Modlitebné predmety – leden / január 2016

3. – 9. 1. 2016

 

Rada SO

Prosíme o modlitby za múdrosť a citlivosť na Božieho Ducha pri všetkých rozhodovaniach v cirkvi.

Pavel Procházka

 

Rada ČO

Předkládáme k modlitbám členy Rady oblasti. Jsou to: Petr Procházka, Pavel Hradský, Jana Křížová, Josef Havíř, Martina Chlupáčková a Petr Konopík. Při rozhodování o personálních, finančních, majetkových a dalších záležitostech církve mají velkou zodpovědnost. Prosíme za moudrost a prozíravost pro jednání Rady.

Petr Procházka

 

 

10. 1. – 16. 1. 2016

 

Aliančný týždeň modlitieb

Celý modlitebný týždeň je zameraný na podobenstvo o márnotratnom synovi. Okrem duchovných meditácií nad touto pasážou, ktorá je (pravdepodobne) výzvou pre každého, sa tento manuál špeciálne zameriava na modlitby za ľudí, ktorí z rôznych dôvodov opustili Boha a cirkev.

Modlitebné námety:

 • Mnoho ľudí opúšťa svoje rodiny a cirkvi v domnení, že to, po čom túžia, nájdu niekde inde. Modlime sa za rodičov a cirkvi, aby mali odvahu nechať týchto ľudí ísť. Modlime sa tiež za nádej pre tých, čo zotrvávajú. Nádej v to, že všetci raz nájdu cestu späť k Bohu.
 • Modlime sa za skutočnú slobodu v cirkvi. Modlime sa za to, aby sme dokázali rešpektovať potrebu ľudí byť samými sebou a tiež potrebu po láske a domove.
 • Modlime sa za tých, čo nás ponížili, tých, ktorí nás nenávidia; za našich nepriateľov a za tých, ktorí nás kritizujú. Modlime sa za ľudí, ktorí nám boli blízki, ale ublížili nám. Za tých, ktorí sú z našich rodín, komunity alebo cirkvi.
 • Modlime sa za tých, ktorí nezapadajú do typickej cirkvi a jej štruktúry. Za to, aby sa tu mohli cítiť ako doma a našli prijatie.
 • Modlime sa, aby naše cirkvi boli skutočným domovom plným otcovského prijatia a aby necítili potrebu manipulovať ľudí.
 • Modlime sa za tých najväčších „hriešnikov“ v našom okolí – za ľudí známych kvôli korupcii, nespravodlivosti, zákernosti. Modlime sa, nech Boh použije týchto ľudí ako svedectvo svojej moci. Modlime sa, lebo Boh dokáže viac ako očakávame.
 • Pýtajme sa seba samých: „Vidí Boh to, že moja cirkev a ja osobne milujeme hriešnikov? Deje sa to aj v našich skutkoch? Nielen v našich slovách?“

 

Ekumenická setkání k modlitbám

Alianční týden modliteb v České republice byl vypsán na předchozí týden (tentokrát je program založen na blahoslavenstvích z Kázání na hoře) a Týden modliteb za jednotu křesťanů je připraven na následující týden, 18. – 25. ledna. Na různých místech se scházejí křesťané z různých církví v různou dobu podle svých zvyklostí. Prosme za to, aby společné modlitby byla k oslavě Pána Boha a přispívaly ke svědectví o Boží lásce.

Jana Křížová

 

 

17.1. – 23.1.2016

 

Bratislava - Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za Jeho milostivé vedenie a požehnanie počas Vianočných sviatkov, v rámci ktorých sme mohli v zbore zažiť vzácny čas s našimi bratmi a sestrami pri sviatočných bohoslužbách;

-za nového bubeníka / hudobníka do chválospevovej skupinky, ktorého nám poslal;

- za nový manželský pár, ktorý prišiel do nášho zboru a ktorý sa rozhodol, že on bude ich duchovným domovom;

Prosíme Pána Boha:

 • o požehnanie aj v novom roku, aby sme ako členovia zboru mohli aktívne a verne slúžiť nielen Jemu, ale aj ľuďom okolo nás;
 • za ďalších nových ľudí, pre ktorých sa náš zbor stane miestom, v ktorom nájdu lásku, porozumenie a predovšetkým Boží pokoj a potešenie zo zvesti evanjelia;
 • o múdrosť, aby sme dokázali vhodným spôsobom osloviť ľudí v našej mestskej časti a ponúknuť im to, čo tento svet nemôže a nedokáže dať - Božie slovo.

