heslo dňa 21.09.2021

Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky. Žalm 44,9

 

Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. 1. Tesaloničanom 5,16-17

 

Chvála patrí Bohu vždy a všade! Aj dnes je pred nami deň, ktorý môže byť plný očakávania a vzrušenia, ale Boh nám dal tento jeden celý deň od východu slnka, až pokiaľ nezapadne za obzor. Dnes ti dal nové milosrdenstvo, ktoré na teba čaká, keď sa zobudíš. Dnes ti dal novú príležitosť, aby si JEMU vzdal slávu; dal ti novú možnosť rozšíriť milosť voči iným, novú príležitosť nasledovať Boha a Jeho láskavé srdce. Aj uprostred ťažkostí buď silný a prebývaj v JEHO láske vo všetkom, čo ťa čaká; aj dnešný deň máš túto jedinečnú šancu! Ako môžeme čo najlepšie využiť príležitosť, ktorá nám je dnes daná, aby sme si mohli užívať požehnanie? Aké sú spôsoby, cez ktoré môžeme dnes investovať do správnych oblastí svojho života? Čo môžeme spraviť, aby sme oslávili Pána? V tejto chvíli zamyslenia prijmime duchovné vedenie na tento unikátny deň.

 

Izaiáš 38,9-20 :: Hebrejom 4,14 – 5,10

Aktuality

september
1.

Rozvrh modlitieb, september 2021

1. september 2021 - 30. september 2021

5. – 11. 9.

 

Litoměřice

Mysleme na děti, mládež, učitele při startu do nového školního roku. Ať jsou školy místem bezpečí a spolupráce a Pán ať drží svou ochrannou ruku nad všemi. 

Prosím o modlitby a přímluvy za naši Křes...

júl
1.

Rozvrh modlitieb, júl, august 2021

1. júl 2021 - 31. august 2021

Modlitební předměty – červenec a srpen 2021

Obecná témata k modlitbám

Myanmar

Dne 15. června 2021 poslal superintendent litevské UMC Remigijus Matulaitis kolegům superintendentům v Evropě tento dopis:

Milí přátelé,

dostal jsem strašnou zpr&aacut...

jún
1.

Rozvrh modlitieb, jún 2021

1. jún 2021 - 30. jún 2021

6. – 12. 6.

 

Ženy

Jsme vděčné za to, že Bůh s námi počítá v rozmanitých rolích jako kamarádky, společnice, dcery, matky, babičky, sestry ve sboru; a také v našich povoláních, zaměstnáních v roli kolegyně.

Prosíme o Boží ...

máj
1.

Rozvrh modlitieb, máj 2021

1. máj 2021 - 31. máj 2021

2. – 8. 5.

 

Praha 2

V době hygienických omezení jsme si uvědomili, nakolik je pro nás důležité patřit do svého sboru. Jsme vděční za to, že můžeme tvořit společenství prostřednictvím osobních setkání, telefonátů a spojení online. Jsme vděčn&iac...