Modlitebné predmety apríl / duben 2016

3. – 9. 4. 2016  
Bratislava – Staré Mesto Ďakujeme Pánu Bohu: - za Jeho požehnanie, ktoré od Neho prijímame na stretnutiach v zbore - za verných ľudí, ktorí sú súčasťou nášho spoločenstva a radi k nám prichádzajú - za finančné prostriedky, ktoré slúžia na rozvoj našej farnosti Prosíme Pána Boha: - naďalej o Jeho požehnanie a vedenie Duchom Svätým - o Jeho pokoj a bratskú lásku vo vzťahoch medzi ľuďmi - o nových ľudí a mládež, ktorí by svoje miesto našli u nás Ivan Lukáč  
Brno Děkujeme za každého účastníka našeho sborového života a prosíme za ty, kdo už nemůžou přicházet do společenství. Prosíme o požehnání pro děti, které vyrůstají ve sboru, a zejména pro ty, které mají být pokřtěny. Jana Křížová   
10. – 16. 4. 2016  
Gerlachov Prosím o modlitby: - za členov zboru, aby ich viera a život boli povzbudením pre ostatných - za mladých, ktorých svet, telo a satan odďaľuje od Boha - za deti, aby ich smerovanie a vedenie k viere, sa v pravý čas prejavilo v ich osobnom rozhodnutí pre Krista - za priateľov zboru, ktorí počúvajú Božie slovo - evanjelium a ešte sa nerozhodli pre Pána Ježiša - za mňa i moju manželku, aby sme v každom čase stáli verne v tejto službe Ľuboslav Sirkovský  
Litoměřice Prosíme o modlitby: - za ochranu společenství, opravdovost víry - za probíhající kurzy Alfa - za šíření evangelia skrze MŠ, MC a službu ve vězení - za mládežnickou skupinku
Zdeněk Brož  
 17. – 23. 4. 2016  
Jenkovce Prosíme o modlitby za: - ďalšiu spoluprácu cirkví v obci - seniorov a nezamestnanú mládež - s. Barboru Jenčovú, ktorej už ubúdajú sily – je v kritickom stave
Jiří Bassano  
Tachov Modlete se s námi: - Za Farní konferenci 24. 4. – za volby i za přijetí dobré vize pro sbor. Kéž jsme i nadále jedni vůči druhým vstřícní a tolerantní. - V dubnu rozjíždíme kurz Výchova dospívajících – pro rodiče ze sboru i mimo sbor. Prosíme Pána, aby poslal ty, komu to přinese užitek. - Z Fusionu přichází na sborové aktivity několik mladých lidí – prosíme o moudrost, abychom je dokázali doprovázet na cestě k osobnímu poznání Boha. Prosme společně i za Fusion, především za jednotu vedoucích.  - V dubnu začínáme novou sérii témat na mládeži – prosíme o vedení Duchem, abychom byli srozumitelní a aktuální. - Toužíme po tom, aby do sboru přišli i staří lidé, zvláště ti, kteří se účastní literární čajovny. - Chceme pomáhat sociálně potřebným spoluobčanům, pro něž chceme zorganizovat veřejnou sbírku. Prosíme Pána o moudrost, jak do toho, a zda vůbec. - Prosíme o přímluvy pro všechny, kdo připravují prázdninové akce (tábor Royal Rangers, Letní biblická škola, Fusion Camp). Petr Vaďura   
24. – 30. 4. 2016  
Oblastná konferencia SO Modlime sa za bezpečné cestovanie účastníkov do Gerlachova a naspäť dňa 29. apríla a požehnané rokovanie Oblastnej konferencie slovenskej oblasti ECM. Tiež ďakujme za zbor v Gerlachove a lokálneho kazateľa brata Ľuboslava Sirkovského, ktorý zabezpečuje organizačnú stránku konferencie. Pavel Procházka  
Jarní škola Od pondělka do pátku se budou kazatelé z České oblasti ECM a další zájemci vzdělávat ve Vranově u Brna. Prosíme o bezpečné cesty a o požehnání celého pobytu, aby byl k užitku účastníkům a potom i jejich sborům.  Jana Křížová