Oblasti práce

Kancelária rady ECM SO

Vedúca kancelárie a hlavná účtovníčka
Miroslava Procházková
e-mail: eku@umc.sk

Sekretárka
Milena Belková
e-mail: ustredie@umc.sk

Mzdová účtovníčka a personalistika
Ing. Mária Tkačovová
e-mail: ecm.mzdy@gmail.com

Informačné a komunikačné technológie
PhDr. Dominik Procházka
e-mail: it@umc.sk

Povereníčka Rady ECM SO pre prácu v ústredí
Mgr. Lucia Lukáčová
e-mail: lukacova.luccia@gmail.com

Medzinárodné vzťahy

Koordinátorka:
Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Kancelária: Panenská 10, 811 03 Bratislava
tel.: 00421 2/54 41 44 68
e-mail: mission@umc.sk

Diakonia ECM

Štatutárny zástupca:
Milena Belková.
Sídlo: Panenská 10, 811 03 Bratislava
Prácu Diakonie môžete podporiť na č. účtu
IBAN: SK4783300000002601111768
Venujte Diakonii ECM 2% z dane

Evanjelizačný výbor

Predseda
Bc. Ľuboš Tagaj
Ľuboslav Sirkovský
Mgr. Pavle Kocev

Oblastná vedúca Sesterskej rady:
Mgr. Gabriella Kopas, PhD.

Oblastný vedúci laikov:
Bc. Pavol Absolon

Oblastný vedúci mládeže:
Mgr. Štefan Rendoš

Inštitút vzdelávania ECM v SR a ČR

Sídlo:
Panenská 10, 811 03 Bratislava
www.institut.umc.sk
Riaditeľ:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
e-mail: slovaksuperintendent@gmail.com
Knižnica:
Knižnica Združenia evanjelikálnych cirkví v SR
ul. Kpt. O. Jaroša 32, 974 11 Banská Bystrica
Zástupca riaditeľa pre českú oblasť:
Mgr. Ivana Procházková
tel: 00420/77 78 64 461
e-mail: iprochazkova@umc.cz

 

 

 

Partnerské zbory

Connecting Congregations

Central United Protestant Church (Michalovce)
1124 Stevens Drive
Richland, WA 99352, USA
www.cupchurch.org

Statesboro First UMC (Partizánske)
P.O. Box 534
Statesboro, GA 30458, USA
www.statesborofirst.com

In Mission Together

Cheviot UMC(Sereď)
3820 Westwood Northern Blvd. Cincinnati,
OH 45211-2597, USA
www.cheviotumc.org

First UMC (Trnava)
P.O. Box 865, Keller, TX 76248, USA
Memorial Drive UMC, Bratislava - Petržalka, Gerlachov
12955 Memorial Drive, Houston, Texas 77079
www.mdumc.org