Modlitebné predmety jún 2016

5. 6. – 11. 6. 2016

 

Elim (Petržalka)

Pridajte sa k našim modlitbám za zlomené rodiny okolo nás, za týrané ženy a deti, za ľudí žijúcich v závislostiach. Modlime sa za ich vyslobodenie a prijatie/navrátenie do Božej rodiny.

Naše modlitby vďačnosti sú za Božiu milosť a slobodu v Kristovi, ktoré smieme zažívať denno-denne. Ďakujeme, že dielo, ktoré vo svojich deťoch začal, podľa zasľúbenia Písma aj dokončí. Túžime byť jeho dobrými učeníkmi a činiteľmi Jeho Slova.

Gabriella Kopas

 

Slaný

K modlitbám máme:

 • staří členové sboru, kterým už zdraví neslouží
 • příprava American Campu: za posilu pro americký tým, za organizaci
 • za nové služebníky ve sboru

Jana Daněčková

 

12. 6. – 18. 6. 2016

 

Sereď

Prosím o modlitby

 • za oslavu 90. výročia zboru v Seredi
 • prípravu letných aktivít v mesiacoch júl a august
 • za dorastencov v zbore, aby sme ich viedli ku Kristovi a zároveň sa modlíme aby prejavovali záujem o Božie veci

Pavle Kocev

 

Cesta do Emaus

Ve dnech 16. – 19. 6. se koná ve Vranově u Brna už 17. víkend Cesty do Emaus, tentokrát pro ženy. Poutnice stráví tři celé dny na pomyslné cestě, která je příležitostí setkat se nově se vzkříšeným Ježíšem. Modlete se za to, aby Duch svatý mohl udělat s každou poutnicí to, co potřebuje.

Jana Křížová

 

19. 6. – 25. 6. 2016

 

Pezinok

Vďačnosť za:

 • nových návštevníkov Bohoslužieb
 • ústretovosť pracovníkov Domu Kultúry
 • za ľudí, ktorí podporujú misijnú prácu v Pezinku

Prosby:

 • pripravované evanjelizačné aktivity

Luboš Tagaj

 

Praha Horní Počernice

Prosíme o vaše přímluvy za:

 • sestru Štefanku Procházkovou, uzdravení
 • nově zvolené výbory a jejich členy, moudrost, vytrvalost, obětavost
 • nově zvolené staršovstvo farnosti (horlivost a lásku)
 • Noc kostelů v HoPo - oslovení návštěvníků a také požehnání pro naší chválící skupinu, která bude sloužit ve sboru v Sedlčanech
 • přípravu na návštěvu z našeho partnerského sboru
 • studenti teologie, Modul A, a deset učedníků ve studiu kurzu Učedník (vytrvalost, lásku k Písmu)
 • požehnání pro rodinu Černých - od června ve farnosti Praha 2
 • spolupráci sboru, staršovstva a SKP HoPo 
 • rodinu faráře

Richard Novák

 

 

26. 6. – 2. 7. 2016

 

Slavkovce

Modlite sa spolu s nami

 • za mládež, aby nám Pán pridal mladých ľudí
 • za plánovanú evanjelizáciu
 • za uzdravenie nemocných telesne a zároveň aj duchovne.

 

Jarmila Nagyová

 

Protivín

Protivín: Chceme s Boží pomocí ustát všechny provozní starosti. Začátkem léta chystáme softbalový příměstský tábor.

Týn: Kapli otevřeme při Noci kostelů. Včetně přednášky Léčení Duchem.

Bechyně: Dům si zájemce rezervoval, v půli léta změní majitele.

J. Červeňák

SKP Pastelka:

Děkujeme

 • za to, že Pán otvírá cesty k získání financí na činnost a že máme v této oblasti dostatek
 • za rodiny, které se účastní našich programů a slyší evangelium

Prosíme

 • za to, aby Pán ukazoval, jakým směrem se ubírat, aby naše služba měla smysl
 • za moudrost,  jak sdílet evangelium a za to, aby Pán jednal v srdcích lidí, s nimiž se setkáme
 • za maminku Jarku, která se léčí z rakoviny prsu a má dvě malé děti, i za její rodinu, aby vše ustáli a léčba byla úspěšná.

Jsme vděční za to, že můžeme připravovat tábory, za služebníky, kteří jsou ochotni se zapojit, a tak prosíme za jednotu při sestavování programu a za Boží jednání na těchto pobytech.

M. Šálková