heslo dňa 20.02.2019

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Žalm 143,6

 

Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28

 

Oddýchnuť si. Po ťažkej a namáhavej fyzickej práci zaiste človeku dobre padne, ak si môže na chvíľku sadnúť, vyložiť nohy a relaxovať. Avšak existuje aj duchovná námaha. Môžeme prežívať ťažké obdobie. Problém vo vzťahu. Zdravotný či psychický problém. Ľudia hľadajú alternatívy, ako vyriešiť svoje komplikácie. Žalmista tiež prechádzal náročným úsekom svojho života. Vystiera ruky k Pánu Bohu a prosí Ho o pomoc. Ježiš zasľúbil, že k Nemu môže prísť ktokoľvek, kedykoľvek a s akýmkoľvek problémom. Ak sa dnes cítiš telesne alebo duchovne slabý, môžeš prísť k Pánovi Ježišovi a pri Ňom nájsť odpočinok. Tam si môžeš oddýchnuť. 

Aktuality

január
7.

Rozvrh modlitieb, január 2019

1. január 2019 - 31. január 2019

6. – 12. 1. 2019
Stretnutie delegátov na Generálnu konferenciu


11. – 12. 1.

sa v Nemecku uskutoční stretnutie európskych delegátov, ktorí sa koncom februára zúčastnia mimoriadneho zasadania Generálnej konferencie v Saint Louise, USA. Toto stretnutie sa koná na pozvanie biskupo...

december
22.

Rozvrh modlitieb, december 2018

1. december 2018 - 31. december 2018

2. – 8. 12. 2018

 

Rada slovenskej oblasti ECM

Vďaka za všetkých členov rady, za ich ochotu budovať cirkev, ktorá nám bola zverená. 

Prosíme za:

  • múdrosť a vedenie Sv. Duchom, ale aj odvahu pri nejednoduchých rozhodnutiach, ktoré ako Rada č...
november
6.

Rozvrh modlitieb, november 2018

1. november 2018 - 30. november 2018

4. – 10. 11. 2018

 

Bratislava – Elim

Prosíme o modlitby za nové stále priestory a za novú evanjelizačnú snahu, ktorá štartuje v novembri.

Gabriella Kopas

 

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň<...

október
4.

Rozvrh modlitieb, október 2018

1. október 2018 - 31. október 2018

7. – 13. 10. 2018

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • celozborový deň modlitieb a pôstu (4. - 5. 10.), aby sa čo najviac ľudí mohlo zapojiť,
  • Br. Boronča, aby ho Pán posilnil, zmocnil a dával mu múdrosť pri rozhodovaní.

Vďačí...