heslo dňa 19.08.2017

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom. Izaiáš 60,20

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1. Petra 1,3

Dnešné Slovo z Písma posúva náš pohľad od stvoreného sveta k Tvorcovi. Niekedy sa nám môže stať, že sme takí zahľadení na rám okna pred sebou, že pre rám nevidíme, čo je za ním. V obdobnej situácii sa ocitá človek, ktorý síce obdivuje prírodu, ale nerozpoznáva v nej Toho, ktorý ju stvoril. – Hospodin je naším večným Svetlom –. To je zvesť, na ktorú nás dnes sústreďuje Písmo. Slnko a Mesiac, hoci sú úchvatným zdrojom svetla, sú len odrazom večného Svetla, ktorým je Hospodin. Nádej nášho života je vo večnom Svetle prejavenom v milosrdenstve vzkriesenia nášho Pána z mŕtvych.      

Aktuality

august
4.

Rozvrh modlitieb, august 2017

1. august 2017 - 31. august 2017

6. – 12. 8.

 

Tachov

            Husitské slavnosti 5. 8. (čajovna po celou sobotu + ochutnávka kávy)

            v neděli 6.8. bohoslužba pro neznabohy

  &n...

júl
3.

Rozvrh modlitieb, júl 2017

1. júl 2017 - 31. júl 2017

Modlitebné predmety na júl/červenec 2017

 

 

 

2. – 8. 7.

 

Rada SO

Prosíme Pána o Jeho múdrosť a vedenie pre novozvolenú Radu Slovenskej oblasti. Menovite sú to títo bratia a ...

jún
15.

Rozvrh modliteb, jún 2017

15. jún 2017 - 30. jún 2017

4. – 10. 6.

 

Zbor Elim (Bratislava Petržalka)

Vďačnosť

  • za učeníkov a ich horlivé nasledovanie Krista
  • za nových členov zboru
  • za mnohé možnosti zdieľať sa o evanjelium
  • za služobníkov v zboru

Prosby

  • aby ná...
máj
5.

Rozvrh modliteb, květen / máj 2017

1. máj 2017 - 31. máj 2017

7. – 13. 5.

 

Třeboň

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí.

Prosíme za

  • děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru
  • staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali<...