heslo dňa 29.07.2017

Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. Len ako márnosť stojí tu každý človek! Žalm 39,6

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Ján 17,15

Život je Božím darom. V jednej nábožnej piesni sa spieva: „My sme sa však prebudili, aby sme Ťa velebili.“ Dnes ráno znovu stojíme pred Bohom a chceme Mu poďakovať za dar nového dňa, v ktorom môžeme uzrieť svetlo sveta, ale tiež svetlo v Ježišovi Kristovi. Boh nám vymeral dni života a nikto z nás nevie, kedy bude z tejto časnosti odvolaný a postavený pred súdnu stolicu Božiu. Už na prvých stránkach knihy Genezis Hospodin pripomína človeku: „Si prach a do prachu sa vrátiš.“ (1M 3,19) Prach je symbolom krehkosti a ľahkej pominuteľnosti. Dnes tu sme, a zajtra tu byť nemusíme. Boh nám dal život, aby sme ho využili na Božiu slávu. Chce si nás používať takých, akými sme – nehodných, slabých, krehkých a ľahko pominuteľných. Veľa do nás investoval. Poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel a splatil tak dlžobný úpis, ktorý sme svojím hriechom vytvorili. Boh zaplnil túto medzeru svojou milosťou a láskou. – Preto je v Jeho pláne, aby človek dneška nezahynul naveky, ale mal večný život. Život, v ktorom bude mať prvotné miesto nie Zlý a jeho svetské lákadlá, ale Ježiš a Jeho bezhraničná láska, ktorá sa i v dnešný deň dokázala: to, že si otvoril svoje oči, aby si sa pred Ním sklonil. Popros Ježiša, aby i dnes prostredníctvom teba hovoril a Jeho svetlo si nevidel iba ty, ale aj tvoji priatelia a ostatní, s ktorými sa stretneš. Boh si praje, aby čo najviac ľudí spoznalo tú Pravdu, ktorá vyslobodzuje z hriechu a zachraňuje pre večnosť. Okrem pozemského života sa nám ponúka aj večný život ako dar Boží. Nepremárnime čas, ktorý máme!

Ohnisko

Aktuálne číslo ohniska: Máj 2017

Aktuality

júl
3.

Rozvrh modlitieb, júl 2017

1. júl 2017 - 31. júl 2017

Modlitebné predmety na júl/červenec 2017

 

 

 

2. – 8. 7.

 

Rada SO

Prosíme Pána o Jeho múdrosť a vedenie pre novozvolenú Radu Slovenskej oblasti. Menovite sú to títo bratia a ...

jún
15.

Rozvrh modliteb, jún 2017

15. jún 2017 - 30. jún 2017

4. – 10. 6.

 

Zbor Elim (Bratislava Petržalka)

Vďačnosť

  • za učeníkov a ich horlivé nasledovanie Krista
  • za nových členov zboru
  • za mnohé možnosti zdieľať sa o evanjelium
  • za služobníkov v zboru

Prosby

  • aby ná...
máj
5.

Rozvrh modliteb, květen / máj 2017

1. máj 2017 - 31. máj 2017

7. – 13. 5.

 

Třeboň

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí.

Prosíme za

  • děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru
  • staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali<...
apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
  • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
  • ochotných dobrovoľníkov

Sm...