Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM

Prosíme o modlitby za všechna jednání Rady oblasti a rozhodnutí, která bude potřeba projednat v novém roce 2017. Rada má odpovědnost za finanční a majetkové záležitosti: rozpočty a jejich plnění, investice do nemovitostí, navyšování/snižování úvazků, mimořádné žádosti diakonie, žádosti o granty, přípravy investic do nemovitostí (ve shodě s budoucím samofinancováním církve) apod. Rada také podporuje sociální práci církve, programy v rámci Institutu vzdělávání a ekumenickou spolupráci.

Členové Rady oblasti jsou: Josef Havíř, Pavel Hradský, David Chlupáček, Petr Konopík, Petr Procházka a Petr Vaďura.

Petr Procházka, superintendent

 

 

8 – 14. 1.

 

Ekumenická setkání k modlitbám

Alianční týden modliteb v České republice a ve Slovenské republice je vyhlášen na  tento týden, Týden modliteb za jednotu křesťanů je připraven na období 18. – 25. ledna. Na různých místech se scházejí křesťané z různých církví v různou dobu podle svých zvyklostí. Prosme za to, aby společné modlitby křesťanů byly k oslavě Pána Boha, přispívaly ke svědectví o Boží lásce a povzbuzovaly tolik potřebnou naději.

Vedle rozvíjení ekumenických vztahů na úrovni sborů se Evangelická církev metodistická podílí na ekumenické spolupráci také na úrovni vedení církví a při celostátních projektech. Modleme se za požehnání.

Jana Křížová, koordinátorka

 

 

15. – 21. 1.

 

Superintendent Slovenskej oblasti ECM

V januári sa bude konať schôdza Kabinetu biskupa P. Streiffa. Spolu českým superintendentom budú hodnotiť prácu na zboroch a jednotlivých pracovníkov a pripravovať návrhy pre zbory v obidvoch oblastiach. Prosme za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pri tejto zodpovednej činnosti, aby bola na prospech a rozvoj cirkvi.

Pavel Procházka

 

Superintendent České oblasti ECM

Přimlouvejme se za:

1. moudrost a požehnání pro jednání a rozhodování v Radě oblasti

2. moudrost při vedení, řízení a koordinaci ECM (v ČR)

3. jeho osobní život,  manželku a  děti

4. požehnání práce, kterou zaštiťuje v ústředí církve: 

 • ekonomické a personální záležitosti
 • správa nemovitostí ve vlastnictví církve
 • ekumenická spolupráce s církvemi v ČR
 • spolupráce v rámci Centrální konference ECM a se světovou ECM
 • diakonická činnost, vzdělávání laiků i duchovních a další činnosti

5. řízení a vedení duchovních,kazatelů a farářů a doporučení jejich umístění na farnostech

6.  požehnání při koordinaci a vedení na farních konferencích a na oblastní a výroční konferenci

7. dostatek sil a zdraví při vykonávání této náročné funkce

Petr Konopík, oblastní vedoucí laiků

 

 

22. – 28. 1.

 

Detská práca

Modlíme sa za besiedky, kluby a ďalšiu následnú prácu s deťmi

 • za múdrosť, radosť a nadšenie pre učiteľov a dobrovoľníkov v tejto službe
 • za pripravované aktivity do budúcna stretnutia StreDu

Ďakujeme za požehnané chvíle, ktoré sme mohli zažiť s deťmi v uplynulom roku 2016

 • za aktivity pre deti aj mimo miestnych zborov, v Strediskách s opatrovateľskou starostlivosťov, detských domovoch, evanjelizačných aktivitách ( Dobrý trh, koncerty kresťanskej hudby,  v škole a pod.)
 • za rodičov, ktorí prinášajú zodpovedne svoje deti k Pánovi

Henrieta Kocevová

 

 

Práce s dětmi

Ať Pán probuzení probudí děti i své služebníky.

Děkujme:

 • za děti a pracovníky s dětmi v našich sborech
 • za rodiny, ve kterých děti mohou vyrůstat v lásce a poznání Krista

Vyprošujme:

 • probuzené, Kristem nadšené pracovníky dětem na všech sborech
 • citlivé vedení dětí v církvi k hledání a rozvíjení jejich obdarování
 • sjednocení rozdělených rodin
 • inspitativní a přitažlivá církev v každém věku, moudrost a nápaditost, jak sloužit dětem také mimo církev
 • Boží ochranu pro děti, aby obstály, rostly v poznání Božího slova a měly odvahu nestydět se za svou víru
 • Boží vedení pro připravované akce (víkendovka pro dorost ECM /květen, celocírkevní setkání těch, kteří na sborech s dětmi pracují /listopad)

Žehnejme:

 • těm, kteří se dětem v rámci církve věnují (besídkáři, vedoucí dorostů, Royal Rangers, klubů, pracovníci SKP a mateřských školek...)
 • rodičům, aby ve víře uplatňovali ve výchově principy Božího slova a nacházeli v něm moudrost pro každodenní situace s dětmi
 • konkrétním křesťanským rodinám v našem okolí a dětem v nich, ať Boží přítomnost naplňuje domovy

Jitka Buchtová, předsedkyně Komise pro práci s dětmi a dorostem

 

 

29. 1. - 4. 2.

 

Partnerstvá a koordinátor

Ďakujme Pánovi za požehnanie, ktoré mnohé naše zbory a jednotlivci v nich mohli prijať prostredníctvom návštev, zdieľania, finančnej pomoci, spoločnej práce a komunikácie cez internet, či inak, s partnerskými zbormi v USA.

Ďakujme tiež za koordinátora pre partnerstvá na americkej strane brata Dicka Arnolda. Napriek svojmu vysokému veku brat Dick verne a s radosťou slúži, vyhľadáva nové možnosti partnerstiev, povzbudzuje nás na oboch stranách. Prosíme Pána o múdrosť a silu pre ďalší rok jeho služby.

Lenka Procházková