heslo dňa 08.07.2020

Opäť budem konať divy pre tento ľud, div za divom, a múdrosť jeho mudrcov sa stratí, rozumnosť jeho rozumných sa skryje. Izaiáš 29,14

 

Ježiša počúvalo množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali: „Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!“ Marek 6,2

 

S múdrosťou máme väčšinou dva hlavné problémy. Či u iných, alebo aj u seba vidíme veľa múdrosti, alebo takmer vôbec. Múdrych alebo nemúdrych. No pravda, neskôr môžeme zistiť aj „zábavný“ fakt; že to, o čom sme predpokladali, že bolo múdre, no... nebolo. Ak si to vôbec pripustím, kus múdrosti sa ku mne dostáva. Naozaj, aké by to bolo, keby sme sa vždy rozhodovali až po vážnom, zrelom, tichom zvážení? Ba čo viac, ak by sme aj počúvali múdrejších a zrelších ľudí? Ešte pred tým, ako urobíme závažné rozhodnutie? Ono sa tak ľahko povie: „Ja počúvam len Boha.“ Kiežby to tak bolo! Načúvaj Bohu skrze Jeho slovo. No nenáhli sa. Načúvaj nie sám. Boh dobre vedie.

 

Marek 11,(20.21)22-26 :: 1. kráľov 17,7-16

Aktuality

jún
1.

Rozvrh modlitieb, jún 2020

1. jún 2020 - 30. jún 2020

Modlitebné predmety – jún / červen 2020

 

7. – 13. 6.

 

Trnava

Vďačnosť

  • za ochranu členov zboru pri pandémii, nielen starších, ale aj pracujúcich v nemocničnom, či zdravotníckom prostredí.

Pr...

máj
1.

Rozvrh modlitieb, máj 2020

1. máj 2020 - 31. máj 2020

Modlitebné predmety - máj / květen 2020

 

3. – 9. 5.

Partizánske

Modlime sa

- za ochranu a zdravie počas týchto výnimočných dní

- za pokojný priebeh FK, za nové vízie

- za Renátu, za jej rodinu

<...
apríl
1.

Rozvrh modlitieb, apríl 2020

1. apríl 2020 - 30. apríl 2020

5. – 11. 4.

Michalovce

Modlime sa za ochranu pre tých, ktorí chodia do práce a Božie vedenie v tomto výnimočnom stave. 

Prosíme za znovuobjavenie hĺbky Veľkonočných sviatkov.

Svetlana Kömíves Francisti

 

Svat&y...