heslo dňa 24.06.2019

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali? Jób 2,10

 

Ježiš sa modlil: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa! Lukáš 22,42

 

Dramatický životný príbeh Jóba a jeho rodiny nás kresťanov vedie k známej otázke: „Som pripravený na skúšky viery?“ Myslíme tým predovšetkým zlé a záťažové životné situácie; onen „kalich utrpenia“. Skúsme sa však dnes na základe Jóbovej otázky zamyslieť, ako prijímame oboje – zlé aj dobré. Ako nakladáme s dobrým zdravím, rodinou, priateľstvami, materiálnymi vecami či vzdelaním. Nie sú pre nás väčšou skúškou viery ako tie zlé veci? Vieme prijímať oboje s vďakou ako Jób? Učme sa od Jóba, ktorý sa Boha nezriekol ani v utrpení a vzdával Bohu česť za oboje – dary aj ich odobratie: „Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodina.“ (Job 1,21)

Aktuality

jún
2.

Rozvrh modlitieb, jún 2019

1. jún 2019 - 30. jún 2019

2. – 8. 6. 2019
Tachov

Prosíme o přímluvy za naše společenství, které bylo v uplynulých třech letech velmi postiženo rozpady čtyř manželství. Prosme za děti z těchto rodin, za to, aby všichni zúčastnění řešili svou rodinnou situaci s Hospodinem. Prosme o uzdravení vztahů, ...

máj
6.

Rozvrh modlitieb, máj 2019

1. máj 2019 - 31. máj 2019


5. – 11. 5. 2019
Bratislava – Staré Mesto
Ďakujeme Pánu Bohu:
- že napriek napätiam, konfliktom a prenasledovaniu kresťanov vo svete, môžeme v našej krajine a meste zažívať Boží pokoj a bezpečie;
- za dar viery;
- za pokojný priebeh Farskej konferencie a nového farského v...

apríl
11.

Rozvrh modlitieb, apríl 2019

1. apríl 2019 - 30. apríl 2019

7. – 13. 4. 2019

 

Plzeň Maranatha

Děkujeme:

  • za všechny obětavé a ochotné služebníky ve sboru
  • za pestrost vztahů a služeb
  • za prostory ke scházení i ke službě

Prosíme:

  • Hospodina o ochranu a pomoc pro členy sboru,...
január
7.

Rozvrh modlitieb, január 2019

1. január 2019 - 31. január 2019

6. – 12. 1. 2019
Stretnutie delegátov na Generálnu konferenciu


11. – 12. 1.

sa v Nemecku uskutoční stretnutie európskych delegátov, ktorí sa koncom februára zúčastnia mimoriadneho zasadania Generálnej konferencie v Saint Louise, USA. Toto stretnutie sa koná na pozvanie biskupo...