heslo dňa 28.07.2017

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú? Jób 38,41

Lebo Pán je bohatý pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. Rímskym 10,12

Božia starostlivosť. Každý z nás by vedel rozpovedať, ako sa Boh oňho vždy postaral. Ako mohol pocítiť Jeho lásku prostredníctvom svojich priateľov, známych či aj menej známych ľudí. Ako mohol po uzdravení pocítiť úľavu od bolesti. Ako sa potešil, keď tu zrazu prišlo riešenie vzniknutého konfliktu, resp. problému. Boh sa v tom všetkom manifestujúco dokonáva. Keď sa Hospodin rozhodol, že si vyvolí izraelský národ, urobil tak i preto, aby sa vo svojej moci zjavoval jedinečným spôsobom. – Ako Ten, čo má záujem o svojich sa postarať a dať im všetko, čo potrebujú. Ak si čítame príbehy zo Starého zákona, všimneme si, že Hospodin konal zázračné skutky: dal Izraelcom nebeský pokrm (mannu), vodu zo skaly, prepelice; bojoval proti nepriateľským národom, a mnoho iných vecí, ktorými ich udržal pri živote. Boh nikdy neopustil svoj ľud. Miloval ho! Aj na stránkach Nového zákona nájdeme množstvo príbehov a svedectiev o tom, ako sa Boh zjavil v Ježišovi Kristovi a pôsobil v Ňom mocou svojho Ducha. S Ježišom sa stretávali rôzni ľudia. Pre každého z nich mal pochopenie a každého láskavo usmernil; ak bolo treba, aj napomenul. No vždy pritom bola prítomná Jeho láska. I dnes vykročíš do nového dňa. Dôveruj Bohu, že je neustále pri tebe a nech sa udeje čokoľvek, pamätaj, že nikdy nie si sám. Buď Mu za to vďačný!

Ohnisko

Aktuálne číslo ohniska: Máj 2017

Aktuality

júl
3.

Rozvrh modlitieb, júl 2017

1. júl 2017 - 31. júl 2017

Modlitebné predmety na júl/červenec 2017

 

 

 

2. – 8. 7.

 

Rada SO

Prosíme Pána o Jeho múdrosť a vedenie pre novozvolenú Radu Slovenskej oblasti. Menovite sú to títo bratia a ...

jún
15.

Rozvrh modliteb, jún 2017

15. jún 2017 - 30. jún 2017

4. – 10. 6.

 

Zbor Elim (Bratislava Petržalka)

Vďačnosť

  • za učeníkov a ich horlivé nasledovanie Krista
  • za nových členov zboru
  • za mnohé možnosti zdieľať sa o evanjelium
  • za služobníkov v zboru

Prosby

  • aby ná...
máj
5.

Rozvrh modliteb, květen / máj 2017

1. máj 2017 - 31. máj 2017

7. – 13. 5.

 

Třeboň

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí.

Prosíme za

  • děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru
  • staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali<...
apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
  • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
  • ochotných dobrovoľníkov

Sm...