heslo dňa 22.05.2018

Slabý som bol – pomohol mi Hospodin. Žalm 116,6

 

Pavel píše: Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. 2. Korintským 12,9

 

Každý z nás sa denne zobúdza do sveta, kde sú peniaze, vplyv a popularita meradlom úspešného života. Ľudia sa radi chvália a ukazujú, ako sa im darí. Boží pohľad je však iný. Boh nehľadá silných, úspešných, ale pokorných, uvedomujúcich si svoju závislosť od Stvoriteľa. Je veľmi lákavé a príjemné, keď sa nám darí a keď nás chvália. Ale to, kým sme, je prejavom Božej priazne a milosti. Akékoľvek obdarovania a schopnosti máš – to nie je tvoja zásluha, dokonalosť alebo šikovnosť. Pokor sa pred Bohom, uvedom si Jeho veľkosť ako majestát svojho Stvoriteľa a Pôvodcu všetkého dobrého! To, čo svet zavrhuje a považuje za prejav slabosti a neúspechu, sa v Božích očiach stáva Jeho nástrojom; prostriedkom, ktorým môže byť oslávený Jeho Syn Ježiš Kristus. Cítiš sa slabý? – Tak práve dnes je deň, keď môže byť oslávený Boh. Práve v našich slabostiach sa naplno prejavuje Božia moc. Dovoľ Mu, aby sa cez teba oslávil, a pokor sa pred Ním!

Aktuality

máj
3.

Rozvrh modlitieb, máj 2018

1. máj 2018 - 31. máj 2018

6. – 12. 5.

 

V dňoch 9. – 13. 5. sa v nemeckom Dünenhof, Cuxhaven uskutoční Európsky metodistický festival s názvom Staunen. I napriek tomu, že zo SO sa Festivalu nezúčastní nik, môžeme byť s našimi bratmi a sestrami aspoň v modli...

apríl
1.

Rozvrh modlitieb, Apríl 2018

1. apríl 2018 - 30. apríl 2018

1. 4. – 7. 4.

 

Trnava

Budeme mať vodný krst (7.4.), tak prosíme o Božie požehnanie pre šiestich ľudí, ktorí sa budú krstiť.

Prosíme o Božiu múdrosť pre Farskú konferenciu (8.4).

Luboš Tagaj

 

Plzeň 1 Mar...

marec
21.

Rozvrh modlitieb, Marec 2018

1. marec 2018 - 31. marec 2018

4. – 10. 3.

Praha Strašnice

Uvítáme modlitby za:

Jablonné 

  • udržení a rozvoj malého společenství po odchodu Šimkových (Jiří se stal kazatelem BJB Brniště)
  • dojíždění kazatele ze Strašnic
  • zájem ...
február
25.

Rozvrh modlitieb, Február 2018

1. február 2018 - 28. február 2018

4.2. – 10.2.

 

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za možnosť stretávať sa pri Jeho slove;

- za ľudí, ktorí k nám pravidelne prichádzajú;

- za dobrovoľníkov, ktorí ochotne slúžia;

- za pokoj a mier, kto...