heslo dňa 14.12.2019

Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó, Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu. Žalm 30,4

 

Ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rímskym 6,23

 

Dnešný verš 6. kapitoly Listu Rímskym začína: „Odplatou za hriech je smrť.“ (v. 23) – Všetci vieme, že sme zhrešili a že sme boli pred Bohom na tom veľmi zle. Ale vďaka Bohu, že tento verš má i druhú časť: „Ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ – Dar je niečo, čo je zadarmo. Dar večného života sme dostali od Boha z milosti a zadarmo. Aby sme mohli žiť večne, Ježiš Kristus, Boží Syn, musel za naše hriechy zomrieť. Tam, na kríži vzal na seba hriechy celého ľudstva. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (Ekumenický preklad; 2Kor 5,21) Každý, kto činí pokánie, odvráti sa od hriechu a uverí v Pána Ježiša Krista ako vo svojho osobného Spasiteľa, prijíma Božie odpustenie, očistenie a večný život. Jeho duša je vyvedená z podsvetia smrti a navrátená k životu. Keď bola táto milosť darovaná i nám, posväcujme svoje životy, slúžme a prinášajme toto posolstvo života ľuďom, o ktorých vieme, že ešte vierou neprijali tento dar milosti.

Aktuality

november
4.

Rozvrh modlitieb, november 2019

1. november 2019 - 30. november 2019

3. – 9. 11.

 

SKP Plzeň

K modlitbám máme tři zásadní okruhy:

  • Ti, kteří nás podporují: Prosme o to, aby přistupovali k našim službám s pochopením a porozuměním.
  • Pracovníci našich služeb: Prosíme o sí...
október
20.

Stretnutie mladých ECM - Zažni svetlo

1. november 2019 - 3. november 2019

Stretnutie mladých ECM - Zažni svetlo

1. - 3. NOVEMBRA 2019
V RAČKOVEJ DOLINE (ZÁPADNÉ TATRY)

Pozvánka

október
2.

Rozvrh modlitieb, október 2019

1. október 2019 - 31. október 2019

Modlitby v říjnu /októbri 2019


6. – 12. 10.
Konference mládeže v České oblasti ECM
Prosíme o modlitby za přípravy i průběh konference mládeže, která se bude letos konat v kostele ECM Plzeň Lochotín. Téma letošní konference je “Proč se (ne)vracet?” Budeme se za...

september
2.

Rozvrh modlitieb, september 2019

1. september 2019 - 30. september 2019

Modlitby v září / septembri 2019

 

1. – 7. 9.

Plzeň Lochotín

Školička: Modlíme se za pokojné vykročení do nových začátků. Milostivou Boží přítomnost potřebujeme pro nás i pro děti, které se nově začleňují, ...