Modlitebné predmety – február / únor 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho Pána;

- za pokojný priebeh farskej konferencie;

- za požehnané bratsko - sesterské vzťahy;

- za deti a dorast, ktoré majú svoje skupinky.

 

Prosíme Pána Boha:

- o požehnanie našej práce a služby, aby prinášala viditeľné ovocie viery;

- o požehnanie pre nové zloženie farského staršovstva;

- o povolanie nových služobníkov (hudobníci, speváci, organisti);

- o múdrosť pri oslovení nových ľudí.

Ivan Lukáč

 

Brno

Farní konference se konala v Brně v neděli 29. 1. Jsme vděční za pěkné vztahy mezi lidmi ve sboru a za otevřenost k hostům. Prosíme za ty, kterým slabost nebo nemoc brání přijít do společenství ostatních. Prosíme za děti, které vyrůstají ve sboru.

Jana Křížová

 

 

12. – 18. 2.

Michalovce

Posledné týždne máme v zbore veľmi veľa chorých, a veľmi sa to nezlepšuje. Modlime sa za ich uzdravenie.

Modlíme sa nových služobníkov (dobrovoľníkov) v zbore hlavne do detskej služby a do služby chvál.

Ďakujeme Bohu za všetkých terajších služobníkov a modlíme sa za ich vernosť a nový zápal pre Božie veci.

Modlíme za Farskú konferenciu (19.2.) a za Božiu múdrosť a pokoj pri jej priebehu a rozhodnutiach, ktoré konferencia má urobiť."

Štefan Rendoš

 

Mikulov

K modlitbám máme:

 • 19.2. Rozhlasová bohoslužba – odvaha k zapojení se do služby, zmocnění Duchem svatým, pokojné prožití v radosti Pána.
 • Začínáme kurz Základní články křesťanské víry – oslovení nevěřících, posílení těch, kdo jsou na počátku.
 • 26.2. Farní konference – nové povzbuzení a nasměrování od Pána.
 • Nemocní ve farnosti – v posledních týdnech se více modlíme (i s půstem) za nemocné. Kéž by se Pán dotýkal a uzdravoval nejenom tělo, ale i ducha.

Ctirad Hrubý

 

Tachov

 • Prosíme o modlitby za Farní konferenci 19.2., aby dokázala přijmout, případně správně upravit sborovou vizi, abychom byli v nasměrování sboru jednomyslní.
 • Prosíme o modlitby za rodiny a manželství (dvě manželství ve sboru se rozpadají).
 • Prosíme za FUSION, mládežnický sbor, aby přišli noví členové (10.3. pořádáme náborový koncert).
 • Prosíme o posilu pro ty, kdo se cítí vytížení a vyčerpaní.
 • Ve sboru se koná mnoho aktivit, ale chybí nám dostatek dělníků. Prosíme tedy, aby Hospodin přidal nové služebníky, aby do sboru přišli noví lidé.
 • Chystáme velkou benefiční akci ve prospěch mobilního hospice sv. Jiří - prosíme o vedení a moudrost.
 • Jak píše Izajáš: "mládenci umdlévají" - prosíme o zpevnění a pomoc v lidském dozrávání pro mladé lidi ve sboru.

Petr Vaďura

 

19. – 25. 2.

Jenkovce

Prosíme o modlitby za

 • študentov v našej farnosti /v zbore-štátnice na medicíne/
 • starobné problémy a choroby členov zboru
 • ekumenickú spoluprácu v Jenkovciach, ktorá prestala fungovať a je za tým nezáujem farárov.

Jiří Bassano

 

Praha 2

Farní konference se koná 21. 2. K modlitbám máme:

 • Poděkování a přímluvy za domácí skupinky a jejich vedoucí.
 • Přímluvy za nemocné – zvláště seniory, ale také děti.
 • Sbor Sedlčany – všechny jednotlivce i rodiny, za pomocníka kazatele Martina Švehlu – jeho službu a studium, za jeho rodinu (manželku Veroniku a 2 děti – Matýska a Johanku).
 • Poděkování a přímluvy za rodící se partnerství s First UMC Marietta, Georgia a také za sbor New Horizon jejich tým, který se opět chystá přijet do Sedlčan na English Camp.

Ivana Procházková

 

Litoměřice

Farní konference se koná 22. 2. Modlíme se za

 • ochranu a růst společenství
 • budování mládežnické skupinky
 • zázemí pro nové členy přicházející z vězení
 • nové možnosti nesení evangelia

Zdeněk Brož

 

26. 2. – 4. 3.

Gerlachov

Sme vďační Pánovi za nového brata Petra, ktorý prežil znovuzrodenie a hneď sa i zapojil do služby. Modlite sa za jeho manželku i deti, aby tiež odovzdali svoj život Pánovi.
Prosíme, naďalej modlite sa za sestru Dášu, ktorá odišla zo spoločenstva a na ktorej nám veľmi záleží.
Naďalej prosím o modlitby za deti, ich rodičov, za mladých, ktorí sa Bohu vzdialili i za ľudí, ktorí sú ľahostajní k Božiemu posolstvu.

Ľuboslav Sirkovský

Praha Horní Počernice

Prosíme o vaše modlitby a přímluvy za

 • nemocné členy sboru, a kéž jim nemoce nebrání účasti na bohoslužbách
 • příliš zaměstnané členy sboru, aby jim práce nebránila navštěvovat nedělní bohoslužby
 • malé děti a jejich rodiče, aby jim sbor vytvořil vhodné podmínky pro život ve společenství
 • studenty teologie + Modul A – vytrvalost, požehnání ze studia
 • přípravu výborů na Farní konferenci, rozpočet, moudrost pro nové vize farnosti
 • pokojné jednání při farní konferenci 28. 2.
 • SBŠ Učedník – 9 studentů, užitek ze studia a vydržet!
 • kazatele a jeho rodinu
 • duchovní práci kazatele v SKP HoPo, moudrost pro ředitele střediska

Děkujeme všem, kteří na nás myslíte!

Richard Novák