heslo dňa 15.12.2017

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu. Izaiáš 54,4

Vierou opustil Mojžiš Egypt a nebál sa kráľovského hnevu, lebo bol vytrvalý, akoby videl Neviditeľného. Židom 11,27

V kontexte proroctva poznávame, že „vyjsť na hanbu“ znamená porážku, zajatie, neslobodu Božieho ľudu. Izraelitom sa v dejinách viackrát stalo, že za trest museli určitý čas trpieť v opustenosti; odvrátením sa Boha, ktorý tak nad nimi vykonával svoj súd. Chcel napraviť ich cesty a prinavrátiť ich do svojej blízkosti. Taký spôsob starostlivosti a podpory rozpoznali však iba niektorí, skrze vieru. Nakoniec sa však Božia láska dostala ku všetkým; odpustenie premohlo súd a nová nádej zvíťazila. Hospodinovo dielo bolo uchránené a Jeho meno zvelebené. Naša spása bola vykúpená vzácnou obetou Ježiša Krista. Zmluva bola obnovená za vysokú cenu. Tá zmluva, ktorú sme toľkokrát vzburou a neverou porušili aj my... Ďakujme Bohu, že môžeme žiť ako víťazi a užívať si slobodu Božích detí!

Zachariáš 2,14-17

Aktuality

december
6.

Rozvrh modlitieb, December 2017

1. december 2017 - 31. december 2017

Modlitebné predmety december / prosinec 2017

 

 

3. – 9. 12.

 

Stretnutie superintendentov

Modlime sa za stretnutie Európskeho kabinetu, biskupov a superintendentov, ktoré sa koná v nemeckom Braunfelse 4.-8. decembra 2017.

  • Nech P&aac...
november
2.

Rozvrh modlitieb, November 2017

1. november 2017 - 30. november 2017

5. – 11. 11.

 

Pastorálka

V dňoch 10. – 11. 11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

Lenka Proch&aacut...

október
10.

Rozvrh modlitieb, Október 2017

1. október 2017 - 31. október 2017

Modlitební předměty na říjen / október 2017

 

 

1. – 7. 10.

Mission Summit v Praze

Ve čtvrtek tohoto týdne se sjede do Prahy stovka hostů z USA a ze zemí naší biskupské oblasti (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsk...

september
6.

Rozvrh modlitieb, September 2017

1. september 2017 - 30. september 2017

Modlitební předměty na září / september 2017

 

 

3. – 9. 9.

 

Diakonia ECM SO

Vďaky:

Som vďačná Bohu za ochotných ľudí, ktorí poskytli 2% z dane pre prácu Diakonie. Z vyzbieran...