heslo dňa 07.12.2021

Svojou mocou stvoril zem, svojou múdrosťou vytvoril svet a svojou rozumnosťou rozpäl nebesá. Jeremiáš 10,12

 

Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet. Hebrejom 11,3

 

Najbystrejšie hlavy sa celé veky pokúšajú rozlúštiť tajomstvá vesmíru. Kde sa vzal, aké zákony ho spravujú, prečo je usporiadaný a poznateľný? Otázkam niet konca. Niektoré bystré hlavy proti všetkej intuícii nástoja na tom, že sa tu vzal len tak (keď už je vedecky neprijateľné tvrdiť, že tu bol vždy), že za všetkou jeho pravidelnosťou je náhoda, že nemá žiadny rozpoznateľný zmysel či cieľ. Božie slovo to vidí ináč: za všetkým je úžasná Božia moc, Božia múdrosť a Boží plán. Nemusím byť špičkový vedec, aby som veril, že svet tu nie je náhodou. A ani ja, ani udalosti v mojom živote. Boh je mocný, múdry a dobrý – preto aj môj život môže mať zmysel.

 

Izaiáš 26,7-12(13-15) :: Zachariáš 6,1-8

Aktuality

november
1.

Rozvrh modlitieb, október 2021

1. november 2021 - 30. november 2021

7. – 13. 11.

 

SKP Horní Počernice

V azylovém domě teď nemáme žádné speciální téma k modlitbám. Modlete se prosím za za klienty a za jejich děti, hlavně aby i při zhoršující se epidemiologické situaci mohly chodit do školy, ...

september
1.

Rozvrh modlitieb, september 2021

1. september 2021 - 30. september 2021

5. – 11. 9.

 

Litoměřice

Mysleme na děti, mládež, učitele při startu do nového školního roku. Ať jsou školy místem bezpečí a spolupráce a Pán ať drží svou ochrannou ruku nad všemi. 

Prosím o modlitby a přímluvy za naši Křes...

júl
1.

Rozvrh modlitieb, júl, august 2021

1. júl 2021 - 31. august 2021

Modlitební předměty – červenec a srpen 2021

Obecná témata k modlitbám

Myanmar

Dne 15. června 2021 poslal superintendent litevské UMC Remigijus Matulaitis kolegům superintendentům v Evropě tento dopis:

Milí přátelé,

dostal jsem strašnou zpr&aacut...

jún
1.

Rozvrh modlitieb, jún 2021

1. jún 2021 - 30. jún 2021

6. – 12. 6.

 

Ženy

Jsme vděčné za to, že Bůh s námi počítá v rozmanitých rolích jako kamarádky, společnice, dcery, matky, babičky, sestry ve sboru; a také v našich povoláních, zaměstnáních v roli kolegyně.

Prosíme o Boží ...