heslo dňa 23.10.2018

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám a našim synom až naveky. 5. Mojžišova 29,28

 

Samaritáni povedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme; veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta. Ján 4,42

                                                          

Čože to Hospodin pred nami ukrýva?! Mohli by sme špekulovať a pustiť uzdu našej fantázii. Ľudská predstavivosť je úžasná a sci-fi a fantastická literatúra sú toho dôkazom. Ale ten, kto pravidelne číta Knihu kníh, mohol rozpoznať, že existuje tajomstvo, ktoré nie je nijakou záhadnou mystifikáciou. Boh pred očami inteligentného bytia niečo zakryl; ale naznačil nám, že to bude život, kde už nebude more, smrť; ani čas už nebude plynúť. Boh „zatajil“ našu budúcnosť. Prezradil iba, že nás čaká niečo nepredstaviteľné. Dobrou správou je, že pre náš pozemský čas nám zanechal dostatočné záruky budúcnosti. Už teraz a tu smieme čo-to poznávať. Čo to len môže byť?! Sú to „slová tohto zákona“. Tak totiž končí dnešný text zo Svätého Písma.

Aktuality

október
4.

Rozvrh modlitieb, október 2018

1. október 2018 - 31. október 2018

7. – 13. 10. 2018

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • celozborový deň modlitieb a pôstu (4. - 5. 10.), aby sa čo najviac ľudí mohlo zapojiť,
  • Br. Boronča, aby ho Pán posilnil, zmocnil a dával mu múdrosť pri rozhodovaní.

Vďačí...

september
3.

Rozvrh modlitieb, september 2018

1. september 2018 - 30. september 2018

2. – 8. 9. 2018

 

Michalovce

Modlíme sa

  • za začiatok školského roka a pracovníkov do besiedky a na chválospevy
  • aby nám Pán ukázal ľudí, za ktorými nás posiela
  • 14 - 16. septembra príde návšteva z...
máj
3.

Rozvrh modlitieb, máj 2018

1. máj 2018 - 31. máj 2018

6. – 12. 5.

 

V dňoch 9. – 13. 5. sa v nemeckom Dünenhof, Cuxhaven uskutoční Európsky metodistický festival s názvom Staunen. I napriek tomu, že zo SO sa Festivalu nezúčastní nik, môžeme byť s našimi bratmi a sestrami aspoň v modli...

apríl
1.

Rozvrh modlitieb, Apríl 2018

1. apríl 2018 - 30. apríl 2018

1. 4. – 7. 4.

 

Trnava

Budeme mať vodný krst (7.4.), tak prosíme o Božie požehnanie pre šiestich ľudí, ktorí sa budú krstiť.

Prosíme o Božiu múdrosť pre Farskú konferenciu (8.4).

Luboš Tagaj

 

Plzeň 1 Mar...