Modlitebné predmety máj / Květen 2016

1. 5. – 7. 5. 2016

 

Michalovce

Vďaka za mládežníkov, ktorých máme v zbore a ktorí sa zapájajú aj do služby. Modlíme sa za ich rast v Pánovi a aj za múdrosť pri organizovaní aktivít  pre mládež. Modlíme sa za sestru Marianu T., ktorá ma dlhodobé zdravotné problémy. Vďaka za všetkých nových ľudí, ktorí spoznali Krista a navštevujú zbor a Sečovskú skupinku. Modlíme sa za to, aby mohli rasť v Kristovi a aby sa mohli plnohodnotne začleniť do zboru.

Štefan Rendoš

 

Jihlava

K modlitbám máme:

Po čase velkých změn vyhlížíme pokojnou službu.

Požehnání pro nové staršovstvo, které bylo zvoleno v dubnu, a je až na jednu výjimku kompletně v novém složení.

Misijní týden v červnu – týden přednášek na školách, odpolední sportovní program a večer se svědectvími.

Sborová dovolená – společný týden v přírodě, kam čekáme, že pojede cca 100 lidí. Modlíme se, aby to byl čas, kdy budou růst naše vztahy navzájem a prohloubí se naše vzájemná důvěra.

Znojmo

Situace po odchodu kazatele je velmi těžká. Administrace z Jihlavy je velkou změnou pro společenství, které bylo zvyklé na kazatele bydlícího v místě.

Prosíme o modlitby za povolání služebníka, který by mohl ve Znojmě sloužit.

Podpora pro sourozence, kteří vstoupili do nových služeb a nasadili se, aby sbor mohl fungovat dál.

Milan Mrázek

 

 

8. 5. – 21. 5. 2016

 

Generálna konferencia

Prosím o modlitby za GK, ktorá sa koná v Portlande, štát Oregon, v USA 8. - 20. mája. Modlite sa za Božiu ochranu pre vyše 800 delegátov, ktorí sem z celého sveta pricestujú. Z naše Výročnej konferencie pôjdeme dvaja – Lenka Procházková a Petr Procházka. Prosíme Pána o múdrosť a vytrvalosť pri rokovaniach, zdravie počas celej cesty a pobytu. Pre rokovanie konferencie vyprosujeme Božie vedenie, múdrosť, ochotu počúvať druhých a načúvať tichému hlasu Božieho Ducha.

Lenka Procházková

 

 

22. 5. – 28. 5. 2016

 

Partizánske

Ďakujeme

za možnosť pastorálne poslúžiť Kataríne, ktorá má rakovinu a chystá sa na chemoterapiu

za jednotu, ktorá je v našom zbore

Prosíme bratov a sestry o modlitby

za spomínanú Katarínu, aby jej modlitby pomohli niesť jej stav

aj za našich mladých, aby mali odvahu zvestovať evanjelium svojim rovesníkom

za Lukáša a Marcela, aby Pán Lukáša posilňoval vo viere a Marcelovi, aby obmäkčil srdce a mohol poznať Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa

Štefánia Sklenarová

 

Anglicky mluvící sbor v Praze (ESUMC)

Proste s námi o

moudrost a účast při renovaci modlitebny

Boží vedení pro použití nové modlitebny

rozvoj vedení sboru a jeho službu

moudrost pro kazatele

sbor, aby byl zdravým sborem v Kristu, otevřeným všem, kdo přijdou a poznají Boží lásku

John Redmond

 

 

29. 5. – 4. 6. 2016

 

Výroční konference v ČR a SR

Děkujeme všem, kdo se za nás modlíte. Prosíme o modlitby za 79. Výroční konferenci Evangelické církve metodistické v České republice a Slovenské republice, která se bude konat ve dnech 3. – 5. 6. 2016 v Praze. Tématem konference je staré husitské heslo: Pravda Páně vítězí. Toto téma je zároveň odkazem na výročí 600 let od upálení Jeronýma Pražského, které si připomínáme v letošním roce.

Konference projedná zprávy superintendentů, zprávy ze zasedání duchovenských a laických členů, zprávu Institutu vzdělávání, zprávu našich delegátů, kteří se účastnili jednání Generální konference a další zprávy a informace. Konference také projedná žádosti kandidátů na ordinaci, přijetí do vztahu na zkoušku a lokálních kazatelů.

Prosíme o vaše modlitby za práci celé církve, za službu duchovních a laiků, za službu dětem, mládeži i seniorům. Prosíme o modlitby za naší sociální práci v azylových domech, mezi bezdomovci, drogově závislými, chudými rodinami s dětmi a mateřskými centry.

Petr Procházka