heslo dňa 23.01.2021

Takto vraví Hospodin: „Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro.“ Jeremiáš 32,41

 

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

 

Aj ten najväčší trest od Boha mal za cieľ priviesť stále neverný Boží ľud naspäť k Nemu. V momente, keď neverní nesú následky za neposlušnosť, ktorej sa opakovane dopúšťali, sa to nezdá, ale Boh vždy hľadal, resp. dával svojmu ľudu únikovú cestu z následkov neposlušnosti. Ruku na srdce – koľkí z nás sú takí, čo nikdy nezišli alebo aspoň občas nezídu z Božej cesty? Ak sme aspoň trošku schopní sebareflexie, nemáme veľmi čo poukazovať na druhých s postojom odsúdenia, a keď, tak skôr s postojom milosti a očakávania Božieho zásahu. Boh je trpezlivý, dobrý Otec, ktorý čaká na návrat svojich stratených. Chce sa z nich radovať a preukazovať im dobro; veď kvôli strateným poslal to najvzácnejšie, čo v nebi mal: vlastného Syna. On prišiel ,hľadať‘ a ,spasiť‘, čo zahynulo – a tam našiel aj teba, aj mňa.

 

5. Mojžišova 33,1-4(7.12-16) :: Lukáš 6,27-35

Aktuality

december
1.

Rozvrh modlitieb, december 2020

1. december 2020 - 31. december 2020

6. – 12. 12.

 

Správa budov české oblasti ECM

Je možné připojit modlitby:

  • vděčnosti, za vše co se daří a podařilo
  • za požehnání pro zaměstnance správy budov i za všechny spolupracovníky na sborech – v této těžké d...
október
29.

Stanovisko Rady ECM SO k prichádzajúcemu plošnému testovaniu

29. október 2020 - 29. október 2020

Stanovisko Rady ECM SO k prichádzajúcemu plošnému testovaniu

Naša krajina sa tento rok vďaka celosvetovej nákaze ocitla v situácii, ktorú sme tu nezažili 75 rokov, teda od konca druhej svetovej vojny. Štátne autority v spolupráci s odborníkmi sa snažia nájsť najlepšie ...

november
1.

Rozvrh modlitieb, november 2020

1. november 2020 - 30. november 2020

 

1. – 7. 11.

 

Sereď

  • Modlime sa za starších, aby ich Pán posilnil a ochraňoval.
  • Za zbor, aby viac boli zapojení do modlitieb a sa vzájomne duchovne podporovali.
  • Za celkovú situáciu s covidom-19 a aby sme sa viac v tejto náro...
október
1.

Rozvrh modlitieb, október 2020

1. október 2020 - 31. október 2020

4. – 10. 10.

 

Vzdělávání

  • Děkujeme a přimlouváme se za všechny učitele. Studium na všech typech škol je poznamenané a komplikované karanténami, omezeními, nařízenou distanční výukou apod.
  • Přimlouváme se za děti v...