Ivan Lukáč

 

Diakonie ECM, Česká oblast, část 1

(azylové domy, terapeutické komunity, domy na půl cesty...)

Jednotlivá střediska poskytují služby potřebným lidem (např. bez domova, drogově závislým atp.) v Jihlavě, Plzni a Praze. Připojte se prosím k modlitbám za jednotlivá střediska, pracovníky i lidi, kterým tito slouží. Následující stručný seznam poskytovaných služeb může posloužit jako vodítko. Přímluvy potřebují i správní rady středisek, staršovstva sborů, při kterých střediska fungují, ředitelé a týmy pracovníků, ale také věcná stránka – hospodaření a financování jednotlivých služeb, vhodné prostory pro poskytování služeb, rozšíření o navazující služby i rozšíření působnosti pro stávající služby atp. Přimlouvejme se i za Duchem svatým zmocněnou duchovenskou a pastorační službu.

 • SKP Plzeň: Terapeutická komunita Vršíček pro osoby se závislostí na návykových látkách; Dům na půl cesty Bójka pro mladé lidi bez dostatečného sociálního zázemí; Sociální rehabilitace pro dospělé s cílem návratu a uplatnění na trhu práce; Terénní program podpory a motivace pro osoby bez přístřeší nebo ohrožené bezdomovectvím.
 • POINT 14 (Plzeň): Primární prevence závislostí na návykových látkách a jiného rizikového chování (žáci a studenti); Páteční klub s volnočasovými aktivitami pro mladé; Terénní program pro uživatele nelegálních látek s motivováním k odbornému řešení jejich situace; Kontaktní centrum s poradenstvím a základním potravinovým, hygienickým a zdravotním servisem; Středisko následné péče pro pomoc a podporu bývalým uživatelům návykových látek.
 • SKP HoPo (Horní Počernice, Praha): Azylový dům pro jednotlivce i rodiny s dětmi; Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro zachování rodin a obnovení jejich narušených funkcí; dále Klub seniorů, Začleňování osob na trh práce a další střednědobé projekty.
 • SKP Naděje pro život (Jihlava): Azylové ubytování Jihlava pro rodiny s dětmi, osamělé rodiče a ženy; dále aktivity pro podporu rodin.
 • SKP Jihlava: Azylový dům pro muže.

Ctirad Hrubý

 

 

24.1. – 30.1.2016

 

Gerlachov

Prosím o modlitby za správny výber starších zboru, za milosť pre deti a mladých, aby odolávali tlakom a pokušeniam tohto sveta a za nás všetkých v našom spoločenstve, aby sme boli ostatným svetlom a ukazovateľom k nášmu Pánovi

Ľuboslav Sirkovský

 

Diakonie ECM, Česká oblast, část 2

(mateřská centra atp. – služba dětem a rodičům)

Ať už jako "placené služby", nebo dobrovolnicky, nabízí mateřská centra různé aktivity pro děti a rodiny s dětmi (kluby, kroužky, vzdělávací akce). Součástí může být i hlídání dětí atp. Zvláštní kategorií je křesťanská mateřská škola, která přímo nepatří pod SKP, ale do modli-tebního seznamu jsme ji zahrnuli. Modleme se za ochranu dětí, oslovení dětí i rodičů Boží láskou, moudrost a sílu pro ředitele i všechny placené a dobrovolné spolupracovníky. Modleme se i za sbory, kde tato služba probíhá, aby mohly  žít ve vzájemné lásce a podpoře se středisky. Vyprošujme to samé i pro aktivity tohoto druhu na sborech, kde to funguje pod jejich "hlavičkou" - určitě v Jihlavě a Plzni-Lochotíně, možná i na jiných místech.

 • SKP Klubíčko & Křesťanská mateřská škola (Litoměřice): Mateřské centrum; Miniškolička - hlídání dětí s programem.
 • Mateřské centrum Duha (Plzeň): Školička; Kurzy; Klub s tvořivými dílnami atp. 
 • SKP Pastelka (Protivín): Mateřské centrum; Školy lásky v rodině – semináře a osvěta; Kroužky; Pastorační poradenství.

Ctirad Hrubý