heslo dňa 10.04.2020

Haleluja! Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu! Žalmy 112,1

 

Jeho ranami ste boli uzdravení. Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. 1. Petrov 2,24-25

 

Keď Biblia v Starej aj Novej zmluve hovorí o poznaní, nehovorí len o dostatočnej informovanosti, ale aj o hlbokej osobnej skúsenosti. Zatiaľ čo kedysi hlboké pravdy poznali viac-menej len kňazi a hlboký vzťah s Bohom mohli mať len vyvolení, lebo Božia vôľa bola sprostredkovaná, dnes k týmto pravdám a do vzťahu s Bohom môžeme pristupovať individuálne. Skrze poznanie a vzťah môžeme osobnejšie vnímať Božie zjavenie. Záľuba v príkazoch, resp. v Božom slove nepramení len zo Zákona, ale z činu lásky, ktorý nám Hospodin preukázal v Kristovej obeti na kríži. Priniesol uzdravenie – návrat nás stratených. Pre nás bol Kristus ochotný opustiť svoje pohodlie – „stádo“ v nebesiach – a šiel hľadať strateného človeka.

Aktuality

apríl
1.

Rozvrh modlitieb, apríl 2020

1. apríl 2020 - 30. apríl 2020

5. – 11. 4.

Michalovce

Modlime sa za ochranu pre tých, ktorí chodia do práce a Božie vedenie v tomto výnimočnom stave. 

Prosíme za znovuobjavenie hĺbky Veľkonočných sviatkov.

Svetlana Kömíves Francisti

 

Svat&y...

február
16.

Venujte 2% z dane Diakonii ECM

16. február 2020 - 16. február 2020

Venujte 2% z dane Diakonii ECM

 

Názov organizácie: Diakonia ECM

Sídlo: Panenská 10, 81103 Bratislava

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IČO: 30858798

 

 

 

 

 

 ...

február
15.

Večer chvál a modlitieb

15. február 2020 - 15. február 2020

Večer chvál a modlitieb - ECM Sereď, Dlhá 6, 15.2.2020 od 17:00