heslo dňa 25.04.2018

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodina. Jób 1,21

 

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Rímskym 8,28

 

Pri tomto verši si spomínam na slová istého otca, ktorý v jedno popoludnie navždy stratil svojich dvoch synov. Obidvaja zomreli pri nešťastnej automobilovej havárii. Stratil vlastne všetky svoje deti. Smútok, ktorý táto rodina prežívala, bol obrovský. Keď sa otca po čase spýtali, ako to všetko prežíva, odpovedal slovami Jóba: „Hospodin dal, Hospodin vzal...“ Bol veriacim kresťanom a pomaly sa vyrovnával so stratou, ktorú určite nepredpokladal. Vedel, že posledné slovo má Hospodin. Boh ako náš Pán chce z našich životov celú našu lásku. Úplné milovanie. Možno mnohému hneď nerozumieme, ale veríme, že ,milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro‘. Nech nás dnes postretne čokoľvek, milujme nášho Pána, veď On nás miloval prvý (1Jn 4,19). Dal nám prvé vzácne prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12,30)

 

1. Mojžišova 1,14-19 :: Efezským 6,1-4

Aktuality

apríl
1.

Rozvrh modlitieb, Apríl 2018

1. apríl 2018 - 30. apríl 2018

1. 4. – 7. 4.

 

Trnava

Budeme mať vodný krst (7.4.), tak prosíme o Božie požehnanie pre šiestich ľudí, ktorí sa budú krstiť.

Prosíme o Božiu múdrosť pre Farskú konferenciu (8.4).

Luboš Tagaj

 

Plzeň 1 Mar...

marec
21.

Rozvrh modlitieb, Marec 2018

1. marec 2018 - 31. marec 2018

4. – 10. 3.

Praha Strašnice

Uvítáme modlitby za:

Jablonné 

  • udržení a rozvoj malého společenství po odchodu Šimkových (Jiří se stal kazatelem BJB Brniště)
  • dojíždění kazatele ze Strašnic
  • zájem ...
február
25.

Rozvrh modlitieb, Február 2018

1. február 2018 - 28. február 2018

4.2. – 10.2.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za možnosť stretávať sa pri Jeho slove;

- za ľudí, ktorí k nám pravidelne prichádzajú;

- za dobrovoľníkov, ktorí ochotne slúžia;

- za pokoj a mier, kto...

január
4.

Rozvrh modlitieb, Január 2018

1. január 2018 - 31. január 2018

7.1. – 13.1. Modlitebný týždeň EA

 

Téma: Pútnici a cudzinci

“Každý je cudzinec – skoro všade.” Tento slogan, ktorý sa stal populárny pred pár rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete. Prech&aa...