heslo dňa 24.11.2020

Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Žalmy 98,3

 

Vari sa prináša lampa nato, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? Či nie nato, aby ju postavili na svietnik? Marek 4,21

 

Pozvanie do svedeckého života. Skúsme sa na chvíľku zamyslieť nad tým, koľko dobrých vecí sme už od Pána Boha prijali. Istotne mnoho, a to veľakrát! To je dôvod, prečo aj teba Boh dnes pozýva, aby si sa stal svedkom Jeho lásky. Aby si mohol svedčiť o Jeho záchrane a odpustení. Žalmista zvoláva, že celý svet uzrel Božiu spásu. Pán Ježiš v Novej zmluve používa lampu na ilustráciu jej úlohy prinášať svetlo. – Aj ty sa môžeš stať Božím svetlom a svietiť iným na cestu, čo vedie do večnosti. Kiež aj dnes budú môcť ľudia uvidieť vďaka tvojej odvahe viery Toho, ktorý zachraňuje.

 

1. Petrov 1,13-21 :: 2. Petrov 2,12-22

Aktuality

október
29.

Stanovisko Rady ECM SO k prichádzajúcemu plošnému testovaniu

29. október 2020 - 29. október 2020

Stanovisko Rady ECM SO k prichádzajúcemu plošnému testovaniu

Naša krajina sa tento rok vďaka celosvetovej nákaze ocitla v situácii, ktorú sme tu nezažili 75 rokov, teda od konca druhej svetovej vojny. Štátne autority v spolupráci s odborníkmi sa snažia nájsť najlepšie ...

november
1.

Rozvrh modlitieb, november 2020

1. november 2020 - 30. november 2020

 

1. – 7. 11.

 

Sereď

  • Modlime sa za starších, aby ich Pán posilnil a ochraňoval.
  • Za zbor, aby viac boli zapojení do modlitieb a sa vzájomne duchovne podporovali.
  • Za celkovú situáciu s covidom-19 a aby sme sa viac v tejto náro...
október
1.

Rozvrh modlitieb, október 2020

1. október 2020 - 31. október 2020

4. – 10. 10.

 

Vzdělávání

  • Děkujeme a přimlouváme se za všechny učitele. Studium na všech typech škol je poznamenané a komplikované karanténami, omezeními, nařízenou distanční výukou apod.
  • Přimlouváme se za děti v...
september
1.

Rozvrh modlitieb, september 2020

1. september 2020 - 30. september 2020

6. – 12. 9.

 

Bratislava – Staré Mesto

Modlíme sa za dobrý reštart zborových aktivít v septembri po lete a po obmedzeniach kvôli pandémii.

Od septembra budú v zboru zapojení aj manželia Patrik a Zuzana Hippovci a to hlavne pri aktivitách počas ...