Modlitebné predmety november 2015

31. 10. – 7. 11.

 

Veľké Kapušany / Kráľovský Chlmec
Ďakujeme

 • za nový život a prehĺbenie viery po Evanjelizačnom koncerte v Kráľovskom Chlmci
 • za prácu v domovoch dôchodcov a modlitebnú skupinku vo Veľkých Kapušanoch

Prosíme

 • za ochranu a silu v pokušeniach
 • rast viacej viditeľnej viery v skutkoch

Svetlana Kömíves Francisti

 

Jablonné

Modlíme se:

 • za návštěvu kazatele v USA
 • za posílení nemocných
 • za sourozence, kteří dávají přednost světu
 • za hlad a žízeň po Bohu
 • za vylití Ducha svatého
 • díky za Boží milost v našich životech
 • díky za možnost služby Jeho království

Jiří Šimek

 

 

8. – 14. 11.

Konferencia In Mission Together, USA

V dňoch 12. -14. novembra sa uskutoční konferencia určená na podporu partnerstiev v programe In Mission Together. Bude sa konať vo Friscu, v štáte Texas. Z našej Výročnej konferencie sa zúčastnia Jana Křížová a Lenka Procházková. Prosíme o modlitby za ochranu počas ciest všetkých účastníkov. Modlime sa tiež za hladký priebeh konferencie, ktorá sa bude niekoľkokrát tiež prenášať cez Internet a v Európe bude niekoľko miest, ktoré budú spojené s účastníkmi konferencie cez Internet. Modlime sa za dobré spojenie a spoľahlivú techniku. Ďakujme Pánovi v tieto dni špeciálne za naše partnerstvá, ktoré máme, alebo ktoré sme mali v minulosti. Ďakujme tiež za obetavú prácu koordinátora pre IMT partnerstvá v strednej a východnej Európe, brata Dicka Arnolda.

Lenka Procházková  

 

 

 

15. – 21. 11.

Trnava

Vďačnosť za evanjelizačné aktivity s teamom J.Evansa a M.Brunera

a Prosba za oslovených ľudí počas týchto aktivít aby našli odvahu aj ochotu pripojiť sa k zboru.

Luboš Tagaj

 

 

Praha Horní Počernice

Prosíme o modlitby:

 • Za nemocné členy sboru, kteří nemohou navštěvovat bohoslužbu.
 • Za členy, kteří odpadli od sboru a žijí bez obecenství, mnohdy i bez Krista.
 • Za staršovstvo, aby šlo vždy příkladem ostatním.
 • Odpovědné hospodaření sboru.
 • Podpora a upevnění nově příchozích.
 • Naplňování vize, jak je přijala FK, aktivity mládeže, rozjezd domácí skupinky.
 • Za cestu sestry Marušky do partnerského sboru v USA.
 • Farář prosí o přímluvy za sebe a jeho rodinu.

Richard Novák

 

22. – 28. 11.

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme:

- za ľudí, ktorí prichádzajú na nedeľné bohoslužby a ktorí sa zúčastňujú aj biblických hodín a ranných modlitieb počas týždňa;

- za bratov a sestry, ktorí finančne podporujú náš zbor a ktorí s láskou prispeli aj na naše nové zvonky, s ktorými sa pripravujeme na tohtoročný Vianočný koncert;

- za každodenný chlieb, ktorý prijímame od nebeského Otca.

 

Prosíme:

- o múdrosť Ducha Svätého, aby nám ukazoval spôsoby, ako sa priblížiť ľuďom v našej lokalite, kde pôsobíme a slúžime;

- Pána Boha, aby nám do zboru posielal nových ľudí, ktorí sa medzi nami budú cítiť príjemne;

- o silu vytrvať na Božej ceste, na ktorú nás On sám povoláva.

Ivan Lukáč

 

 

Brno

Modlete se s námi za to, aby naše radost ze života s Kristem byla k dobrému pro naše rodiny, přátele a další lidi v okolí; abychom měli dostatek sil ke zvládání všelijakých těžkostí a dostatek naděje pro sebe i pro ostatní. Jsme vděční za pěkné vztahy ve sboru a za přímluvné modlitby.

Jana Křížová

 

29. 11. – 5. 12.

Gerlachov

Modlíme sa

- za deti, dorast i mládež, aby víťazili nad zlým a aby svoj život viac a viac podriaďovali Pánovi;
- za zborovú radu, aby zodpovedne plnila a zastávala svoje poslanie v zbore;
- za bratov a sestry, aby ich viera rástla a bola viditeľná v ich dennom živote;
- za mňa, aby som v Božej sile a múdrosti viedol tento malý zbor
Ďakujem.

Ľuboslav Sirkovský

 

Farnost Protivín

Sbor Protivín

Děkujeme, že po letních aktivitách mohl začít pravidelný program pro dorostence (každý pátek) a že spolupráce s SKP MC Pastelka začíná přinášet i viditelné výsledky (dva muži se zapojují ve sboru). A prosíme, aby to vše i další činnosti úspěšně pokračovaly.

Sbor Týn

Prosíme, aby se obnovili ve víře mládežníci, kteří se zastavili a přestali žít s Pánem.

Sbor Bechyně

Od září jsme přestali sloužit bohoslužby ECM. Nadále se konají jen bohoslužby ČCE vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci.

Nabídli jsme k prodeji náš dům. Nenašli jsme žádný sbor nebo církev, kdo by tam chtěl začít novou, misijní  práci. Dosavadní zájemci o koupi domu nabízejí méně, než za dům chceme.

Josef Červeňák