heslo dňa 26.05.2017

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy. Jób 9,8.9

Klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd! Zjavenie 14,7

Čítal som jednu pozoruhodnú knihu o možnostiach motivácie. Jej autorom nebol kresťan, ale mal veľmi zaujímavé myšlienky, ktoré – ako on sám povedal – „vyčítal z prírody“. Nie raz vo svojej knihe hovoril o „múdrosti prírody“; o tom, ako inteligentne zariadila niektoré z vecí. Už apoštol Pavel si vo svojom okolí všímal, že „slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov“ (Rim 1,23). Kto riadi naše životy?! Komu za ne vzdávame slávu?! Náhode, šťastiu, konštelácii hviezd? Aj dnes môžeme za všetko v našom živote vzdávať slávu Bohu. To On je naším Stvoriteľom a Tým, kto zachováva našu vieru až do svojho príchodu.

Aktuality

máj
5.

Rozvrh modliteb, květen / máj 2017

1. máj 2017 - 31. máj 2017

7. – 13. 5.

 

Třeboň

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí.

Prosíme za

  • děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru
  • staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali<...
apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
  • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
  • ochotných dobrovoľníkov

Sm...

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

  • za dobré vzťahy v zbore
  • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

  • za sestru Darinku, za jej zdravie
  • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...
február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...