heslo dňa 18.02.2018

Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. Sofoniáš 3,16-17

 

Preto zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! A urovnajte si chodníky nohám.

Židom 12,12-13

 

Nedeľa má byť dňom víťazstva nad beznádejou a smrťou. Ponížený Ježiš vstal z mŕtvych a zjavoval sa tým, ktorí boli svedkami Jeho života i smrti. Tak len potvrdil charakter Boha, ako Ho dávno predtým predstavoval prorok Sofoniáš Izraelitom, uctievačom Hospodina. Sofoniáš burcoval k pokániu a opisoval ťažké rany súdu, ale rovnako nadšene povzbudzoval do radosti. Zvestoval, že Hospodin vie zrušiť rozsudok; odpustiť a ujať sa tých, ktorým bolo spôsobené poníženie a utrpenie. A ešte im aj ponúka podiel na svojom víťazstve! Vtedy i dnes je tento podiel vidieť v tom, že smútok, hanba a modloslužba sa premieňa na pokoj, pozdvihnutie a slávu Hospodinovho vyznávača. Takto vie ,vzpružiť ochabnuté ramená a podlomené kolená‘. Avšak len vtedy, ak má Duch Svätý miesto v myšlienkach, slovách a skutkoch človeka.

Aktuality

január
4.

Rozvrh modlitieb, Január 2018

1. január 2018 - 31. január 2018

7.1. – 13.1. Modlitebný týždeň EA

 

Téma: Pútnici a cudzinci

“Každý je cudzinec – skoro všade.” Tento slogan, ktorý sa stal populárny pred pár rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete. Prech&aa...

december
6.

Rozvrh modlitieb, December 2017

1. december 2017 - 31. december 2017

Modlitebné predmety december / prosinec 2017

 

 

3. – 9. 12.

 

Stretnutie superintendentov

Modlime sa za stretnutie Európskeho kabinetu, biskupov a superintendentov, ktoré sa koná v nemeckom Braunfelse 4.-8. decembra 2017.

  • Nech P&aac...
november
2.

Rozvrh modlitieb, November 2017

1. november 2017 - 30. november 2017

5. – 11. 11.

 

Pastorálka

V dňoch 10. – 11. 11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

Lenka Proch&aacut...

október
10.

Rozvrh modlitieb, Október 2017

1. október 2017 - 31. október 2017

Modlitební předměty na říjen / október 2017

 

 

1. – 7. 10.

Mission Summit v Praze

Ve čtvrtek tohoto týdne se sjede do Prahy stovka hostů z USA a ze zemí naší biskupské oblasti (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsk...