Modlitebné predmety – apríl/duben 2015

5. – 11. 4.

 

Petržalka

Ďakujeme 

 • za ľudí, ktorých nám Pán pridáva k spoločnej ceste nasledovania Krista
 • za možnosť byť na mieste uprostred panelákov, v srdci mestskej časti,  ktorú chceme osloviť.

Modlime sa:

 • za ochotných služobníkov s deťmi
 • za oslovenie nášho  okolia  - aby nám Pán zjavil efektívne spôsoby 
 • za deti, ktoré chceme osloviť v lete denným  táborom.

Gabriella Kopas

 

Farní konference

V dubnu se konají poslední farní konference v roce 2015:

 • 12. 4. farnost Praha 2 (farářka Ivana Procházková) a sbor Sedlčany (pomocník Jiří Oubrecht)
 • 19. 4. farnost Praha 10 Strašnice (kazatel Filip Gärtner) a sbor Jablonné (kazatel Jiří Šimek)
 • 26. 4. sbor Litoměřice (kazatel Zdeněk Brož)

Modleme se, aby tato výroční zasedání byla k užitku.

 

 

12. - 18. 4.

 

Pezinok

Prosby:

2.4. sa bude konať spoločné zhromaždenie zborov Sereď, Trnava, Sládkovičovo a Pezinok. Následne 4.4. budeme konať pouličnú evanjelizáciu v Pezinku. Nebude jednorazová, budeme v evanjelizáciách pokračovať. Prosíme, aby ste sa modlili za múdrosť a odvahu pre všetkých, ktorí budú na ulici slúžiť.

Vďaky:

Sme vďační Bohu za to, že práca v Pezinku sa rozrastá, aktivity pravidelne navštevuje viacero miestnych. 

Luboš Tagaj

 

Jarní škola

Ve dnech 13. – 17. 4. se bude konat ve Vranově u Brna kurz pro kazatele a jejich spolupracovníky. Je to příležitost k setkání, ke vzdělání a k odpočinku. Prosme o požehnání pro toto setkání a ochranu na cestách.

Jana Křížová

 

 

19. – 25. 4.

 

Sereď

Ďakujme za:

 • požehnanú ekumenickú bohoslužbu v Seredi
 • ľudí, ktorí nezištne venujú svoj čas a silu službe pre Pána Ježiša
 • nadšenie pre piatkové nočné modlitby.

Prosme za:

 • požehnanie spoločných veľkonočných bohoslužieb zborov Sereď, Trnava a Sládkovičovo
 • všetkých služobníkov v našom zbore, aby s láskou viedli iných k vrúcnemu vzťahu s Ježišom
 • predstaviteľov nášho mesta Sereď.

Pavle Kocev

 

Oblastní konference

V sobotu 25. 4. se bude konat v Praze konference České oblasti ECM. Modleme se za moudrost při rozhodování, radost ze setkání a bezpečné cestování.

Jana Křížová

 

 

26. 4. – 2.5.

 

Slavkovce

Rozbiehame prácu s mládežou, preto prosíme za mládež, aby sa ich Pán dotkol, aby boli  vytrvalí. Tiež prosíme za detskú besiedku a za hudobné skupiny.

Modlite sa tiež za múdrosť pre kazateľku, aby dokázala dobre spravovať zbor.

Jarmila Nagyová

 

Litoměřice

Modlíme se:

 • za stabilizaci sboru, prožíváme nyní odstředivé tendence
 • za rozsouzení, které služby udržet, rozvíjet, které případně odložit
 • za vznik mládežnické služby

Zdeněk Brož