heslo dňa 15.11.2019

Kto má veľa rečí, nie je bez viny, no ten, kto ovláda svoje pery, koná rozumne. Príslovia 10,19

 

Jazykom dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i preklínanie. Bratia moji, nemá to tak byť! Jakub 3,9-10

 

Iste sme už všetci okúsili moc slov. Niekto nám niečo povie a nás to vie rozosmiať, rozčúliť, rozplakať, raniť, ale aj priviesť do dobrej nálady. Tomu, čo hovoríme, predchádza myšlienka, teda aspoň by mala. Niekedy sú naše ústa rýchlejšie. Dnešný text nás nabáda, aby sme vážili slová; aby sme nehovorili prirýchlo, ale uvažovali nad tým, čo naše slová môžu druhej osobe spôsobiť. Pán nám chce pomôcť i v takejto na oko úplne jednoduchej veci. Modlime sa spolu so žalmistom: Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ! (Ekumenický preklad; Ž 19,15)

 

2. Korintským 6,1-10 :: Matúš 24,1-14

Aktuality

november
4.

Rozvrh modlitieb, november 2019

1. november 2019 - 30. november 2019

3. – 9. 11.

 

SKP Plzeň

K modlitbám máme tři zásadní okruhy:

  • Ti, kteří nás podporují: Prosme o to, aby přistupovali k našim službám s pochopením a porozuměním.
  • Pracovníci našich služeb: Prosíme o sí...
október
20.

Stretnutie mladých ECM - Zažni svetlo

1. november 2019 - 3. november 2019

Stretnutie mladých ECM - Zažni svetlo

1. - 3. NOVEMBRA 2019
V RAČKOVEJ DOLINE (ZÁPADNÉ TATRY)

Pozvánka

október
2.

Rozvrh modlitieb, október 2019

1. október 2019 - 31. október 2019

Modlitby v říjnu /októbri 2019


6. – 12. 10.
Konference mládeže v České oblasti ECM
Prosíme o modlitby za přípravy i průběh konference mládeže, která se bude letos konat v kostele ECM Plzeň Lochotín. Téma letošní konference je “Proč se (ne)vracet?” Budeme se za...

september
2.

Rozvrh modlitieb, september 2019

1. september 2019 - 30. september 2019

Modlitby v září / septembri 2019

 

1. – 7. 9.

Plzeň Lochotín

Školička: Modlíme se za pokojné vykročení do nových začátků. Milostivou Boží přítomnost potřebujeme pro nás i pro děti, které se nově začleňují, ...