heslo dňa 24.06.2018

Nech je požehnané Božie meno od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! Daniel 2,20

 

Odpovedal Ján Krstiteľ: Človek si nič nemôže vziať, ak mu nie je dané z neba. Ján 3,27

 

Podobne ako Dávid, Daniel či Ján Krstiteľ a Pavel, aj my žijeme ako prosebníci, ktorí múdrosť, silu, lásku, pomoc i všetko ostatné dostávajú „zhora“ – a to aj napriek tomu, že žijeme v dobe „neobmedzených možností“. Realita kresťanského života však nie je o živote s „automatom na dary“ a „nárokmi kráľovských detí“. Je to dennodenná škola závislosti a pokory kráľovských detí, ktoré žijú s dôverou, že Boh, ktorý je nad všetkým, sa o všetko postará. Dôveruj Mu aj dnes. Vzdaj Mu chválu a česť. Nech je požehnané Jeho meno!

Aktuality

máj
3.

Rozvrh modlitieb, máj 2018

1. máj 2018 - 31. máj 2018

6. – 12. 5.

 

V dňoch 9. – 13. 5. sa v nemeckom Dünenhof, Cuxhaven uskutoční Európsky metodistický festival s názvom Staunen. I napriek tomu, že zo SO sa Festivalu nezúčastní nik, môžeme byť s našimi bratmi a sestrami aspoň v modli...

apríl
1.

Rozvrh modlitieb, Apríl 2018

1. apríl 2018 - 30. apríl 2018

1. 4. – 7. 4.

 

Trnava

Budeme mať vodný krst (7.4.), tak prosíme o Božie požehnanie pre šiestich ľudí, ktorí sa budú krstiť.

Prosíme o Božiu múdrosť pre Farskú konferenciu (8.4).

Luboš Tagaj

 

Plzeň 1 Mar...

marec
21.

Rozvrh modlitieb, Marec 2018

1. marec 2018 - 31. marec 2018

4. – 10. 3.

Praha Strašnice

Uvítáme modlitby za:

Jablonné 

  • udržení a rozvoj malého společenství po odchodu Šimkových (Jiří se stal kazatelem BJB Brniště)
  • dojíždění kazatele ze Strašnic
  • zájem ...
február
25.

Rozvrh modlitieb, Február 2018

1. február 2018 - 28. február 2018

4.2. – 10.2.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za možnosť stretávať sa pri Jeho slove;

- za ľudí, ktorí k nám pravidelne prichádzajú;

- za dobrovoľníkov, ktorí ochotne slúžia;

- za pokoj a mier, kto...