heslo dňa 25.06.2017

Jozef potešoval svojich bratov a vľúdne hovoril s nimi. 1. Mojžišova 50,21

Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom! Rímskym 12,21

Ak nám niekto ublíži, našou prirodzenou reakciou je hnev. Po zranení nasleduje „obranný“ útok. O tom, že je to súčasť našej prirodzenosti, nás presviedčajú naše vlastné deti, keď s plačom prichádzajú domov a zverujú sa nám so svojimi „kamarátskymi“ šarvátkami. Božia prirodzenosť je však iná. Odpoveďou na hriech je milosť, na nedôveru dôvera, na nenávisť láska. Jozef v Egypte odpustil svojim bratom a zachránil ich. Pán Ježiš sa dobrovoľne obetoval za naše hriechy a zachránil nás. Duch Svätý chce meniť našu prirodzenosť z ľudskej na Božiu a každý reálny konflikt odhaľuje, či Mu to naozaj chceme dovoliť.

Ohnisko

Aktuálne číslo ohniska: Máj 2017

Aktuality

jún
15.

Rozvrh modliteb, jún 2017

15. jún 2017 - 30. jún 2017

4. – 10. 6.

 

Zbor Elim (Bratislava Petržalka)

Vďačnosť

 • za učeníkov a ich horlivé nasledovanie Krista
 • za nových členov zboru
 • za mnohé možnosti zdieľať sa o evanjelium
 • za služobníkov v zboru

Prosby

 • aby ná...
máj
5.

Rozvrh modliteb, květen / máj 2017

1. máj 2017 - 31. máj 2017

7. – 13. 5.

 

Třeboň

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí.

Prosíme za

 • děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru
 • staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali<...
apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

 • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
 • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
 • ochotných dobrovoľníkov

Sm...

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

 • za dobré vzťahy v zbore
 • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

 • za sestru Darinku, za jej zdravie
 • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...