heslo dňa 24.06.2017

Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó, Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia. Žalm 83,2-3

Zachariáš povedal: Hospodin Izraela sa na prísahu zaviazal, že budeme vyslobodení z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť pred Jeho tvárou po všetky dni života. Lukáš 1,73-75

Niekedy môžeme mať pocit, že Boh nekoná. Žalmista si zúfa nad tým, čo vidí okolo seba, a bojí sa útlaku zo strany nepriateľov. Aj v dnešnej dobe môžeme osobne vnímať mnoho nebezpečenstiev a situácií, do ktorých ako keby Boh neplánoval zasiahnuť, a zúfalo voláme po spravodlivosti. Hospodin sa však zaviazal vyslobodiť všetkých, ktorí Mu patria a Jeho očakávajú. V Ježišovi Kristovi napokon svoje zasľúbenia aj splnil. Odovzdajme Mu všetky svoje obavy a starosti! Len On nás vyslobodí. Nebudeme viac otrokmi rôznych nátlakov a nepriaznivých okolností; náš život bude pokojnou a smelou službou Bohu v akejkoľvek situácii. Dôverujme Mu!

Ohnisko

Aktuálne číslo ohniska: Máj 2017

Aktuality

jún
15.

Rozvrh modliteb, jún 2017

15. jún 2017 - 30. jún 2017

4. – 10. 6.

 

Zbor Elim (Bratislava Petržalka)

Vďačnosť

 • za učeníkov a ich horlivé nasledovanie Krista
 • za nových členov zboru
 • za mnohé možnosti zdieľať sa o evanjelium
 • za služobníkov v zboru

Prosby

 • aby ná...
máj
5.

Rozvrh modliteb, květen / máj 2017

1. máj 2017 - 31. máj 2017

7. – 13. 5.

 

Třeboň

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí.

Prosíme za

 • děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru
 • staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali<...
apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

 • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
 • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
 • ochotných dobrovoľníkov

Sm...

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

 • za dobré vzťahy v zbore
 • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

 • za sestru Darinku, za jej zdravie
 • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...