heslo dňa 25.03.2019

Avšak synovia tvojho ľudu hovoria: Pánova cesta nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. Ezechiel 33,17

 

Ježiš hovorí: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Ján 14,15

 

Prečo široká cesta patrí diablovi a úzka Ježišovi? Nedávno mi 10-ročná neterka dala večer pred spaním túto neľahkú otázku. Bolo na ňu treba odpovedať zrozumiteľne jej veku, nie ako „stará veriaca“. Hovorili sme iba chvíľku, že len úzka cesta vedie do Božieho kráľovstva. Čo sa na ňu nemôže zobrať – lebo sa to tam nezmestí –, to človek musí odhodiť, zanechať, vyznať... Zdalo by sa, že úzka cesta je len náročná a nezaujímavá. Kresťan by ľahko mohol zabudnúť, že je dobre označená a jej veľkou smerovou tabuľou je láska. Ježišova láska nás mení a dáva nám silu zachovávať Jeho prikázania a naša láska k Nemu rastie, lebo vieme, že len Jeho cesta je tá správna.

Aktuality

január
7.

Rozvrh modlitieb, január 2019

1. január 2019 - 31. január 2019

6. – 12. 1. 2019
Stretnutie delegátov na Generálnu konferenciu


11. – 12. 1.

sa v Nemecku uskutoční stretnutie európskych delegátov, ktorí sa koncom februára zúčastnia mimoriadneho zasadania Generálnej konferencie v Saint Louise, USA. Toto stretnutie sa koná na pozvanie biskupo...

december
22.

Rozvrh modlitieb, december 2018

1. december 2018 - 31. december 2018

2. – 8. 12. 2018

 

Rada slovenskej oblasti ECM

Vďaka za všetkých členov rady, za ich ochotu budovať cirkev, ktorá nám bola zverená. 

Prosíme za:

  • múdrosť a vedenie Sv. Duchom, ale aj odvahu pri nejednoduchých rozhodnutiach, ktoré ako Rada č...
november
6.

Rozvrh modlitieb, november 2018

1. november 2018 - 30. november 2018

4. – 10. 11. 2018

 

Bratislava – Elim

Prosíme o modlitby za nové stále priestory a za novú evanjelizačnú snahu, ktorá štartuje v novembri.

Gabriella Kopas

 

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň<...

október
4.

Rozvrh modlitieb, október 2018

1. október 2018 - 31. október 2018

7. – 13. 10. 2018

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • celozborový deň modlitieb a pôstu (4. - 5. 10.), aby sa čo najviac ľudí mohlo zapojiť,
  • Br. Boronča, aby ho Pán posilnil, zmocnil a dával mu múdrosť pri rozhodovaní.

Vďačí...