Modlitebné predmety – marec / březen 2015

1.– 7. 3.
Třeboň
Prosíme
o za větší misijní otevřenost sboru a moudrost, pro jaké misijní aktivity se rozhodnout
o za oslovení těch, kteří prošli v minulosti sborem; chystáme "oslavy" k 600 výročí upálení M. J. Husa, jehož jméno nese naše kaple, která oslaví letos své devadesátiny – kéž si Pán toto výročí použije k oslovení dalších lidí
o za hlubší propojení biblických hodin s nedělními bohoslužbami: aby se lidé, kteří nepatří do sboru, ale chodí na biblické hodiny, zapojili do sborového života a další lidé ze sboru se naopak zapojili do biblického studia při biblických hodinách
o za finanční prostředky k postupným opravám sborového domu
o za rodinu faráře, za staršovstvo a za růst sboru
Pavel Hradský
Banská Bystrica Modlime sa najmä za študentov, ktorí v marci pracujú na finálnej verzii svojich bakalárskych a diplomových prác a v apríli musia ukončiť všetky študijné predmety, aby sa mohli prihlásiť k záverečným štátnym skúškam. Pavel Procházka
8. – 14. 3.
Exekutiva Centrální konference
Ve dnech 12. – 14. 3. se koná ve Varšavě schůze exekutivy naší centrální konference. Vedle všech pracovních záležitostí a zpráv pracovních skupin se bude věnovat tématu „U stolu je místo – sdílíme dary“. Týká se služby církve lidem na okraji společnosti. Modleme se, aby setkání lidí z různých zemí naší centrální konference bylo užitečné a povzbuzující.
Jana Křížová
Gerlachov Prosíme o modlitby za o nezamestnaných v našom zbore, aby dostali prácu o mužov – bratov v zborovej rade, aby zanechali svoje zlozvyky a zlé závislosti, aby rástli v Pánovi a boli vyučovaní a vedení Duchom Svätým o za ľudí, ktorí sú v zajatí náboženských zvykov
o za deti a mládež, aby radi chodili na kluby a nechali sa formovať Božím slovom o za mňa, za moje zdravie, pretože mi zistili fibriláciu srdca (arytmia) Ľuboslav Sirkovský
15. – 21. 3.
Protivín
Před farní konferencí (22. 3.) bilancujeme uplynulý rok. Jsme vděční za mnoho dobrých věcí, které jsme dosud mohli prožít. Zároveň se ptáme, jak dál. Prosíme o moudrost. Kromě pravidelných bohoslužeb na třech místech pokračujeme po kurzech alfa opět s biblickými hodinami (Písek, Protivín, Dříteň) a se skupinkou v Týně. V Bechyni stále hledáme jiné místo na scházení. Nově otevřený Dům pro seniory má sice meditační místnost, ale podle paní ředitelky samostatné evangelické bohoslužby nepotřebuje. Mateřské centrum SKP Pastelka pokračuje s programy pro maminky s dětmi.
Děkujeme za přímluvy.
Josef Červeňák
Jenkovce Modlite sa spolu s nami: o aby v obci Jenkovce bola pôstna doba naplnená skutočnou duchovnou náplňou, nie len „pôstom" v jedle o za chorých a starých v zbore o za pokoj v Zakarpatskej Ukrajine, mladí sú povolávaní na front a často sa nevracajú, veľa ľudí sa bojí kritickej hospodárskej situácie
Jiří Bassano
22. – 28. 3.
Farnost Plzeň 1
Sbor Lochotín:
Připravujeme se na Farní konferenci, která bude 29. března. Děkujeme za modlitby, abychom při ní viděli to nejdůležitější.
Sbor Horšovský Týn:
Byl bych rád, aby sbor Horšovský Týn směřoval k dospělosti. Tento měsíc tam probíhá důležitý sborový rozhovor (lidé do služeb, účast na sborovém dění, peníze). Modlíme se za to, aby se lidé rozhodli svobodně a dobře.
Zdeněk Eberle
Michalovce Vďaky o za nových ľudí zapojených do služby, ale i vernosť a vernosť dlhodobo slúžiacich o za zlepšenie vzťahov, jednotu a Boží pokoj v zbore Prosby o za vytvorenie chválospevovej skupiny - hudobníci a speváci by aj boli, takisto aj ochota slúžiť, len sa konkrétni služobníci nejako nevedia stretnúť Od 1. marca začne v zbore na plný úväzok slúžiť br. Ján Dikej. V zbore bude slúžiť kázaním, vedením skupiniek. Modlíme sa za Božie vedenie a zmocnenie Sv. Duchom pre brata Janka. Štefan Rendoš
29. 3. – 4.4.
Plzeň 3 – Maranatha
Prosíme o modlitby za:
o užitečný průběh a rozhodnutí farní konference 29. 3. 2015
o katechumeny
o kontaktní aktivity
o jednotlivé výbory farnosti, ať pomáhají k naplňování vize
o služba našich diakonických středisek MC Duha; POINT 14 a SKP Plzeň
o abychom dokázali rozeznat, co je pro nás skutečně důležité a vzácné a co nikoli
o za nestálé, málo docházející (ať už z jakýchkoliv příčin) členy a přátele sboru
o za členy sboru, kteří nemohou navštěvovat bohoslužby s celými rodinami (nevěřící či nepřející partneři či rodiny)
o abychom se dovedli oslovovat a navštěvovat s těmi, kteří se našemu společenství vzdálili
o rekonstrukce tepelného zdroje v naší kapli
Děkujeme za vaše přímluvy.
Filip Jandovský
Partizánske Vďaky: o za pokojný priebeh FK o za modlitby za deti z DK Prosby: o o modlitby za zdravie pre ľudí v zbore o aby sme nachádzali aj naďalej potešenie pri Božom slove Štefánia Sklenárová