heslo dňa 19.07.2019

Dušu mám stále na dlani, no na Tvoj zákon nezabúdam. Žalm 119,109

 

Pavel píše: A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. Tesalonickým 1,6

 

Kresťan, ktorý miluje Boha, spolieha sa na Božie slovo a rozmýšľa o Ňom aj v čase súženia. Nepodlieha panike a nedáva si za cieľ vyviaznuť zo súženia alebo vyhnúť sa mu na míle za každú cenu. Božie slovo nás v súžení formuje, napráva naše svedomie a pomáha nám nachádzať pravé hodnoty. Pôsobí podobne ako prepaľovanie zlata ohňom. Spravme si čas na pravidelné čítanie Božieho slova a učme sa ho podľa možnosti naspamäť; aby v čase „náhleho ohrozenia“ – či už duchovného boja, choroby alebo akéhokoľvek nešťastia –, keď nebudeme mať čas a možno ani schopnosť študovať Písmo, mohli sme sa naň jednoducho „rozpomenúť“.

Aktuality

júl
1.

Rozvrh modlitieb, júl, august 2019

1. júl 2019 - 31. júl 2019

30. 6. – 6. 7.

 

Plzeň 1 - Lochotín – V průběhu prázdnin (kromě prvních nedělí v měsíci) se konají bohoslužby na sborové zahradě s cílem nabídnout kolemjdoucím snazší příležitost.

Třeboň – Výměna kazatele

Partizánske - mlad&ia...

jún
2.

Rozvrh modlitieb, jún 2019

1. jún 2019 - 30. jún 2019

2. – 8. 6. 2019
Tachov

Prosíme o přímluvy za naše společenství, které bylo v uplynulých třech letech velmi postiženo rozpady čtyř manželství. Prosme za děti z těchto rodin, za to, aby všichni zúčastnění řešili svou rodinnou situaci s Hospodinem. Prosme o uzdravení vztahů, ...

máj
6.

Rozvrh modlitieb, máj 2019

1. máj 2019 - 31. máj 2019


5. – 11. 5. 2019
Bratislava – Staré Mesto
Ďakujeme Pánu Bohu:
- že napriek napätiam, konfliktom a prenasledovaniu kresťanov vo svete, môžeme v našej krajine a meste zažívať Boží pokoj a bezpečie;
- za dar viery;
- za pokojný priebeh Farskej konferencie a nového farského v...

apríl
11.

Rozvrh modlitieb, apríl 2019

1. apríl 2019 - 30. apríl 2019

7. – 13. 4. 2019

 

Plzeň Maranatha

Děkujeme:

  • za všechny obětavé a ochotné služebníky ve sboru
  • za pestrost vztahů a služeb
  • za prostory ke scházení i ke službě

Prosíme:

  • Hospodina o ochranu a pomoc pro členy sboru,...