heslo dňa 24.04.2018

Ó, Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť. Žalm 36,6

 

Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, oživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! Efezským 2,4-5

 

Boh nás ,oživil‘ zo smrti do života. Nemusíme viac žiť pod ťažobou hriechu. On nás vyslobodzuje z nebezpečenstiev, a tak sa stávame svedkami. ,Otrok hriechu‘ už nejestvuje, platí pre nás ,učeník Krista‘, ktorý koná v poslušnosti, radosti, láske. Veľká je Jeho milosť s nami! Túto priazeň preukázal Boh z lásky aj tebe. Jeho milosť nemá konca; obmäkčuje, hojí rany. Naša vďačnosť je veľakrát vyjadrená chválou, ktorou prejavujeme uznanie Božej milosti. Boh chce, aby sme boli duchom slobodní; bez strachu, rozpakov. Slobodne môžeme na Boha reagovať, kdekoľvek nás bude napomínať a viesť Duch Svätý. Boh žije v spoločenstve s tými, ktorí majú Jeho vzácnu prirodzenosť: Svätosť. Nech sme i dnes sústredení na bázeň pred Ním. Radujme sa z ďalšieho času, ktorý nám daroval, a buďme použiteľní v Jeho službe!

 

1. Mojžišova 1,9-13 :: Efezským 5,21-33

Aktuality

apríl
1.

Rozvrh modlitieb, Apríl 2018

1. apríl 2018 - 30. apríl 2018

1. 4. – 7. 4.

 

Trnava

Budeme mať vodný krst (7.4.), tak prosíme o Božie požehnanie pre šiestich ľudí, ktorí sa budú krstiť.

Prosíme o Božiu múdrosť pre Farskú konferenciu (8.4).

Luboš Tagaj

 

Plzeň 1 Mar...

marec
21.

Rozvrh modlitieb, Marec 2018

1. marec 2018 - 31. marec 2018

4. – 10. 3.

Praha Strašnice

Uvítáme modlitby za:

Jablonné 

  • udržení a rozvoj malého společenství po odchodu Šimkových (Jiří se stal kazatelem BJB Brniště)
  • dojíždění kazatele ze Strašnic
  • zájem ...
február
25.

Rozvrh modlitieb, Február 2018

1. február 2018 - 28. február 2018

4.2. – 10.2.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za možnosť stretávať sa pri Jeho slove;

- za ľudí, ktorí k nám pravidelne prichádzajú;

- za dobrovoľníkov, ktorí ochotne slúžia;

- za pokoj a mier, kto...

január
4.

Rozvrh modlitieb, Január 2018

1. január 2018 - 31. január 2018

7.1. – 13.1. Modlitebný týždeň EA

 

Téma: Pútnici a cudzinci

“Každý je cudzinec – skoro všade.” Tento slogan, ktorý sa stal populárny pred pár rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete. Prech&aa...