Modlitebné predmety august/srpen 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

Cyklopobyt v Českém ráji

Třeboň

Sborová dovolená na Poušti

 

7.8. – 13.8.

Partizánske

Ďakujeme nebeskému Otcovi za možnosť zdieľania sa aj počas dovoleniek.

Prosíme o modlitby za sestru Svetlanu, zhoršil sa jej zdravotný stav. Prosíme o modlitby aj za Kamilu, ktorá musela odísť s deťmi od svojho muža, pretože bol na ňu agresívny.

Štefánia Sklenarová

Plzeň 1 Lochotín

Sborová dovolená na Poušti

 

14.8. – 20.8.

Petržalka

Modlite sa s nami za vyhovujúce a zároveň cenovo prístupné priestory. Ďakujeme.

Gabriella Kopas

Jablonné

English Camp s partnerským sborem.

Plzeň 1 Lochotín

Příměstský tábor pro děti

Plzeň 3 Maranatha

Vodrostenecký výjezd na festival UNITED - Vsetín

 

 

21.8.- 27.8.

Slavkovce

Prosíme o modlitby

  • za evanjelizáciu v Šamudovciach. 
  • za vzťahy v zbore 
  • za skupinu Zornica - za vernosť v Pánovi.

Jarmila Nagyová

Plzeň 3 Maranatha

Prázdninové hlídání dětí v MC Duha

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

King Camp XL – příměstský tábor pro dorost spolu s partnerskou farností z Frisco, Texas

 

28.8.-3.9.

Na začátku školního roku se modlíme za školáky, studenty a učitele.

Na začiatku školského roka myslime v modlitbách na školákov, študentov a učiteľov.