Ecm s dorastom.

Pavle Kocev

 

 

13. – 19. 11.

 

Plzeň 1 – Lochotín

Prosíme

 • za Boží vedení během výjezdního jednání staršovstva 4.-5.11. v Horšovském Týně, kde se chceme sdílet o naší metodistické identitě, o významu liturgických inovací a zahájit rozhovor o sborové vizi.

 • za požehnání tradiční výroby adventních věnců 26.11. v naší kapli na Bolevecké návsi.

 • za požehnání tradičního rozsvěcení vánočního stromu spojeného s prohlídkou betlému a jarmarkem 27.11. v prostorách našeho sboru na  Bolevecké návsi.

Pavel Kuchynka

 

Slavkovce

Modlíme sa

 • za nových ľudí, ktorých nám Pán dal

 • aby tvrdé srdcia v Slavkovciach, Kopčanoch boli obmäkčené Pánom

 • za deti a mládež.

Jarmila Nagyová

 

 

20. – 26. 11.

 

Synod českých leuenberských církví

Ve dnech 25. a 26. 11. se sejdou v Praze zástupci pěti církví, které jsou si nejblíž – vzájemně uznávají křest, večeři Páně a ordinaci duchovních.

Děkujme za jednotu v těchto záležitostech. Prosme o požehnání účastníků, když budou mluvit o dědictví reformace ve svých církvích.

Jana Křížová

 

Veľké Kapušany/Kráľovský Chlmec

Vo Veľkých Kapušanoch ďakujeme za modlitebnú skupinku a službu so seniormi, prosíme o múdrosť a nasmerovanie pri získavaní ľudí pre Krista.

V Kráľovskom Chlmci ďakujeme za formujúcu sa mládež a ich zapájanie sa do služby, prosíme o lepšie priestory na stretávanie.

Svetlana Komíves Francisty

 

 

27. 11. – 3. 12.

 

Praha 2

 • Děkujeme a přimlouváme se za Martina Švehlu, pomocníka kazatelky v Sedlčanech, jeho ženu a jejich dvě malé děti. Za dva nové zaměstnance ve farnosti a jejich rodiny: za PhDr. Venuši Černou, pomocnici kazatelky ve sboru Praha 2 a v kanceláři sboru za paní Milenu.

 • Přimlouváme a děkujeme za seniory v našich sborech.

 • Přimlouváme se a děkujeme za partnerské sbory: sbor New Horizon UMC (partnerský sbor Sedlčan) a First UMC Marietta (partnerský sbor Prahy 2).

 • Prosíme o radost i vytrvalost v křesťanské víře, lásce a naději pro celou Kristovu církev.

Ivana Procházková

 

Trnava

Vďačnosť: niektorí členovia sa po chorobe (alebo pobyte v nemocnici) vrátili späť do zboru.

Prosby: za prácu s mládežou; chceme začať mužskú (bratskú) skupinku.

Luboš Tagaj